|

MILOVICE

MILOVICE

Milovice (německy Milowitz) jsou město v okrese Nymburk ve Středočeském kraji, zhruba 4 km severovýchodně od Lysé nad Labem, 12 km severozápadně od Nymburka a 37 severovýchodně od centra Prahy. Do povědomí veřejnosti se město dostalo především v letech 1968 – 1991 díky zdejší rozsáhlé vojenské komunitě.

milovice01

19. července 2012 – Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské – Pavel Hypš

První doložená zmínka o Milovicích pochází z roku 1396, ovšem tehdy šlo pouze o osídlení území formátu malé obce. Vojenský prostor v oblasti Milovic-Mladé byl zřízen již roku 1904 a od okupace Československa v roce 1968 zde žilo více než 100 tisíc sovětských vojáků s rodinami. Status města nesou Milovice teprve od roku 1991, po skončení okupace.

milovice02a

19. srpna 2017 – Hřbitov vojenských zajatců, na kterém se nachází pohřbených přes 5 tisíc pohřbených těl – Pavel Hypš

Historií zdejší oblasti, a to především z doby po roce 1904, se zabývá místní Muzeum Milovicka. Jsou v něm vystaveny rozsáhlé dokumenty mapující existenci rozsáhlých vojenských táborů, mapy obce Mladá, srovnané ze zemí právě kvůli vojenským potřebám, nebo rozsáhlá sbírka dobových pohlednic.

milovice03a

22. října 2012 – Budova radnice a zároveň milovického muzea – Pavel Hypš

K Milovicím dnes patří i tři, dříve samostatné, obce: Benátecká Vrutice, Boží Dar a Mladá. V Mladé se nachází park Mirakulum Milovice. Jedná se o největší zábavně naučný park, určený zejména pro děti. Jeho dominantou je dřevěný hrad. Z parku k milovickému tankodromu vede úzkorozchodná železniční dráha.

milovice04b

28. srpna 2013 – Park Mirakulum – Pavel Hypš

Železnice do Milovic poprvé dorazila 21. září 1921. Tehdy se jednalo ovšem pouze o nákladní vlečku. První cestující po této trati svezli zanedlouho, protože osobní doprava zde začala fungovat v březnu 1923. Vlaky zajišťovaly spojení s nedalekým městem Lysá nad Labem.

milovice05a

19. července 2012 – Nenápadná budova milovického nádraží – Pavel Hypš

Ke 14. prosinci 2008 je železniční trať číslo 232 Milovice – Lysá nad Labem zařazena do systému Pražské integrované dopravy a vlaky jsou označeny jako „S22“. Od 29. srpna 2009 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce této trati včetně její elektrifikace v celé své délce. Stavba byla dokončena v extrémně rychlém čase a již 13. prosince téhož roku se mohli cestující poprvé svézt 14 páry spojů linky PID pod označením „S20“, která z Lysé nad Labem pokračovala přímo do Prahy.

milovice06a

19. července 2012 – Jednotka 451 na lince S20 v Milovicích – Pavel Hypš

K 12. prosinci 2012 byla linka „S22“ zrušena a všechny spoje jsou označeny jako „S20“, byť u některých je stále nutné v Lysé nad Labem přestoupit do vlaku linky „S2“ (PrahaLysá nad Labem – Stratov). Od 11. prosince 2016 jsou tyto spoje opětovně přeznačeny na „S22“, avšak v celé trase až do Prahy.

milovice07a

Jednotka CityElephant na lince S22 v Milovicích – Pavel Hypš

Z roku 1914 je doložen provoz koňského dostavníku číslo 2009 v trase: Milovice (Milowitz) – Lysá nad Labem (Lissa am der Elbe) – Lysá nad Labem, nádraží (Lissa, Bahnhof) – Lysá nad Labem (Lissa am der Elbe) – Předměřice nad Jizerou (Předměřitz am der Iser). Autobusy do Milovic dorazily až mnohem později.

milovice08a

Srpnen 1914 – Jízdní řád dostavníku číslo 2009 – sbírka Poštovní muzeum Praha

Postupem času sem byly zavedeny autobusové linky směřující do Nymburka, Mladé Boleslavi s rozsáhlou průmyslovou zónou závodu Škoda, nebo přímé linky do Prahy (většinou jen několik spojů během dne). Významnými se staly linky vedené z centra Milovic přes Benáteckou Vrutici do Lysé nad Labem, která je pro Milovice přirozeným kulturním a společenských centrem.

milovice09a

Hotel Modrá hvězda a autobus na konečné „Milovice, u kostela“ – archiv občanského sdružení Přátelé a rodáci Milovic

Prokazatelně již v roce 1956 můžeme v Milovicích mluvit o „místní autobusové dopravě“. Jednalo se tehdy o linku 01663A zajišťující spojení odlehlé oblasti Boží Dar s náměstím v Milovicích. Vybrané spoje pokračovaly na náměstí a k nádraží v Lysé nad Labem.

milovice10a

1956 – Jízdní řád linky 01663A

V roce 1962 se zastávka v Božím Daru nově označovala jako „Mladá IV“ a vybrané spoje také zajížděly do oblasti Balonky. Ve stejném roce bylo prokázáno označení linky číslo 01783. Roku 1969 již do Božího Daru nejezdilo vůbec a všechny spoje tak byly ukončeny na Balonce. Tato situace ale také dlouho nevydržela, a v roce 1974, pod označením 17830, opět vybrané spoje do míří Mladé IV. Tento stav pak vydržel více než 30 let.

milovice11a

Konečná „Milovice, u kostela“, tentokrát i s pohledem na samotný kostel – archiv občanského sružení Přátelé a rodáci Milovic

Roku 1995 je linka prokazatelně označena číslem 270830 a poté opětovně zrušena obsluha Božího Daru. V dalších letech jsou na lince postupně přidávány další zastávky, zejména v nové bytové zástavbě „V liškách“. Počínaje 6. únorem 2005 je závlek do tohoto sídliště veden až do zastávky Topolová.

milovice12a

1995 – Jízdní řád linky 270830

V průběhu roku 2005 jsou realizovány první myšlenky na zavedení místní dopravy v pravidelném intervalu navazující na železnici. Od 2. října 2005 je zřízena nová linka 270831 v trase Železniční stanice – Armádní – Sportovní – Telecom – Benátecká Vrutice – Lysá nad Labem. Hned 6. listopadu 2005 je většina spojů zkrácena k Telecomu a spojení přes Benáteckou Vrutici je zajištěno především linkou 270830.

milovice13a

22. října 2012 – Autobus linky H51 v zastávce Telecom – Pavel Hypš

Od 6. května 2007 se obě linky staly součástí Středočeské integrované dopravy. První popisovaná linka, 270830, je označena jako „H51“, druhá pak „H54“. Ke stejnému datu je na lince H51 zřízena nová zastávka „Benátecká Vrutice, Armádní“. 

milovice14a

22. října 2012 – SOR CN12 vypravený na linku H51 v zastávce Milovice – Pavel Hypš

V roce 2008, konkrétně 15. června, přišla optimalizace linek v celé oblasti. Linka H51 převzala za městem také obsluhu obce Straky a zároveň na ní bylo zavedeno zajíždění k železniční stanici. Linka H54 byla zrušena a všechny „městské“ spoje byly převedeny také na linku H51. Pro víkendovou obsluhu města byla zavedena nová linka H48, jezdící okružně z Lysé nad Labem do Milovic a zpět do Lysé nad Labem.

milovice15a

7. listopadu 2009 – Autobus linky H48 přijíždí z Milovic do Lysé nad Labem – Petr Blažek

V roce 2011 nastalo z politických důvodů ve středočeském kraji razantní omezení dopravy. Na lince H51 ubyla zhruba třetina spojů. Od 1. února 2011 byl zrušen provoz linky H48 o nedělích. Na protesty místních obyvatel byl od 3. dubna opět obnoven její provoz v původním rozsahu. K 11. prosinci se navíc Milovice dočkaly zlepšení, a to v podobě garantování nízkopodlažních vozů na zhruba čtvrtině spojů linky H51.

milovice16

26. února 2013 – Autobus linky H51 v zastávce Tyršova – Pavel Hypš

Razantní inovace se však místní doprava dočkala od 10. června 2012. Pro místní obsluhu byla zřízena nová linka Pražské integrované dopravy pod označením 432 v trase Železniční stanice – Radnice – Armádní – Tyršova – Sportovní – Topolová. Jezdí pouze ve všední dny v pravidelném celodenním intervalu 30 resp. 60 minut. „Městské“ spoje linky H51 byly ke stejnému datu zrušeny.

milovice17a

19. června 2012 – Autobus SOR na lince číslo 432 u železniční stanice Milovice – Pavel Hypš

Od 1. ledna 2013 se dočkal po 18 (!) letech Boží Dar opět spojení veřejné dopravy. K tomuto datu byla zavedena nová linka Středočeské integrované dopravy, označená H54, jedoucí 6x během pracovního dne z nádraží na konečnou v Božím Daru, ale vybrané spoje zajíždí také ke škole v Mladé.

milovice18a

22. října 2012 – Autobus Kars Alma na lince H54 poblíž železniční stanice Milovice – Pavel Hypš

Teprve 2. července 2016 se Milovice dočkaly sjednocení tarifů a zjednodušení linkového vedení. Všechny místní autobusové linky se dočkaly zařazení do systému Pražské integrované dopravy a jezdí v trasách:

  • 432: Lysá nad Labem, železniční stanice – Milovice, Benátecká Vrutice – Milovice, Park Mirakulum – Milovice, Tyršova – Milovice, železniční stanice – Milovice, Balonka – Straky
  • 434: Lysá nad Labem, železniční stanice – Milovice, Benátecká Vrutice – Benátky nad Jizerou, autobusové stanoviště
  • 436: Milovice, Tyršova – Milovice, železniční stanice – Milovice, Boží Dar

milovice19

17. února 2017 – SOR C10.5 na lince číslo 434 v Benátecké Vrutici – Pavel Hypš

Kromě drobných úprav tras a polohy jednotlivých zastávek přišla významnější změna 26. března 2017, kdy došlo ke změně trasy linek číslo 434 (nově Benátky nad Jizerou – Milovice – Straky – Nymburk), 436 (Milovice – Lipník – Nymburk) a zavedení linky číslo 497(Milovice – Kostomlaty nad Labem – Nymburk). Spojení z Benátek nad Jizerou přes Benáteckou Vrutici do Lysé nad Labem zajišťuje nově linka číslo 442. Od 3. září 2017 je linka číslo 436 v Milovicích prodloužena k parku Mirakulum.

milovice20

497 – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Poděkování patří Pavlu Pernicovi za spolupráci při tvorbě, Petru Blažkovi za zapůjčení fotografie a Zdeňku Liškovi za editaci textu.
Zdroje: Dobové jízdní řády Středočeského kraje z vybraných let, web bus.zastavka.net, web idos.cz, web ropid.cz, web zelpage.cz, web milovice.org, web turisticke-znamky.cz, web wikipedia.cz
Text zveřejněn: 21. listopadu 2013
Poslední aktualizace:

Podobné příspěvky

Napsat komentář