Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

32

S výlukovou autobusovou linkou číslo 32 jsme se mohli v síti městské dopravy Karlovy Vary setkat dvakrát, v letech 2006 a 2016. Dopravní podnik Karlovy Vary na ni v obou případech vypravil pouze nízkopodlažní autobusy standardní délky, i když garantovány zde nebyly.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

1

Linka číslo 1 karlovarské městské autobusové dopravy spojuje centrum města se čtvrtěmi Rybáře, Dvory a Tašovice. Její konečná zastávka je umístěna až v samostatné obci Jenišov. Zajištěna je výhradně standardními nízkopodlažními autobusy.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

15

Ve svých prvopočátcích spojila linka číslo 15 centrum města Karlovy Vary se satelitními čtvrtěmi Rosnice a Čankov. Za její vývoj, který přesahuje 30 let, už zbyl v tomto úseku jediný pár spojů, a její hlavní účel se dnes ubírá naprosto jiným směrem.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

19

S karlovarskou městskou autobusovou linkou číslo 19 se setkáváme s přestávkou od roku 1987. Po celou dobu své existence zajišťuje především základní dopravní obslužnost obce Otovice u Karlových Var. Dopravní podnik města Karlovy Vary na ni nasazuje vozy standardní délky, v minulosti se na vybraných spojích objevovaly i vozy kloubové.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

20

Karlovarská autobusová linka číslo 20 slouží dnes jako bezplatná doprava ze záchytného parkoviště na okraji města do lázeňského území. Vždy tomu tak ale nebylo, a její nepříliš dlouhou historii si shrneme v tomto textu.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

24

Linka karlovarské městské autobusové dopravy číslo 24 dnes zajišťuje v letních měsících spojení města s kopcem u svatého Linharta. Číslo 24 je obsazeno již podruhé, a v dnešním textu se seznámíme s její historií.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

14

Linka číslo 14 nabízí o letních víkendech spojení Karlových Varů a obcí Kyselka (sídla společnosti Mattoni) a Velichova. V historii však spojovala 30 let centrum Karlových Varů s odlehlou čtvrtí Sedlec. Na období více než deseti let zároveň zajišťovala veřejnou dopravu do oblasti kolem garáží ČSAD a MHD. Přímostí trasy a menší četností spojů připomíná a i v předchozích variantách připomínala spíše regionální linku.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

7

Spojení Březové a Karlových Var zajišťuje s jednou přestávkou již přes 50 let linka číslo 7. I když její význam kvůli souběžným regionálním linkám zařazeným do Integrované dopravy Karlovy Vary v poslední době klesá, pojďme se v tomto článku podívat na její historický vývoj i současnost.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

18

Linka číslo 18 zajišťuje přímé spojení Dolního nádraží, terminálu Tržnice a areálu garáží v Drahovicích. Je jednou z nejmladších linek karlovarské městské dopravy, ale i přes krátkou trasu si rychle nachází své cestující.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

110

Regionální linka Integrované dopravy Karlovy Vary číslo 110 zajišťovala po dobu necelých 18 let spojení Karlových Varů s městy Loket a Sokolov, jednou týdně se navíc…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

IDKV

Regionální autobusové linky Integrované dopravy Karlovy Vary Dopravního podniku Karlovy Vary jsou zatím pouze dlouholetým zárodkem integrovaného systému, který snad v budoucnu bude plnohodnotně fungovat…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

115

Po dobu necelých sedmnácti let zajišťoval Dopravní podnik Karlovy Vary také dálkovou linku z Jáchymova přes Ostrov a Karlovy Vary do Prahy. Vlivem konkurenčního boje byl…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

51

Noční linka 51 dnes spojuje severovýchodní a severozápadní okraj Karlových Varů s průjezdem přes celé město. Noční provoz ve městě funguje více než 20 let, linka 51 se však objevila až později.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

Denní autobusy MHD K. Vary

Páteř městské dopravy v Karlových Varech tvoří autobusy. Denních linek je v současnosti v provozu celkem 22. Několik zajímavostí: městské autobusy zajíždí kromě města také…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

Noční autobusy MHD K. Vary

Dnes zajišťují noční přepravu po Karlových Varech městské autobusové linky číslo 51 a 52. Ne vždy tomu však tak bylo, a s historií karlovarských “noček”…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

Autobusové linky MFF

Největší událostí, konanou každoročně v Karlových Varech, je Mezinárodní filmový festival. Po většinu ročníků jsou jeho nedílnou součástí také autobusové linky, spojující jednotlivá kina a…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

Účelové autobusy MHD Karlovy Vary

Pravidelné autobusové linky v Karlových Varů doplňuje řada účelových spojů, rozvážející po městě např. návštěvníky divadelních představení, hokejových zápasů nebo letního kina. A B D…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

Nostalgické autobusy MHD Karlovy Vary

V současné době brázdí ulice Karlových Varů během letní sezóny nostalgická autobusová linka číslo 91. V minulosti jezdily takové linky dokonce čtyři. S jejich historií…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

Dočasné autobusy MHD Karlovy Vary

V případě větších výluk v linkovém vedení karlovarských autobusových linek vyjíždějí do ulic zvláštní autobusové linky, označené v číselné řadě 3x. Právě ty jsou popsány…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

31

Výluková linka městské dopravy Karlovy Vary se v ulicích objevila pouhé dva dny. Linky číslo 1 a 4 byly zkráceny na Tržnici a byla zřízena zvláštní linka číslo 31 v trase: Tržnice – I. P. Pavlova (T) – Lázně III.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

A

Karlovarský turistický vyhlídkový autovláček nabízí zajímavé zpestření cestování zejména turistům lázeňského města. Pro dopravní fandy znamená možnost projet se po lázeňské kolonádě, kde byl provoz veřejné dopravy zastaven před více než čtyřiceti lety.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

12

Linka městské autobusové dopravy Karlovy Vary číslo 12 spojuje více než 40 let centrum města se sídlištní oblastí ulic Čankovská a Třeboňská. Na rozdíl od jiných linek si neprošla žádnými radikálními změnami, a její historii si shrneme v tomto článku.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

F1

Festivalová linka F1 dnes tvoří páteř dopravy pro návštěvníky každoročního Mezinárodního filmového festivalu, jelikož spojuje stanové městečko Rolava s centrem festivalu, včetně hotelu Thermal, a vybrané spoje objíždějí ubytovací zařízení v Drahovicích.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

H3

Účelová linka H3 slouží necelých 20 let jako jeden z rozvozových autobusů po skončení hokejových utkání karlovarského extraligového týmu. Vzhledem k tomu, že je vždy…

Continue Reading...