|

108

Autobusová linka číslo 108, resp. její předchůdkyně, byla v rámci pražské městské hromadné dopravy zavedena na sklonku 30. let hned dvakrát. Tehdy byla označena písmenem, od počátku 50. let nese číselné označení. V 60. a 70. letech prošla několika výraznými změnami a úpravami. Po celou dobu své existence byla (a je) provozována autobusy standardní délky Dopravního podniku v severozápadní části Prahy. Novinkou poslední doby je nasazení midibusů.

1. srpna 2013 – Karosa B931 ev. č. 7405 na lince číslo 108 poblíž zastávky Brodecká – Zdeněk Liška

Od 16. července 1938 zavedly pražské Elektrické podniky (EP – předchůdce Dopravního podniku) autobusovou linku označenou písmenem I, jež měla trasu: Vozovna Vokovice – Letiště Ruzyně. Provozovaná bývala v sobotu odpoledne a celodenně v neděli, ovšem pouze za příznivého počasí. Zanedlouho, k 24. září 1938, byla v této podobě zrušena.

1938 – Schéma trasy linky I – publikace Linky MHD v Praze 1829 – 1990

Ke znovu zavedení „íčka“ došlo 18. prosince 1939 a to v trase: Vozovna Vokovice – Kasárny Ruzyně. Rozsah provozu byl stanoven na špičky a večery pracovních dnů a také na nedělní odpoledne a večery. Od 22. ledna 1940 byla na trase zřízena tzv. Potravní daň1). Vlivem válečných událostí dochází 18. června 1942 ke zkrácení trasy do zastávky Slánská silnice, aby byla ke 14. září 1942 opětovně prodloužena na Letiště Ruzyně a znovu zkrácena do zastávky Slánská silnice byla ještě od 3. prosince 1945. Na opačné straně bylo „íčko“ zkráceno, od 20. července 1947, ke konečné tramvaje v Divoké Šárce.

1948 – Linka I se objevovala i levých okrajích schémat tramvajové a trolejbusové dopravy – Archiv DP

Ve válečném a v poválečném období býval provoz výrazně omezován. Při reorganizaci linkového vedení, uskutečněné k 31. prosinci 1951, získává „íčko“ nové číselné označení 108. Od 15. října 1952 došlo k prodloužení trasy do zastávky Ruzyně, letiště. Omezení rozsahu provozu na všední dny a neděle přišlo po 6. březnu 1955.

1958 – Schéma trasy linky I – publikace Linky MHD v Praze 1829 – 1990

Zásadní úprava trasy nastala k 11. červenci 1960, kdy se dostává do podoby: Bílá Hora – Staré náměstí – Divoká Šárka – Nádraží letiště. V úseku Bílá Hora – Divoká Šárka jezdí jen vybrané spoje, později všechny. Další změna, znamenající prodloužení z Bílé Hory na Sídliště Petřiny, vstoupila v platnost 6. března 1967.

1967 – Karosa ŠM11 ev. č. 5055 na lince číslo 108 v zastávce Vypich – web citybus.cz

Od 18. března 1968 jezdí mezi Bílou Horou a Sídlištěm Petřiny pouze vybrané spoje. Zanedlouho, 4. července 1968, došlo kvůli výstavbě letiště k úpravě trasy „stoosmičky“: Petřiny – Bílá Hora – Staré letiště – Ruzyně, Nové letiště, přičemž v úseku Staré letiště – Ruzyně, Nové letiště jezdily rovněž vybrané spoje.

Konec 60. let – Autobusové zastávky před pražským letištěm – sbírka Pavel Hypš

Všechny spoje vedené v celé trase začaly jezdit od 16. února 1970. Další úprava trasy přišla 30. dubna 1972, kdy vybrané spoje jedou z Divoké Šárky přes Staré letiště do zastávky Správa letišť. Naproti tomu je větší část spojů ukončena právě v Divoké Šárce.

Dnešní podoba místa, kde se dříve otáčely autobusy linky číslo 108 – Pavel Hypš

Od 28. srpna 1972 jezdí v úseku: Petřiny – Bílá Hora vybrané spoje jen ve špičkách pracovních dnů, aby k 17. září 1973 jezdily všechny spoje z Petřin v celé své trase. Celou trasu, která měla podobu: Petřiny – Bílá Hora – Divoká Šárka – Staré letiště – Správa letišťprojížděly všechny spoje až od 12. května 1975.

1975 – Ve výřezu linkového vedení vidíme schéma trasy linky číslo 108 – Archiv DP

V souvislosti s uvedením do provozu úseku metra I. A (Leninova – Hradčanská – Muzeum – Náměstí Míru) dochází 13. srpna 1978 na „stoosmičce“ k významné úpravě trasy: Hradčanská – Malý Břevnov – Vypich – Bílá Hora – Divoká Šárka – Správa letišť. Drobné prodloužení ze zastávky Hradčanská do zastávky Špejchar přišlo od 19. března 1979. Na tomto místě je vhodné uvést, že při opravách komunikací v autobusovém obratišti nebo v novodobé historii při výstavbě tunelu Blanka bývaly autobusy, nejen linky číslo 108, odstavovány na kolejích v sousední tramvajové smyčce nesoucí rovněž název Špejchar.

Léto 1979 – Výpis trasy linky číslo 108 – sbírka web prazsketramvaje.cz

 V oblasti letiště byla od 3. března 1980 provedena další úprava trasy spočívající v zavedení vybraných spojů ze stávající konečné zastávky Správa letišť do zastávky Nové letiště. Tyto spoje jezdily pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Až 1. února 1982 došlo na těchto spojích ke změně ukončení, tentokrát zase v Divoké Šárce.

1986 – Karosa ŠM11 ev. č. 7238 na lince číslo 108 poblíž zastávky Bílá Hora – Jan Arazim

15. květnu 1989 se trasa „stoosmičky“ dostává do nové podoby: Špejchar – Hradčanská – Malý Břevnov – Bílá Hora – Divoká Šárka – Sídliště Na Dědině – Letiště Ruzyně. V úseku Sídliště Na Dědině – Letiště Ruzyně jezdí opět vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů.

90. léta – Karosa B732 ev. č. 5794 na lince číslo 108 v zastávce Hradčanská – Roman Vanka, web citybus.cz

Do roku 1995 byla pro „stoosmičku“, mezi zastávkami Břevnovská a Malý Břevnov, zřízena zastávka Vypich. Od 28. února 1998 jsou všechny spoje ukončeny v zastávce Sídliště Na Dědině. Zároveň dochází k omezení rozsahu provozu na celodenní, ale jen v pracovní dny.

1998 – Karosa B931 ev. č. 7328 na lince číslo 108 v obratišti Bílá Hora – Petr Bechyně, web citybus.cz

Ze zastávky Sídliště Na Dědině do zastávky Ciolkovského je trasa prodloužena k 1. červenci 2004. Od 28. června 2008 došlo, díky výstavbě tunelu Blanka, ke změně ukončení trasy ve stanici Dejvická, poblíž terminálu metra namísto dosavadní konečné Špejchar.

28. června 2007 – Karosa B731 ev. č. 7251 projíždí na lince číslo 108 poblíž zastávky Ruzyňský hřbitov – Pavel Hypš

Od 11. prosince 2011 je trasa dále zkrácena do podoby: Bílá Hora – Ciolkovského. O rok později, k 9. prosinci 2012 je dále prodloužena z konečné Ciolkovského přes Nádraží Veleslavín do zastávky Nové Vokovice. Díky této úpravě došlo ke zrušení autobusové linky číslo 218. V úseku Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice jezdily pouze vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů a v úseku Bílá Hora – Sídliště Na Dědině jezdila linka pouze v pracovní dny do cca 20 h.

9. září 2008 – Karosa B931 ev. č. 7405 ve výlukové zastávce linky číslo 108 Ruzyňská – Pavel Hypš

Od 21. ledna 2013 jsou na vybrané spoje nasazovány midibusy. Od 7. dubna 2015 byla linka číslo 108 odkloněna ze zastávky Ruzyňská přes Petřiny do zastávky Poliklinika Petřiny. Úsek do Nových Vokovic byl nahrazen novou linkou číslo 142.

14. dubna 2015 – SOR BN8.5 ev. č. 2023 na lince číslo 108 v zastávce Petřiny – Pavel Hypš

Počínaje 30. červnem 2018 se linka číslo 108 vydává do nové trasy, která má podobu: Sídliště Na Dědině – Divoká Šárka – Brodecká – Ruzyňská škola – Petřiny – Poliklinika Petřiny – Náměstí Před Bateriemi – Vozovna Střešovice – Dělostřelecká – Thákurova – Národní technická knihovna – Zelená – Sibiřské náměstí – Radnice Praha 6 – Dejvická. Ve zrušeném úseku byla nahrazena prodlouženou linkou číslo 216.

26. června 2019 – Solaris Urbino 8,9 ev. č. 2039 na lince číslo 108 v zastávce Radnice Praha 6 – Pavel Hypš

K 1. září 2019 došlo k další změně trasy linky číslo 108, kvůli dlouhému souběhu s výrazně častější linkou číslo 131. Mezi zastávkami Sibiřské náměstí a Zelená je odkloněna ulicí Rooseveltova, kde jsou obousměrně zřízeny nové zastávky Českomalínská a Rooseveltova. Naopak zrušena byla obsluha zastávek Nemocnice Bubeneč a Goetheho, kudy dále projíždí linka číslo 131.

Srpen 2019 – Solaris Urbino 8,9 ev. č. 2038 na lince číslo 108 poblíž zastávky Nemocnice Bubeneč – Sirka

V souvislosti s prodloužením tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu, od 23. října 2023, je linka číslo 108 zkrácena do zastávky Divoká Šárka. Od tohoto data je tedy vedena v trase: Dejvická – Radnice Praha 6 – Sibiřské náměstí – Českomalínská – Národní technická knihovna – Thákurova – Dělostřelecká – Vozovna Střešovice – Náměstí Před Bateriemi – Poliklinika Petřiny – Petřiny – Ruzyňská škola – Brodecká – Divoká Šárka. Od tohoto data jsou také všechny spoje celotýdenně zajišťovány midibusy, vyjma posilového spoje v pracovní dny ráno z Brodecké na Petřiny.

Poznámky:

1) Potravní daň (nebo též čára potravní daně) byla hranice každého města (katastrálního území), kde byly na příjezdových komunikacích zřízeny celnice. Nejvíce se proclívaly potraviny, a proto nesla tento název. V autobusové dopravě to znamenalo zastávku s tím, že v ní cestující museli proclít zboží či potraviny s nimiž cestovali do města. Potravní daň existovala přibližně v letech 1920 – 1942.

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), web ropid.cz, web mhdpraha.pes

Podobné příspěvky

Napsat komentář