|

LUCEMBURK

9. března 2019 – Tramvaj CAF Urbos 3 na lucemburské tramvajové lince – Pavel Hypš

Lucemburk (lucembursky Lëtzebuerg) je hlavní město Lucemburského velkovévodství. Žije zde lehce přes 100 tisíc obyvatel. Leží na skalnatém masivu nad soutokem řek Alzette a Pétrusse. Je významným bankovním a administrativním centrem.

10. března 2019 – Pohled na staré město od řeky Alzette – Pavel Hypš

Město v minulosti sloužilo jako vojenská pevnost. I dnes jsou toho důkazem opevnění, městské hradby a síť podzemních chodeb. V Lucemburku se mj. nachází krypta českého krále Jana Lucemburská, ležící pod katedrálou Notre Dame ze 17. století.

9. března 2019 – Dnešní sídlo lucemburského velkovévody – Pavel Hypš

Historické centrum města je od roku 1994 zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Největším lákadlem pro turisty jsou velkolepé pohledy z více než 100 mostů, překonávajících složitý členitý terén.

9. března 2019 – Jedna z místních pevností sloužící dnes jako „Muzeum tří dubů“ – Pavel Hypš

Vlakovou dopravu v Lucembursku provozuje národní síť CFL a z hlavního města se železniční síť rozbíhá po šesti linkách, přičemž žádná z nich není pouze vnitrostátní – tři míří do Belgie, dvě do Francie a jedna do Německa.

9. března 2019 – Jednotka Stadler Flirt ev. č. 2301 na hlavním nádraží v Lucemburku – Pavel Hypš

Mezi lety 1875 až 1964 existovala v Lucemburku síť tramvajových linek. Původně se jednalo o systém propojený s železniční sítí, od srpna 1908 se již jednalo o samostatnou elektrickou síť. Největších rozměrů dosahovalo mezi lety 1933 až 1940, kdy městem jezdilo přes 40 vozů na deseti linkách.

Konec 19. století – Vůz lucemburské koňky přijíždí ke starému viaduktu – sbírka Muzeum dopravy Lucemburk – Pavel Hypš

Po bombardování města za 2. světové války došlo ke značnému poškození tratí a postupně docházelo spíše k dalším likvidacím, a nakonec 5. září 1964 lucemburské tramvaje dojezdily. Vůz číslo 34, jež jel historicky poslední spoj, je dochován v lucemburském muzeu dopravy, kde se od roku 1991 pohybuje po 80 metrů dlouhé prezentační trati.

5. září 1964 – Poslední jízda lucemburského tramvajového číslo 34 – sbírka Muzeum dopravy Lucemburk

Konec tramvají však nebyl definitivní. Mezi stanicemi Stareplatz étoile v centru města a Luxexpo na západním okraji dnes jezdí jediná luxemburská tramvajová linka. Provoz na ní byl zahájen teprve 10. prosince 2017, do města se tak vrátily po více než 50 letech. Do roku 2021 by měly být postaveny ještě další dva úseky.

9. března 2019 – Tramvaj CAF Urbos 3 přijíždí k zastávce u lucemburské filharmonie – Pavel Hypš

Společně se zahájením provozu nové tramvaje došlo také ke zprovoznění lanové dráhy. Ta zkracuje přibližně 200 metrů dlouhou vzdálenost mezi tramvajovou zastávkou Rout Bréck-Pafendall a železničním nádražím Pfaffenthal, které zde také bylo vybudováno nově, právě pro jednodušší přestup.

10. března 2019 – Lanová dráha ve Pfaffenthalu – Pavel Hypš

Značné výškové rozdíly ve městě překonávají také dva veřejné výtahy. Jeden z nich spojuje „Vysoké Město“ (Ville Haute) s Pfaffenthalem, přímo na úpatí místních skal. Druhý vede od lucemburského národního archivu do čtvrti Grund, a umístěn je přímo uvnitř skály, využitím původní technické šachty místního opevnění.

10. března 2019 – Výtah stoupající k Ville Haute – Pavel Hypš

Řadu přepravních vztahů po městě zajišťující městské autobusy, které jezdí v Lucemburk na 34 linkách. Oproti tramvaji, aspoň zatím, zajíždějí také k hlavnímu vlakovému nádraží. Většinu spojů zajišťuje městský dopravce Multiplicity, linky číslo 10 a 11 a také vybrané spoje několika dalších linek jsou pak v režii místních soukromníků, kteří sem přejíždějí z regionálních autobusových linek.

10. března 2019 – Volvo 7900 Hybrid projíždí na lince číslo 14 po městských hradbách – Pavel Hypš

Autobusy zajišťují také noční přepravu, ovšem pouze o nocích před volnými dny na čtyřech linkách v intervalu 15 až 30 minut. Linka CN1 jezdí od 22 hodin do 4 hodin, linky CN2 až CN4 pak pouze od půlnoci do čtyř ráno. Doplněny jsou několika regionálními nočními linkami, zvanými „Late Night Bus“, které vezou cestující do okolních obcí i měst obvykle v 1:30 a 3:30.

9. března 2019 – Mercedes-Benz Citaro na noční lince CN1 – Pavel Hypš

Na naše poměry pozoruhodný je státní tarif ve veřejné dopravě. Ve všech vlakových a autobusových spojích i v městské dopravě platí společný ceník, který běžného turistu zajímá v podstatě jen ve dvou položkách – přestupní jízdenka na dvě hodiny stojí 2 Eura, jízdenka na 24 hodin potom 4 Eura. Za 16 Euro lze koupit bloček pěti celodenních jízdenek. Jízdenky platí úplně všude, samozřejmě vyjma mezinárodních spojů.

Celodenní jízdenky platící v celém Lucembursku

Na západním okraji města se nachází lucemburské letiště, jediné letiště s pravidelnou dopravu v celém státě. Létá se odtud především do Paříže, a to několikrát denně. Společnost Luxair zajišťuje i pravidelnou linku do Prahy, ceny letenek ovšem obvykle neklesají pod 2 tisíce.

10. března 2019 – Mezinárodní letiště Lucemburk – Pavel Hypš

Mnohdy nejlevnější cestou do Lucemburku z Prahy nebo Plzně je jízda autobusy RegioJet. Jejich nevýhodou je ovšem čas příjezdu ve 3:10. Další poměrně levnou alternativou je let s nízkonákladovou leteckou společností Ryanair z Prahy do belgického Charleroi, odkud navazují do Lucemburku autobusy dopravce Flibco.

9. března 2019 – Vůz Scania Irizar PB ev. č. 262 na nádraží Gare Centrale – Pavel Hypš

Zdroje: web wikipedia.cz (Lucemburk), web cestujlevne.com (Lucembursko), web cs-dopravak.cz (Do Lucemburska se vrátily tramvaje), web mapy.cz, web wikipedia.de (Straßenbahn Luxemburg)

Podobné příspěvky

Napsat komentář