|

3

Karlovarská linka číslo 3 dnes tvoří spojení Staré Role, centrem města a točny Stará Kysibelská v Drahovicích. Její historie byla již od počátku spojena se Starou Rolí, trasa však prošla několika změnami a ve stručnosti si je nyní shrneme.

8. dubna 2008 – Karosa Citybus na lince číslo 3 projíždí Sokolovskou ulicí – Pavel Hypš

Roku 1955 se vydává do ulic linka číslo 3 v trase Stará Role – Rozcestí u Koníčka – Elite – Hlavní pošta – Lázně III – Divadelní náměstí – Lázně I. Pod tímto označením se navíc jednalo o novou linku, většina ostatních byla tehdy přeznačena z původních písmen. Jako většina linek projížděla přímo lázeňskou kolonádou a také centrální přestupní zastávkou Hlavní pošta. Zajistila spojení Karlových Varů a Staré Role, jež byla tehdy ještě samostatnou obcí, které ještě před obdobím druhé světové války zajišťovala podobná linka číslo 1.

Od roku 1958 byla linka nepatrně zkrácena na Divadelní náměstí, svou trasu lázněmi si však stále zachovala. O tu přišla od 1. srpna 1961, kdy byl z důvodu zvýšené ochrany léčivých pramenů zakázán vjezd všem autobusům do těchto míst a linka číslo 3 byla ještě víc zkrácena do zastávky Lázně III.

Červen 1961 – Výpis trasy linky číslo 3 po uzavření lázeňského území v srpnu 1961 – kronika města Karlovy Vary, sbírka SOA Karlovy Vary

V roce 1966 byla zahájena výstavba Hotelu Thermal a „trojka“ byla dočasně zkrácena do centrální přestupní zastávky Hlavní pošta. Do lázeňské zóny se však již nikdy nepodívala. Ke 30. lednu 1971 byla centrální přestupní zastávka přesunuta do nového terminálu Tržnice a linka číslo 3 získala novou polookružní trasu Stará Role – Rozcestí u Koníčka – Elite – Tržnice – Hlavní pošta – Elite – Rozcestí u Koníčka – Stará Role.

Karosa ŠM11 na lince číslo 3 u Hlavní pošty – sbírka k293

O dva roky později, 1973, přestala být polookružní, přesto stále jezdila na rozdíl od většiny linek až k Hlavní poště. V tomto období také vybrané spoje ze Staré Role pokračovaly do samostatných obcí Rosnice Čankov. Od roku 1983 byla linka číslo 3 zkrácena do terminálu Tržnice a stala se první linkou karlovarské městské dopravy, na kterou začaly být vypravovány kloubové autobusy (tehdy pouze typ Ikarus 280). Provoz kloubových autobusů (byť už jen pouze vybraných spojů) zůstává na lince až dodnes.

90. léta – Ikarus 280 na lince číslo 3 v obratišti Stará Role – statistik, web ikarusy.net

Od roku 2001 se pro Starou Roli stala páteřní linka číslo 15 a provoz linky číslo 3 byl omezen pouze na pracovní dny. Od 1. září 2007 začaly vybrané spoje jezdit shodně přes zastávku Okružní jako linka číslo 15 ve Staré Roli, od 1. ledna 2008 byly opět všechny spoje vedeny přes Borovou (již jako jediná linka) a obnoven víkendový provoz v hodinovém intervalu.

1. června 2008 – Karosa Citybus na lince číslo 3 v terminálu Tržnice – Pavel Hypš

Od 1. července 2008 začala jako jediná využívat již v úvodu zmíněné přemostění v Tuhnicích a trasa byla tedy upravena na Stará Role – Borová – Rozcestí u Koníčka – Stadion Závodu Míru – Depo Českých drah – Tržnice. Od 1. ledna 2014 došlo ještě k prodloužení z Tržnice přes zastávku Lidická na točnu Stará Kysibelská, jako náhrada za zrušenou linku číslo 10.

11. března 2011 – Karosa Citybus na lince číslo 3 v zastávce Borová – Pavel Hypš

Zdroje: publikace Půlstoletí ve službách města (Jakub Mráz), web dpkv.cz (Jízdní řády a schéma linkového vedení)

Podobné příspěvky

Napsat komentář