Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

253

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 253 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Po svém druhém zavedení neprošla četnými změnami a její trasa zůstala prakticky neměnná až do dnešních dnů, a proto ji lze zařadit do skupiny stabilních autobusových linek. Dopravcem a provozovatelem „dvěstěpadesáttrojky“ se v obou případech stal pražský Dopravní podnik, který na ni nasazoval (a nasazuje) jednak standardně dlouhé, ale také kloubové autobusy, které na lince číslo 253 dominují.

 1. července 2013 – SOR NB 18 ev. č. 6813 na autobusové lince číslo 253 projíždí Strakonickou ulicí – Zdeněk Liška

Od 8. listopadu 1980, po otevření metra v úseku II.C, poprvé zavedl pražský Dopravní podnik polookružní autobusovou linku číslo 253 v trase: Jižní Město – Kosmonautů (nyní Háje) – Družby (nyní Opatov) – Protivova – Kosmonautů – Jižní Město. Rozsah provozu tehdy byl celotýdenní. K 2. únoru 1981 došlo ke zkrácení trasy do terminálu Kosmonautů a 27. listopadu 1982 přišlo zrušení autobusové linky číslo 253. Částečně byla nahrazena změnami linek 227 a 239.

 Leden 1994 – Trasa a zastávky autobusové linky číslo 253 uvedené v Seznamu linek a zastávek metra, tramvají a autobusů městské hromadné dopravy v Praze – sbírka Pavel Hypš

Ke znovuzavedení autobusové linky číslo 253 došlo 31. srpna 1987, tentokrát v trase: Smíchovské nádraží – Nádraží Braník – Družná – Sídliště Modřany – Na Beránku. Rozsah provozu měla linka stanoven jen na přepravní špičky pracovních dnů, kdy posilovala provoz kapacitní linky číslo 170, ale od 27. října 1988 přišlo jeho rozšíření na celotýdenní. Do dnešních dnů na „dvěstěpadesáttrojce“ nedošlo k žádné úpravě trasy, pomineme-li zřízení vyhrazených „BUS pruhů“ v ulici Československého exilu, zřízení zastávky Městský úřad Modřany (později Písková), zrušení zastávky Nádraží Braník ve směru do Modřan a přejmenování zastávek: Modřanská na Pobřežní cesta, Sídliště Modřany na Poliklinika Modřany nebo Mikrotechna na U Belárie v 90. letech.

 10. srpna 2003 – Karosa B 732.1654 ev. č. 5931 na lince číslo 253 v terminálu Smíchovské nádraží – Zdeněk Liška

Po 9. prosinci 2012 nastalo posílení provozu v pracovní dny v době od cca 5:30 h do 6:00 h mezi zastávkami: Družná – Na Beránku (pouze v uvedeném směru). Dosud poslední změna vstoupila v platnost 12. května 2014 a znamenala nasazení standardně dlouhých autobusů na poslední spoje v 0:16 h a 0:35 h ze Smíchovského nádraží.

 Setkání Ikarusu 280 na lince číslo 253 a předváděcího vozu Renault – Agora L na lince číslo 139 v obratišti Na Beránku – web citybus.cz

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: Pavel Hypš
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz
Poslední aktualizace: 4. května 2014

Historik, fotograf a publicista

Zanechat Odpověď