|

164

Historie autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) číslo 164 sahá do první poloviny 50. let, kdy byla zavedena její přímá předchůdkyně. K samotnému zavedení „stošedesátčtyřky“ došlo v roce 1969. Od té doby primárně obsluhovala území Zličína a Řep, i když byla v roce 2015 na několik měsíců zrušena. Dopravcem námi popisované linky se stal nejprve pražský dopravní podnik, který na ni nasazoval standardně dlouhé, ale i kloubové autobusy a také midibusy. V novodobé historii její provoz zajišťuje jiná společnost s midibusy.

24. ledna 2016 – SOR BN9.5 na lince číslo 164 v zastávce Bazovského – Pavel Hypš

V roce 1952 poprvé vyjela posilová autobusová linka, provozovaná podnikem ČSAD (Československá státní automobilová doprava), jež byla označena číslem 01115. Tehdy vedla v trase: PRAHA, SMÍCHOV, STROUPEŽNICKÉHO ULICE – Praha, Motol, konečná stanice elektrické dráhy – Zličín – Řepy – BÍLÁ HORA. Prokazatelně v roce 1954 byla trasa upravena do podoby: V lesíku – Ruzyně, letiště.

Léto 1954 – Jízdní řád linky 01155 – sbírka Národní knihova Praha

Nejpozději během první poloviny roku 1955 došlo ke změně ukončení trasy na pražském Smíchově, kdy nově končila v ulici Nábřežní. Přečíslování stávající linky číslo 01115 na číslo 01159 proběhlo v roce 1961. Ke zrušení této autobusové linky došlo v červnu 1969. Přes to, že trasa vedla přes Zličín, který byl ku Praze připojen až v roce 1974, zavedl pražský dopravní podnik do této oblasti novou autobusovou linku číslo 164, která částečně kopírovala (a nahradila) původní linku ČSAD. 

1962 – Jízdní řád linky 01159 – sbírka Zdeněk Liška

K zahájení provozu autobusové linky číslo 164 došlo dne 30. června 1969, kdy vyjela v trase: BÍLÁ HORA – Řepy, závod – Zličín, závod – MOTOL. Od 14. ledna 1974 byla trasa prodloužena z Motola k tramvajové zastávce Kotlářka (v jejíž blízkosti funguje od 15.prosince 1952 tramvajová smyčka). Důvodem tohoto prodloužení trasy „stošedesátčtyřky“ se stalo zrušení tramvajové trati: Motol – Vozovna Motol. Kvůli dlouhodobé rekonstrukci Plzeňské třídy došlo, od 5. září 1977 do 8. listopadu 1979, ještě k dalšímu prodloužení trasy linky číslo 164, a to z Kotlářky ke křižovatce Anděl. Výstupní zastávka Anděl se nacházela naproti továrně ČKD Tatra a autobusy se obracely objížděním bloku zdejší zástavby.

Léto 1979 – Přepis trasy linky číslo 164 v časopise Praha ´79 – web prazsketramvaje.cz

V souvislosti s uvedením do provozu úseku metra III. B Smíchovské nádraží – Dukelská (dnes Nové Butovice) a také se zahájením provozu na nové tramvajové trati: Vozovna Motol – Motol – Sídliště Řepy, došlo k razantní změně trasy autobusové linky číslo 164. Obě uvedené dopravní stavby byly uvedeny do provozu ke dni 26. října 1988. Od následujícího dne, tedy od 27. října 1988, začala „stošedesátčtyřka“ jezdit v trase: BÍLÁ HORA – Místní národní výbor Řepy – Nevanova – Škola Řepy – Blatiny – Sídliště Řepy – Sídliště Zičín – Bílý Beránek – Konstruktiva (dnes Bavorská) – Mototechna – DUKELSKÁ (dnes Nové Butovice).

20. července 1990 – Ikarus 280 vyjíždí na lince číslo 164 z obratiště Bílá Hora – Jan Arazim

Od 11. listopadu 1994 začal Pražanům sloužit úsek metra V. B (Nové Butovice – Zličín), díky čemuž nastaly změny v povrchové městské dopravě. Autobusová linka číslo 164, od 12. listopadu 1994, začala jezdit v upravené trase: BÍLÁ HORA – Nevanova – Slánská – Bazovského – Sídliště Zličín – Zličín – DEPO ZLIČÍN.

24. ledna 2016 – Bývalé obratiště linky číslo 164 u Depa Zličín, včetně pozůstatku zastávkového sloupku – Pavel Hypš

Už ke dni 1. července 1995 se „stošedesátčtyřka“ vrátila do stodůlecké průmyslové zóny, a to díky odklonu ze zastávky Zličín přes zastávky Bílý Beránek a Konstruktiva do terminálu Nové Butovice. K datu 12. května 2009 byla zřízena nová zastávka Na Slánské silnici, která se nachází poblíž křižovatky ulic Slánská a Bazovského.

1. dubna 2004 – Karosa B732 ev. č. 7124 na lince číslo 164 v zastávce Zličín – Tomáš Pfeifer

Počínaje dnem 11. prosince 2011 došlo ke zkrácení trasy linky do podoby: NOVÉ BUTOVICE – Mototechna – BAVORSKÁ – Bavorská (T) – Bílý Beránek – ZLIČÍN s tím, že úsekem: Bavorská – Zličín jezdily jen vybrané spoje. Zbývající část původní trasy nahradila prodloužená linka číslo 180 a nové linky číslo 214 a 264. Od výše uvedeného data na „stošedesátčtyřku“ začaly být nasazovány také midibusy, a to především o víkendech a státních svátcích, ale od 30. srpna 2014 zajišťovaly provoz také na vybraných spojích v pracovní dny.

5. ledna 2012 – SOR NB12 na lince číslo 164 v terminálu Zličín – Pavel Hypš

Od 4. března 2012 začaly zajíždět spoje jedoucí od Zličína do obratiště Bavorská. Důvodem se stalo sjednocení nástupní/nácestné zastávky Bavorská. V souvislosti s prodloužením trasy metra A do stanice Nemocnice Motol, od 7. dubna 2015, došlo k dalším změnám v povrchové městské dopravě. Od uvedeného data začaly vybrané spoje linky číslo 137 nově obsluhovat úsek: Nové Butovice – Mototechna – Bavorská a také došlo k prodloužení stávající linky číslo 380 ze zastávky Zličín přes zastávky Bílý Beránek, Nemocnice Motol do konečné zastávky Vypich. K témuž datu došlo k zavedení nové autobusové linky číslo 142, která měla trasu: Nové Butovice – Malá Ohrada – Velká Ohrada – Luka – Stodůlky – Bavorská – Bílý Beránek – Slánská – Bazovského – Řepský hřbitov – Ciolkovského – Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice. Kvůli uvedeným změnám byla autobusová linka číslo 164 ke dni 7. dubna 2015 zrušena.

2. září 2011 – SOR NB12 na lince číslo 164 v terminálu Zličín – Pavel Hypš

Znovu na scéně se autobusová linka číslo 164 objevuje od 31. října 2015, kdy měla trasu: ZLIČÍN – Sídliště Zličín – Halenkovská – Strojírenská – SÍDLIŠTĚ ŘEPY – Škola Řepy – Ke Kaménce – Za Slánskou silnicí – Bazovského – Slánská – Nevanova – K Trninám – Šedivého – Selských baterií – Bílá Hora (T) – (BÍLÁ HORA) – Malý Břevnov – Obora Hvězda – Vypich – Sídliště Petřiny – Petřiny – Větrník – POLIKLINIKA PETŘINY, přičemž v úseku: Bílá Hora – Poliklinika Petřiny jezdí spoje v pracovní dny od cca 6 h do cca 20 h, o sobotách, nedělích a svátcích pak v době od cca 9 h do cca 20 h. Naproti tomu úsek: Zličín – Sídliště Řepy je obsluhován pouze v pracovní dny od cca 6 h do cca 18.30 h. V tomto případě se nejedná o znovuzavedení autobusové linky, ale o přečíslování linky číslo 264 na číslo 164. Díky této úpravě byla také upravena (odkloněna) trasa stávající autobusové linky číslo 168 a číslo 264 uvolněno pro jiné využití.

24. ledna 2016 – SOR BN8.5 na lince číslo 164 v zastávce Škola Řepy – Pavel Hypš

Od 3. září 2017 přestala jezdit linka číslo 164 na Zličín. Na místo toho jsou vybrané spoje celotýdenně vedeny ze Sídliště Řepy přes Halenkovskou a Starý Zličín do Sobína, jako náhrada za zrušenou linku číslo 257.

18. dubna 2019 – SOR BN8.5 na lince číslo 164 v Sobíně – Pavel Hypš

Další změny na lince číslo 164 nastaly od 17. září 2022, kdy byla z Polikliniky Petřiny prodloužena Radimovou ulicí na Malovanku. K 3. lednu 2024 došlo ke zkrácení „stošedesátčtyřky“ na Sídliště Řepy, úsek do Sobína byl nahrazen novými linkami číslo 214 a 279. Od tohoto data je tedy linka číslo 164 vedena v trase: SÍDLIŠTĚ ŘEPY – Škola Řepy – Ke Kaménce – Za Slánskou silnicí – Bazovského – Slánská – Nevanova – K Trninám – Šedivého – Selských baterií – Bílá Hora – Malý Břevnov – Obora Hvězda – Vypich – Sídliště Petřiny – Petřiny – Větrník – Poliklinika Petřiny – Radimova – MALOVANKA.

9. dubna 2021 – Vozy BMC ProCity na lince číslo 164 v obratišti Sídliště Řepy – Pavel Hypš

Mezi lety 1969 až 2015 Dopravní podnik hlavního města Prahy vypravoval na „stošedesátčtyřku“ především autobusy standardní délky, tzn. s délkou cca 12 m. Od druhé poloviny 90. let začaly vybrané spoje obsluhovat také nízkopodlažní autobusy Karosa-Renault City Bus. V období let 1990 až 1992 se na vybraných spojích objevovaly kloubové vozy Ikarus 280.08. Jak již bylo uvedeno, tak od 11. prosince 2011 se na autobusové lince číslo 164 vyskytovaly ještě midibusy pražského dopravního podniku.

18. února 2012 – SOR BN8.5 na lince číslo 164 v terminálu Zličín – Pavel Hypš

Od 31. října 2015 převzal provoz „stošedesátčtyřky“ dopravce Arriva Střední Čechy, do nějž byla začleněna také firma Bosák bus z Dobříše, která zajišťovala provoz původní autobusové linky číslo 264. V rámci organizačních změn skupiny Arriva se od 4. ledna 2016 dopravcem autobusové linky číslo 164 stala firma Probo Bus se sídlem v Králově Dvoře. Změna byl ovšem formální, linku zajišťovaly stále stejné midibusy a od 1. června 2017 je i firma Probo Bus součástí Arrivy Střední Čechy.

18. dubna 2019 – SOR BN10.5 na lince číslo 164 v zastávce Obora Hvězda – Pavel Hypš

V rámci přesoutěžení městských linek je od 1. prosince 2019 dopravcem linky číslo 164 firma About Me.

13. dubna 2020 – SOR CN8.5 ev. č. 1922 na lince číslo 164 u zastávky Selských Baterií – Pavel Hypš

Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (František Prošek, Pavel Fojtík), publikace 20 let Ropid, web ropid.cz, web starysmichov.cz

Poděkování patří paní Martě Arazimové za souhlas s poskytnutím fotografie

Podobné příspěvky

Napsat komentář