|

248

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 248 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 zajišťovala dopravní spojení Holyně s pražským Smíchovem. Tehdy na ní byly nasazovány standardně dlouhé autobusy. Doposud dopravní obsluhu Holyně zajišťují autobusy a v budoucnosti se sem předpokládá prodloužení tramvajové tratě. Od roku 2018 je autobusová linka číslo 248 vedena po území pražského Radotína, ovšem jsou na ní nasazovány midibusy. V obou případech byl (a je) jejím dopravcem pražský dopravní podnik.

8. října 2011 – Karosa B 732 R ev. č. 5898/II na lince číslo 248 v nástupní zastávce Holyně – Zdeněk Liška

Od roku 1873 spojení Holyně s Prahou zajišťovala železnice, přičemž v roce 1933 v Holyni byla zřízena železniční zastávka. První soukromá autobusová linka číslo 2025 je doložena k datu 30. května 1930. Její trasa začínala na Smíchově (u Anděla), odkud vedla přes Hlubočepy a Holyni do Slivence. Je velmi pravděpodobné, že nejprve končila v Holyni a do Slivence začala zajíždět až v roce 1931. Dopravcem se stal Jindřich Morstein ze Slivence. Tato linka pak mnoho let tvořila základní dopravní obsluhu této oblasti. Následně, a až do konce roku 1979 byla historie autobusové linky číslo 248 shodná s historií autobusové linky číslo 247.

prosinec 1980 – Ve výřezu z mapy je vidět původní trasa (Hlubočepy – Holyně) autobusové linky číslo 248 – sbírka Pavel Hypš

Ode dne 29. prosince 1979 byla zavedena autobusová linka číslo 248 vedená v trase: Hlubočepy – Filmové ateliéry – Nový Slivenec – K Holyni – Náměstí Devítiletky (ve Slivenci). Rozsah provozu byl celotýdenní. Počínaje dnem 10. března 1980 došlo ke změně a prodloužení koncového úseku, kdy trasa byla odkloněna a vedena až do konečné Holyně. Prodloužení trasy o úsek: Hlubočepy – Zlíchov vstoupilo v platnost od 4. února 1984. V souvislosti s výstavbou barrandovské výstupní komunikace byla trasa linky číslo 248 vedena odklonem přes Hlubočepy a Sliveneckou ulici. Odklon trval od 11. července 1984 do 22. ledna 1985. Po skončení odklonu se od 22. ledna 1985 trasa dostala do upravené podoby: Anděl – Křížová – Zlíchov – Hlubočepy – Filmové ateliéry – Holyně, ale už od 4. června 1985 byla opět zkrácena do úseku: Hlubočepy – Holyně.

3. listopadu 1985 – Jízdní řád autobusové linky číslo 248 platný pro soboty, neděle a státní svátky – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti s otevřením úseku metra I. B Smíchovské nádraží – Sokolovská (nyní Florenc; úsek metra uveden do provozu ke dni 2. listopadu 1985) byla od 3. listopadu 1985 trasa linky číslo 248 upravena do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Serpentina – Filmové ateliéry – Sídliště Barrandov – Nový Slivenec – Smaragdová – K Holyni – Náměstí Devítiletky – Pod mezí – Holyně. Po otevření ulice K Barrandovu (tzv. Pražský okruh) v roce 1985 nebylo (a není) možné z ulice odbočit vpravo do Holyně, a proto tehdejší linky číslo 246 – 248 odbočily vlevo a přes Slivenec jejich trasy pokračovaly dál (do Lochkova a do Holyně). Trasa linky číslo 248 po projetí Slivencem vedla do ulice k Barrandovu, odkud pak odbočila vlevo do Holyně. Totéž platilo i v opačném směru. Od 1. září 1988 došlo ke zřízení zastávky Opálová (obsluhovaná ve směru na Smíchov) a zastávka Smaragdová byla nově obsluhována jen ve směru do Holyně. Tato změna trasy byla vyvolaná dokončením ulice Ke Smíchovu, která ústí do ulice K Barrandovu.

Leden 1994 – Výpis zastávek a popis provozu autobusové linky číslo 248 vyobrazený v materiálu Seznam linek a zastávek metra, tramvají a autobusů městské hromadné dopravy v Praze – sbírka Pavel Hypš

Od 3. května 1993 byla trasa „dvěstěčtyřicetosmičky“ upravena do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Serpentina – Filmové ateliéry – Na vrškách – (Högerova – Chaplinovo náměstí – Sídliště Barrandov) – Lamačova (původně Sídliště Barrandov; zastávka se nacházela v ulici K Barrandovu) – Nový Slivenec – Smaragdová – K Holyni – Slivenec – Pod mezí – Holyně, přičemž přes barrandovské sídliště (zastávky Högerova, Chaplinovo náměstí a Sídliště Barrandov) jezdily vybrané spoje v sedlech pracovních dnů v době od cca 7:00 h do cca 14:00 h a v ostatních obdobích dne pak linka číslo 248 jezdila přes zastávku Lamačova. K datu 1. dubna 1996 na závleku přes barrandovské sídliště přibyla zastávka Štěpařská. Z důvodu výluky byla, od 1. července 1998, trasa linky číslo 248 obousměrně vedena ulicí K Barrandovu přes zastávku Geologická, kde jedna větev vedla do barrandovského sídliště a druhá pokračovala přes Pražský okruh dál do Slivence (resp. do Holyně). Zanedlouho, od 1. srpna 1998, při cestě na Smíchov byl zaveden závlek do zastávky Filmové ateliéry, odkud autobusy pokračovaly zpět a znovu obsloužily zastávky Na vrškách.

8. října 2011 – Karosa B 732 R ev. č. 5898/II na lince číslo 248 v obratišti Holyně – Zdeněk Liška

Ode dne 22. března 1999 spoje přes barrandovské sídliště začaly jezdit v pracovní dny a přes zastávku Lamačova pak v nepracovní dny (soboty, neděle a státní svátky). Počínaje dnem 1. září 1999 byla trasa linky číslo 248 upravena tak, že spoje jedoucí na Smíchov obsloužily zastávku Filmové ateliéry, odkud se vrátily do ulice K Barrandovu a přes zastávku Terasy (obsluhovaná pouze v uvedeném směru) směřovaly na Smíchov. V opačném směru vedly v původní trase, tj. přes zastávku Serpentina (obsluhovaná pouze ve směru do Holyně). K datu 22. ledna 2000 byla trasa trvale vedena přes barrandovské sídliště (tzn., že přestala být obsluhována zastávka Lamačova). Ode dne 31. srpna 2002 na trase (nejen) „dvěstěčtyřicetosmičky“ došlo k přemístění a přejmenování zastávky Sídliště Barrandov na nový název Poliklinika Barrandov. V podobě: Smíchovské nádraží – Holyně byla autobusová linka číslo 248 zrušena ke dni 1. září 2012. Následně byla nahrazena upravenými autobusovými linkami číslo 120 a 230. Dne 9. dubna 2022 došlo k uvedení do provozu tramvajové tratě, která vede ze Sídliště Barrandov a končí před Holyní (do obce bude ještě prodloužena). Pro dopravní obsluhu Holyně tramvajová trať nyní nemá až takový význam.

8. října 2011 – Karosa B 732 R ev. č. 5898/II na lince číslo 248 v terminálu Smíchovské nádraží – Zdeněk Liška

Ke znovuzavedení autobusové linky číslo 248 došlo od 1. září 2018, kdy byla zavedena ve dvou variantách tras: 1. Nádraží Radotín – Otínská – Sídliště Radotín a 2. Nádraží Radotín – Otínská – Kolová – Dehtínská – Zdická – Sídliště Radotín – Otínská – Nádraží Radotín. Rozsah provozu je celotýdenní, přičemž intervaly mezi spoji na obou větvích se pohybují mezi 15 až 60 minutami. Na linku jsou nasazovány přednostně midibusy. Zanedlouho, ode dne 9. prosince 2018, došlo k omezení spojů vedených v trase: Nádraží Radotín – Otínská – Sídliště Radotín, protože zároveň došlo k posílení stávající autobusové linky číslo 244 (Smíchovské nádraží – Sídliště Radotín). V současnosti je provoz linky číslo 248 zajištěn také přejezdy z kmenové linky číslo 246.

4. ledna 2020 – Solaris Urbino 8,9 ev. č. 2065 na lince číslo 248 v zastávce Otínská – Pavel Hypš

Zdroje:

  • Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (Ing. F. Prošek, 2016)
  • ČSAD autobusová doprava v Praze a středních Čechách (Z. Liška, Ing. T. Javořík, 2015)
  • Pražský dopravní zeměpis svazek 1; obce připojené ku Praze v roce 1974 (Ing. F. Prošek, Mgr. P. Fojtík, 1999)
  • Dobové knižní jízdní řády ČSAD a PID
  • www.pid.cz
  • poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář