|

431

Autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 431 spojuje, spolu s linkou číslo 434, středočeská města Lysá nad Labem a Benátky nad Jizerou. Její provoz zajišťují dopravci OAD Kolín z garáží v Lysé nad Labem a Arriva Střední Čechy z garáží v Benátkách nad Jizerou. Oba dopravci sem vypravují autobusy standardní délky.

27. března 2017 – SOR C10.5 dopravce OAD Kolín na lince číslo 431 u pošty v Lysé nad Labem – Pavel Hypš

Číslo 431 bylo již v minulosti využito pro výlukovou školní linku v trase: Bohdalec – Slavia. V provozu byla od 6. října 1986, a to pouze jeden spoj ráno směrem ke Slavii. Vlivem postupu stavebních pprací byl přidán od 5. ledna 1987 ještě druhý ranní spoj, vedený v trase: Bohdalec – Garáže Vršovice. Počínaje 5. květnem 1989 byly spoje sloučeny do jednoho a na konci školního roku 1988/1989 vyjela linka naposledy.

Dnešní podoba regionální autobusové linky číslo 431 vznikla sloučením tří, v minulosti vždy samostatných linek. Ta první, vedoucí z Lysé nad Labem do Benátek nad Jizerou, zahájila svůj provoz již 13. prosince 1910. Tehdy spoje pokračovaly do obce Chotětov.

23. října 2013 – Karosa C734 na lince 260990 z Lysé nad Labem do Benátek nad Jizerou – Pavel Hypš

Další dvě linky byly výrazně mladší a jejich počátky najdeme až v 90. letech. Ta první, označená v posledním období jako H53 (v systému Středočeské integrované dopravy), spojovala železniční stanici v Lysé nad Labem a obec Stará Lysá. Třemi spoji zajížděla do Dvorců, satelitní obce Lysé nad Labem.

6. června 2016 – Karosa C934 na lince H53 u zastávky Lysá nad Labem, předměstí – Pavel Hypš

A nakonec poslední linkou, označenou jako H55, byly pouze čtyři školní spoje, jedoucí od školy v Lysé nad Labem do satelitní obce Byšičky a zpět. Zajímavostí této linky byl fakt, že ani jedna ze zastávek nebyla umístěna mimo katastrální území města a dala se tedy považovat za místní dopravu.

6. června 2016 – Karosa C954E na místní lince H55 přijíždí k zastávce Lysá nad Labem, Ke Karlovu – Pavel Hypš

Linka číslo 431, složená z výše zmíněných tří linek, vyjela poprvé 2. července 2016 v trase: Lysá nad Labem, Byšičky – (Lysá nad Labem, škola / Lysá nad Labem, železniční stanice) – Lysá nad Labem, Dvorce – Stará Lysá – Benátky nad Jizerou, autobusové stanoviště.

17. února 2017 – SOR C10.5 dopravce Arriva Střední Čechy na lince číslo 431 vyjíždí z autobusového stanoviště v Benátkách nad Jizerou – Pavel Hypš

Jak již bylo řečeno, jedna z předchůdkyň linky číslo 431 byla vedena pouze po území města Lysá nad Labem. Ve stejné trase, pouze po městě, jezdí dodnes i dva páry spojů linky číslo 431. Ranní spoje jedou v trase Škola – Ke Karlovu – Byšičky a zpět, odpoledne je vedena v polookružní trase Škola – Ke Karlovu – Byšičky – Železniční stanice.

17. října 2017 – SOR C10.5 dopravce OAD Kolín na městském spoji u školy v Lysé nad Labem – Pavel Hypš

Součástí plánů integrace oblasti Mladé Boleslavi do systému Pražské integrované dopravy je také úprava linky číslo 431, která by měla být zkrácena pouze do trasy Lysá nad Labem – Předměřice nad Jizerou, odkud bude možné pokračovat do Benátek nad Jizerou linkami číslo 357 nebo 669.

Návrh vedení linky číslo 431 po rozšíření integrace

Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík, František Prošek), text Dopravní webovky o městě Lysá nad Labem, web idos.cz, web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář