15

Ve svých prvopočátcích spojila linka číslo 15 centrum města Karlovy Vary se satelitními čtvrtěmi Rosnice a Čankov. Za její vývoj, který přesahuje 30 let, už zbyl v tomto úseku jediný pár spojů, a její hlavní účel se dnes ubírá naprosto jiným směrem.

Číst více 15
Květen 6, 2019

19

S karlovarskou městskou autobusovou linkou číslo 19 se setkáváme s přestávkou od roku 1987. Po celou dobu své existence zajišťuje především základní dopravní obslužnost obce Otovice u Karlových Var. Dopravní podnik města Karlovy Vary na ni nasazuje vozy standardní délky, v minulosti se na vybraných spojích objevovaly i vozy kloubové.

Číst více 19
Duben 26, 2019

20

Karlovarská autobusová linka číslo 20 slouží dnes jako bezplatná doprava ze záchytného parkoviště na okraji města do lázeňského území. Vždy tomu tak ale nebylo, a její nepříliš dlouhou historii si shrneme v tomto textu.

Číst více 20
Duben 22, 2019

24

Linka karlovarské městské autobusové dopravy číslo 24 dnes zajišťuje v letních měsících spojení města s kopcem u svatého Linharta. Číslo 24 je obsazeno již podruhé, a v dnešním textu se seznámíme s její historií.

Číst více 24
Duben 12, 2019

14

Linka číslo 14 nabízí o letních víkendech spojení Karlových Varů a obcí Kyselka (sídla společnosti Mattoni) a Velichova. V historii však spojovala 30 let centrum Karlových Varů s odlehlou čtvrtí Sedlec. Na období více než deseti let zároveň zajišťovala veřejnou dopravu do oblasti kolem garáží ČSAD a MHD. Přímostí trasy a menší četností spojů připomíná a i v předchozích variantách připomínala spíše regionální linku.

Číst více 14
Březen 30, 2019

7

Spojení Březové a Karlových Var zajišťuje s jednou přestávkou již přes 50 let linka číslo 7. I když její význam kvůli souběžným regionálním linkám zařazeným do Integrované dopravy Karlovy Vary v poslední době klesá, pojďme se v tomto článku podívat na její historický vývoj i současnost.

Číst více 7
Březen 24, 2019

18

Linka číslo 18 zajišťuje přímé spojení Dolního nádraží, terminálu Tržnice a areálu garáží v Drahovicích. Je jednou z nejmladších linek karlovarské městské dopravy, ale i přes krátkou trasu si rychle nachází své cestující.

Číst více 18
Březen 15, 2019

110

Regionální linka Integrované dopravy Karlovy Vary číslo 110 zajišťovala po dobu necelých 18 let spojení Karlových Varů s městy Loket a Sokolov, jednou týdně se navíc podívala až do Františkových Lázní. Dopravce Dopravní podnik Karlovy Vary sem vypravoval standardně dlouhé autobusy. Poprvé vyjela námi popisovaná linka 10. června 2001, tehdy ještě v trase: Jáchymov – Ostrov – Karlovy […]

Číst více 110
Březen 6, 2019

IDKV

Regionální autobusové linky Integrované dopravy Karlovy Vary Dopravního podniku Karlovy Vary jsou zatím pouze dlouholetým zárodkem integrovaného systému, který snad v budoucnu bude plnohodnotně fungovat napříč celým krajem. Nejsilnějším přepravním směrem je spojení Karlových Varů a Ostrova. Linky IDKV je možné dále potkávat například v Jáchymově, Hroznětíně, Božím Daru, Abertamech, Horní Blatné, Bečově nad Teplou, […]

Číst více IDKV
Březen 6, 2019

115

Po dobu necelých sedmnácti let zajišťoval Dopravní podnik Karlovy Vary také dálkovou linku z Jáchymova přes Ostrov a Karlovy Vary do Prahy. Vlivem konkurenčního boje byl její vývoj v posledních letech nepříliš příznivý, a poslední spoj jel 28. prosince 2018. Poprvé vyjel autobus na tuto trase dne 1. října 2002. V provozu byl jeden pár spojů v pondělí, pátek, […]

Číst více 115
Únor 21, 2019