|

340

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 340 nyní spojuje město Roztoky s hlavním městem Prahou. Linka vzešla z několika svých předchůdkyň a v roce 1998 byla začleněna do systému PID. Následně docházelo k několika úpravám rozsahu provozu. Na linku číslo 340 (a její předchůdkyně) dopravci nasazovali standardně dlouhé autobusy. V rámci PID se dopravci a provozovateli staly společnosti ČSAD Kladno, a. s. (v letech 1998 až 2008) a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (od roku 2008 až dosud). Zajímavostí bylo, že výhradně pro linku číslo 340 pražský dopravní podnik v roce 2013 zakoupil dva nové autobusy SOR NB 12 (ev. č. 3687 a 3688) s klimatizační jednotkou a nátěrem PID zaváděném v té době.

7. února 2014 – SOR NB 12 ev. č. 3688 na lince číslo 340 v konečné Roztoky, Levý Hradec – Zdeněk Liška

Dopravní spojení města Roztoky s Prahou od roku 1850 bylo zajištěno železnicí. Zřejmě první autobusovou linkou se v roce 1931 stala soukromá linka, provozovaná Marií Bezkočkovou, jejíž trasa začínala v Praze (zřejmě na Klárově), odkud vedla přes Dejvice a Sedlec do Roztok. Bližší informace chybí, neboť linka byla provozovaná bez koncesní listiny. V roce 1955 z Prahy-Florence přes Dejvice do Roztok (a dále do Úholiček a Velkých Přílep nebo Libčic nad Vltavou) jezdila autobusová linka ČSAD (Československá státní automobilová doprava) číslo 01036. Právě na této kmenové lince byly zavedeny vybrané spoje jedoucí do zastávky Roztoky II., Levý Hradec.

1987 – 1988 – Jízdní řád autobusové linky číslo 10361 vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu vydaném v roce 1987 – sbírka Zdeněk Liška

Z uvedené linky, a ze zmíněných spojů, v období let 1962 až 1966, vznikla její druhá větev, označená 01036A s názvem Praha – Roztoky – Libčice nad Vltavou, přičemž vybrané spoje vedly do konečné Roztoky II., Levý Hradec. Provoz této linky skončil mezi léty 1971 až 1974. V období let 1983 až 1984 došlo ke znovuzavedení této linky, ale s označením číslem 10361 a s názvem Praha – Roztoky, přičemž část spojů směřovala do konečné Roztoky II., Levý Hradec a vybrané spoje končily v zastávkách Roztoky, náměstí a Roztoky II. Žalov, rozcestí.  Rozsah provozu byl stanoven na pracovní dny, a to v době od cca 5 h do cca 21 h. O sobotách, nedělích a státních svátcích na lince jezdil pouze jeden pár spojů.

1994 – 1995 – Jízdní řád autobusové linky číslo 10361 vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu vydaném v roce 1994 – sbírka Zdeněk Liška

Nástupní zastávka Vítězné náměstí v Praze se nacházela v ulici Jugoslávských partyzánů, poblíž stanice metra Dejvická. Po své trase linka č. 10361 obsluhovala zastávky na území hlavního města Prahy. Po roce 1990 došlo k dalším úpravám provozu. Nejpozději do roku 1994 byl provoz v pracovní dny zkrácen na období od cca 5 h do cca 17 h a naopak o sobotách, nedělích a státních svátcích na lince jezdily už dva páry spojů. Zřejmě v této (či upravené) podobě setrvala linka v provozu do května 1998 než byla začleněna do systému PID. Dopravcem a provozovatelem zmíněných linek byl podnik ČSAD dopravní závod 101 Praha-Delta (od 50. let do roku 1970) a ČSAD 101 Praha-Klíčov (1970 až cca 1994). Po roce 1994 se dopravcem a provozovatelem stal soukromý subjekt, který do roku 1998 sídlil v areálu bývalých garáží ČSAD na pražském Klíčově.

1994 – 1995 – Jízdní řád autobusové linky číslo 10361 vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu vydaném v roce 1994 – sbírka Zdeněk Liška

Prokazatelně v roce 1994 existovala soukromá autobusová linka označená P0058, která vedla v totožné trase: Praha-Vítězné náměstí – Roztoky, náměstí – Roztoky II., Levý Hradec. Dopravcem a provozovatelem se stala firma Jiří Hubáček V & H z Roztok. Oproti lince číslo 10361 soukromá linka měla rozsah provozu v pracovní dny od cca 5 h do cca 20 h a o sobotách, nedělích a státních svátcích zde jezdily tři páry spojů. Dalším odlišným prvkem se stalo, že soukromá linka neobsluhovala zastávky na území hlavního města Prahy. Bližší informace k této lince se v době psaní článku nepodařilo spolehlivě dohledat.

7. prosince 1999 – Jízdní řád autobusové linky PID číslo 340 vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu vydaném v lednu 2000 – sbírka Pavel Hypš

Autobusová linka PID číslo 340 byla zavedena od 23. května 1998 v trase: Vítězné náměstí – Podbaba – Roztocká – Roztoky, Tyršovo náměstí – Roztoky, Levý Hradec – Úholičky – Velké Přílepy, ale v úseku: Roztoky, Levý Hradec – Velké Přílepy jezdily pouze dva spoje v ranní přepravní špičce (směrem do Prahy) a poslední večerní spoj (směrem do Velkých Přílep). Rozsah provozu byl stanoven na pracovní dny, a to v době od cca 5 h do cca 24 h. O sobotách, nedělích a státních svátcích na „třistačtyřicítce“ jezdil pouze poslední spoj (ve 23.55 h) z Prahy do Velkých Přílep (tento spoj byl zajištěn přejezdem z kmenové linky číslo 350). Dopravcem a provozovatelem se stala společnost ČSAD Kladno, a. s.

20. listopadu 2003 – Karosa B 732 ev. č. 1410 na lince číslo 340 v Šolínově ulici v pražských Dejvicích. V této ulici v době dlouhých přestávek mezi spoji vyčkávaly autobusy (nejen) linky číslo 340 – Zdeněk Liška

Počínaje dnem 27. ledna 2002 na lince číslo 340 došlo sobotách, nedělích a státních svátcích k rozšíření provozu, kdy bylo zavedeno několik dalších párů spojů. V důsledku ničivých povodní v srpnu 2002 byla, od 20. srpna 2002, trasa upravena do podoby: Vítězné náměstí – Roztocká – Únětice – Roztoky, Levý Hradec – Úholičky – Velké Přílepy. Při tomto opatření se autobusy otáčely na parkovišti poblíž zastávky Roztoky, nádraží a vynechávaly zastávku Praha, Sedlecký přívoz (zastávka na znamení). Do původní trasy se „třistačtyřicítka“ vrátila k datu 2. listopadu 2002. Ode dne 12. prosince 2004 bylo zavedeno více spojů jedoucích úsekem: Roztoky, Levý Hradec – Velké Přílepy a zároveň byl posunut poslední spoj (celotýdenně nově z Prahy odjížděl v 0.30 h).

17. září 2014 – Karosa B 951E ev. č. 4107 na lince číslo 340 opouští zastávku V Podbabě – Zdeněk Liška

Další změny vstoupily v platnost od 14. prosince 2008, kdy byly zrušeny spoje do/z Velkých Přílep a všechny spoje nově končily/začínaly v zastávce Roztoky, Levý Hradec. Od téhož dne došlo ke změně dopravce, kdy společnost ČSAD Kladno, a. s. začala obsluhovat linku číslo 356 a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. začal obsluhovat linku číslo 340. Při výluce pozemních komunikací v Roztokách, od 8. června do 30. června 2010, byla zřízena výluková linka číslo 710 vedená v trase: Roztoky, nádraží – Roztoky, Tyršovo náměstí – Roztoky, U rybníčku – Roztoky, rozcestí Žalov – Roztoky, Levý Hradec. Dopravcem a provozovatelem se stala společnost Societa o. p. s., která na výlukovou linku nasazovala minibusy.

23. ledna 2014 – SOR NB 12 ev. č. 3687 na lince číslo 340 v Roztocké ulici – Zdeněk Liška

V souvislosti s otevřením tramvajové tratě: Podbaba – Nádraží Podbaba, ke dni 1. září 2011, došlo k úpravám autobusových zastávek Ve Struhách (původně Garáže Dejvice; směrem z Prahy byla posunuta o několik desítek metrů; směrem do Prahy byla zřízena na tramvajovém tělese) a nově byly přejmenovány na Nádraží Podbaba. Ještě ke dni 1. září 2011 v ulici Jugoslávských partyzánů byly zřízeny jízdní pruhy vyhrazené pro autobusy, čímž zanikly výstupní/nástupní zastávky Vítězné náměstí (v ulici Jugoslávských partyzánů) a konečná byla přemístěna do terminálu Dejvická. Tyto změny se dotkly také autobusové linky číslo 340. K dosud poslední změně došlo od 1. září 2019, kdy původní výstupní zastávka Roztoky, Levý Hradec byla přejmenovaná na Roztoky, Přemyslovská, kde část spojů končí. Vybrané spoje tak s cestujícími projedou zastávku Roztoky, Přemyslovská, projedou obratištěm a cestující vystoupí v nástupní zastávce Roztoky, Levý Hradec.

5. srpna 2019 – SOR BN12 ev. č. 4528 na lince číslo 340 přijíždí k zastávce V Podbabě – Pavel Hypš

Zdroje: Příměstské linky pražské MHD 1992 – 2005 (F. Prošek)

             ČSAD autobusová doprava v Praze a středních Čechách (Z. Liška, T. Javořík, 2015)

             Dobové knižní jízdní řády ČSAD a PID

Podobné příspěvky

Napsat komentář