|

399

Dnešním článkem se poohlédneme do historie dvou, dnes již zrušených, autobusových linek Pražské Integrované Dopravy (PID), číslo 366 (Praha – Kostelec nad Labem) a 399 (Avia Letňany – Stará Boleslav). Dříve, před začleněním do systému PID, provozoval linky po dlouhá léta  státní dopravce Československá státní automobilová doprava (ČSAD – v období 1948 – 1950 Československá automobilová doprava).

5.května 2008 – Autobus linky 399 na konečné v Praze u Avie Letňany – Jiří Vařečka

399

            Předchůdkyní autobusové linky PID číslo 399 se v minulosti stala linka ČSAD označená 10170 (resp. 01017). Jízdní řád pro Pražský kraj z léta 1956uvádí linku 01017 v trase „Letňany, Avia – Kbely, rozc. st. silnice – Vinoř – Dřevčice – Brandýs nad Labem, nám. – Stará Boleslav, autobusové nádraží“. V té době vedl téměř celou trasou pouze pár spojů v pracovní dny, další tři spoje jezdily pouze „podle potřeby“ a jen v určitém úseku trasy. V následujících letech dochází k nárůstu spojů v různých alternativách. Významnou změnou linky se stává, v období 1960 – 1962, zavedení některých spojů začínajících/končících v Praze-Vysočanech na náměstí Lidových milicí (dnešní náměstí OSN), ovšem tyto spoje jezdí též v různých variantách.

Jízdní řád linky 01017, předchůdkyně linky 399, z roku 1966

Na přelomu 60. a 70. let (v období 1969 – 1971) dochází k dalším úpravám trasy, kdy jsou zrušeny spoje z Prahy-Vysočan a naopak je zavedeno zajíždění (párem spojů) do Přezletic. Současně některé spoje začínají/končí v zastávce „Praha-Kbely, PAL“. Ještě v první polovině 70. let je linka přečíslována na 10170. V období 1980 – 1982 je také zrušeno zajíždění do Přezletic. Podobu linky z roku 1990 ukazuje níže přiložený obrázek jízdního řádu.

 Jízdní řád stejné linky, ovšem již z roku 1990

            Ještě v jízdním řádu platném pro léta 1993/94 se linka 10170 vyskytuje, naproti tomu jízdní řád pro období 1995/96 nabízí linku číslo 281018 v trase „ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, aut. st. – Brandýs nad Labem, nám. – (Přezletice) – Praha, PAL Kbely – Praha, Palmovka, aut. st. METRO – Praha, Avia Letňany – Praha, Miškovice – Veleň – Mratín – Kostelec nad Labem, nám.“.Linka měla různé varianty trasy, ovšem nejčastěji byla rozdělena v Praze na Palmovce na dvě části (Praha, Palmovka – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Praha, Palmovka – Kostelec nad Labem). Některé spoje opět zajíždí do Přezletic. Tuto linku provozoval dopravce JUDr. Jan Hofmann, nástupnická společnost ČSAD 101 Praha-Klíčov. Z uvedené trasy linky je patrné, že ji lze považovat za předchůdkyni námi popisovaných linek PID číslo 366 a 399.

 Část jízdního řádu linky 281018 soukromého dopravce JUDr. Jana Hofmanna z roku 1995

            „Třistadevadesátdevítka“ byla v rámci PID zavedena od 1. října 2001. Její rozsah provozu byl stanoven pouze na přepravní špičky pracovních dnů, odpolední spoje jezdí pouze ve směru z Prahy. V posledním období jejího provozu (2007) jezdí ráno pár spojů ze Staré Boleslavi do Prahy a odpoledne jede, též pár spojů, v opačném směru. V souvislosti s otevřením úseku metra IV. C II (Ládví – Letňany), dochází od 9. května 2008 ke zrušení linky 399s tím, že čtyři spoje jsou převedeny na posílenou linku číslo 375, ovšem již bez zajíždění k Avii Letňany.

 5.května 2008 – Autobus Dopravního podniku na lince 366, také v zastávce Praha-Avia Letňany – Jiří Vařečka

            Již za dob provozu ČSAD existovalo autobusové spojení Praha – Kostelec nad Labem. Knižní jízdní řád pro Pražský kraj z léta 1956 nabízí linku 01010 v trase „ Praha II, Na Florenci, autobusové nádraží – Letňany, Avia – Miškovice – Veleň – Brázdim – (Brandýs nad Labem) – Mratín – Kostelec nad Labem, nám.“.Spoje měly různé varianty trasy, do Brandýsa zajíždělo pouze několik vybraných spojů denně. V období 1962 – 1966 k lince přibyla její druhá větev 01010A (později 10101) vedená v trase „Praha-Florenc, aut. nádr. – Letňany, Avia – Miškovice – Veleň – Brázdim – Brandýs nad Labem, nám. – Stará Boleslav, aut. nádr.“, přičmž je u kmenové linky (01010) zrušeno zajíždění do Brandýsa. Ke změně ukončení linky v Praze dochází v období 1971 – 1974, kdy dostává novou konečnou v karlínské Pobřežní ulici. Současně dochází, taktéž v první polovině 70. let, k přečíslování na 10100. Počátkem 80. let (1980 – 1982) dochází k další změně ukončení trasy, tentokrát má linka novou konečnou v Praze-Vysočanech na náměstí Lidových milicí, poté nastává, v období 1990 – 1991, další změna ukončení trasy, a to ke stanici metra Českomoravská a konečně od roku 1992 dostala pražskou konečnou Palmovka. Zbývající část trasy zůstává prakticky nezměněna. Asi v polovině 90. let dochází ke sloučení a úpravě s linkou 10170, čímž vzniká (v článku uvedená) linka 281018.

Jízdní řády z roku 1956 linky 01010, ze které později vznikly linky PID 365 a 366

            Důležitým datem autobusového spojení Praha – Kostelec nad Labem se stává 1. říjen 1999, kdy jsou v rámci PID zřízeny linky číslo 365 a 366(Praha, Českomoravská – Kostelec nad Labem, náměstí). Trasy obou linek si jsou dost podobné, linka 366 má oproti lince 365 navíc zastávku Polerady, rozcestí. Námi popisovaná linka 366 má rozsah provozu pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, přičemž odpolední spoje jedou pouze ve směru z Prahy. Stejně jako v případě linky 399 dochází k 9. květnu 2008 ke zrušení linky 366 a převedení spojů na linku 365. Výše popisovaná historie je shodná i s linkou PID číslo 365. Od 14.června 2009 je číslo 366 opět obsazeno linkou PID z Depa Hostivař do Křenic, s původní linkou 366 však již nemá nic společného.

Jízdní řád téže linky z roku 1980

            Závěrem lze říci, že obě popisované linky měly mnoho společného, např. rozsah provozu, původního dopravce ČSAD 101 Praha-Karlín (od roku 1970 Praha-Klíčov), společné historické kořeny (linku 281 018) nebo shodný termín zrušení (resp. převedení spojů na jiné autobusové linky).

Zdroje: Knižní jízdní řády ČSAD pro Středočeský (Pražský) kraj z vybraných let, knižní jízdní řády pravidelné autobusové dopravy Střední Čechy (90. léta), web ropid.cz

Autor: Zdeněk Liška
Poděkování patří také Jirkovi Vařečkovi za zapůjčení fotografií
Poslední aktualizace: 23.února 2013

Podobné příspěvky