|

14

24. března 2009 – Karosa B932 na lince číslo 14 ve výstupní zastávce Tržnice – Pavel Hypš

Linka číslo 14 nabízí o letních víkendech spojení Karlových Varů a obcí Kyselka (sídla společnosti Mattoni) a Velichova. V historii však spojovala 30 let centrum Karlových Varů s odlehlou čtvrtí Sedlec. Na období více než deseti let zároveň zajišťovala veřejnou dopravu do oblasti kolem garáží ČSAD a MHD. Přímostí trasy a menší četností spojů připomíná a i v předchozích variantách připomínala spíše regionální linku.

30. června 2018 – Iveco Citelis na lince číslo 14 poblíž zastávky Vítězná – Pavel Hypš

Již v jízdních řádech ze zimy roku 1930 můžeme nalézt poštovní linku 2021, která je, namísto do Doupova uváděného v roce 1928, odkloněna do trasy: Karlovy Vary, poštovní úřad – Rybáře, hotel Wachtmeister (poblíž zastávky Elite) – Sedlec, náměstí – Sedlec, Schlosserova pila.

Zima 1930 – Jízdní řád linky 2021 – sbírka Poštovní muzeum Praha

Podle jízdních řádů ČSAD vydaných pro rok 1949 autobusová doprava nejspíše do Sedlece nevedla. V jízdních řádech platných od 20. května 1951 je obsažena linka s označením 04015 v trase: KARLOVY VARY, DOLNÍ NÁDRAŽÍ – Rybáře, JNV – Rybáře, železniční lávka – SEDLEC. V dalších letech pravděpodobně žádnými výraznými změnami neprošla.

20. května 1951 – Jízdní řád linky 04015 – sbírka Národní knihovna Praha

Od roku 1977 byl Sedlec zařazen mezi místa obsluhovaná karlovarskou městskou dopravou. Nová linka číslo 14 byla zavedena v trase: TRŽNICE – Elite – Racek – Správa silnic a železnic – SEDLEC.

1993 – Karosa B732 jako linka číslo 14 v terminálu Tržnice – sbírka k293.cz

K výrazné změně trasy dochází 6. dubna 1999, kdy „čtrnáctka“ nahrazuje dosavadní linku číslo 6 v trase Tržnice přes Vítěznou do konečné zastávky Garáže MHD. Ke stejnému datu je také zavedeno zajíždění do zastávky Růžový Vrch sídliště.

30. ledna 2011 – Karosa B932 jako linka číslo 14 v zastávce Elite – Pavel Hypš

Prodloužená trasa vydržela na lince číslo 14 necelých patnáct let. Od 1. ledna 2014 došlo opět ke zkrácení ze Sedlece na Tržnici. V úseku z Tržnice ke garážím ji nahradila nová linka číslo 18. Dne 31. prosince 2014 vyjela „čtrnáctka“ do Sedlece naposledy, od roku 2015 je nahrazena prodloužením linky číslo 5.

23. března 2011 – Karosa Citybus jako linka číslo 14 v terminálu Tržnice – Pavel Hypš

Za zmínku stojí, že „čtrnáctka“ i tehdy opouštěla katastrální území města – dvěma páry spojů v pracovní dny pokračovala ze Sedlce ke Správě a údržbě silnic v Otovicích. Další zajímavostí je, že linka číslo 14 byla v provozu pouze do 22 hodin a poté byla obsluha Sedlce ještě zajištěna jedním spojem linky číslo 19, zajíždějícím sem z Otovic.

20. prosince 2012 – Iveco Citelis jako linka číslo 14 u Správy a údržby silnic v Otovicích – Pavel Hypš

Během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v roce 2017 zavedl Dopravní podnik ve spolupráci s firmou Mattoni zvláštní linku, jedoucí ze sídle Mattoni v Horově ulici do obce Kyselka, kde bylo možné navštívit Mattoni muzeum.

6. července 2017 – Pendl k muzeu Mattoni během přestávky v obci Kyselka – Pavel Hypš

Ihned po skončení filmového festivalu nahradila tento spoj pravidelná linka číslo 14, vedená v trase: Tržnice – Mattoniho nábřeží – Svatý Hubert – Šemnice, most – Kyselka – Radošov. V provozu je vždy pouze v červenci a srpnu o sobotách, nedělích a svátcích, od roku 2018 jezdí navíc také v pracovní dny během Mezinárodního filmového festivalu.

30. června 2018 – Iveco Citelis na lince číslo 14 u zastávky Mattoniho nábřeží – Pavel Hypš

Zdroje: jízdní řády autobusů z let 1928, 1930 (sbírka Poštovní muzeum Praha), 1949, 1950 a 1951 (sbírka Národní knihovna Praha), kronika města Karlovy Vary z vybraných let (sbírka SOA Karlovy Vary), publikace Půlstoletí ve službách města (Mgr. Jakub Mráz), web idos.cz, web k293.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář