Autobusy

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  377

  Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 377 spojuje Prahu s Kostelcem nad Labem. Mnoho let byla doplňkovou linkou k tehdejším linkám číslo 365 (zanikla ke dni 7. dubna 2015) a 366 (zanikla k datu 9. května 2008), které rovněž jezdily z Prahy do Kostelce nad Labem. Autobusová linka číslo 377 byla zavedena v roce 2000 a do roku 2015 měla charakter tzv. "rychlíkové" linky a byla provozovaná jen v přepravních špičkách pracovních dnů. Až v roce 2015 došlo k výrazné úpravě trasy a také k zavedení celotýdenního provozu, kdy nahradila tehdy zrušenou linku číslo 365. Od roku 2019 jsou vybrané spoje linky číslo 377 zpřejezdované se stávající autobusovou…

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  F2

  Karlovarská autobusová linka F2, provozovaná každoročně během Mezinárodního filmového festivalu, zajišťuje především spojení centra festivalu u hotelu Thermal do kempu v obci Březová, s průjezdem jihovýchodem města.

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  52

  Noční autobusová linka číslo 52 spojuje Karlovy Vary z jihozápadního cípu města na jihovýchodní okraj centra, s průjezdem přes centrální přestupní zastávku Tržnice. Spolu s linkou číslo 51 zajišťují jediné spojení veřejnou dopravou v noci a v ranních obdobích o víkendech a svátcích.

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  91

  Pod číslem 91 se v karlovarské městské dopravě skrývá vyhlídková autobusová linka, zajišťovaná zpravidla historickým autobusem Karosa ŠL 11 ev. č. 114. Dnes je v provozu od dubna do října, a to dva okružní spoje každou sobotu.

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  8

  Linka číslo 8 po celou dobu své historie spojuje centrum Karlových Varů se satelitní obcí Olšová Vrata. Zajímavé je, že neprošla téměř žádným vývojem a většinu své trasy projíždí bez větších změn již více než 50 let.

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  15

  Ve svých prvopočátcích spojila linka číslo 15 centrum města Karlovy Vary se satelitními čtvrtěmi Rosnice a Čankov. Za její vývoj, který přesahuje 30 let, už zbyl v tomto úseku jediný pár spojů, a její hlavní účel se dnes ubírá naprosto jiným směrem.

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  36

  Pouze po dobu dvou dnů, od 4. do 5. listopadu 2006, jsme se mohli v karlovarské městské dopravě setkat s linkou, označenou číslem 36. Dopravní podnik Karlovy Vary na ni vypravil výhradně kloubové autobusy Karosa.

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  F3

  Třetí festivalová linka, označená „F3“, vozí své cestující s přestávkami od roku 2000. Její vývoj si přiblížíme tímto příspěvkem. V úvodu nutno zdůraznit, že je v provozu vždy pouze při konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  101

  Regionální autobusovou linku Integrované dopravy Karlovy Vary číslo 101 lze označit jako jednu z nejdůležitějších v celém kraji. Spojuje města Karlovy Vary, Ostrov a Jáchymov. Dopravní podnik Karlovy Vary sem vypravuje standardně dlouhé a třínápravové autobusy, v minulosti sem byly vypravovány i vozy kloubové.

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  102

  Pod číslem 102 se v integrované dopravě Karlovy Vary skrývají spoje, jedoucí z Karlových Varů přes Ostrov do Jáchymova (obdobně jako linky číslo 101 a 103), odkud pokračují buď do jáchymovského satelitu Mariánská nebo do města Boží Dar. Dopravní podnik Karlovy Vary sem vypravuje standardně dlouhé autobusy nebo patnáctimetrové vozy.

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  3

  Karlovarská linka číslo 3 dnes tvoří spojení Staré Role, centrem města a točny Stará Kysibelská v Drahovicích. Její historie byla již od počátku spojena se Starou Rolí, trasa však prošla několika změnami a ve stručnosti si je nyní shrneme.

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  32

  S výlukovou autobusovou linkou číslo 32 jsme se mohli v síti městské dopravy Karlovy Vary setkat dvakrát, v letech 2006 a 2016. Dopravní podnik Karlovy Vary na ni v obou případech vypravil pouze nízkopodlažní autobusy standardní délky, i když garantovány zde nebyly.

 • Autobusy,  Linky MHD Karlovy Vary

  1

  Linka číslo 1 karlovarské městské autobusové dopravy spojuje centrum města se čtvrtěmi Rybáře, Dvory a Tašovice. Její konečná zastávka je umístěna až v samostatné obci Jenišov. Zajištěna je výhradně standardními nízkopodlažními autobusy.