|

VRŠOVICE

Historické město Vršovice je dnes součástí desátého obvodu hlavního města Prahy. V minulosti se však jednalo o samostatný městys a mezi lety 1902 až 1922 dokonce o samostatné město. Počet obyvatel se tehdy pohyboval kolem 30 tisíc, dnes zde žije necelých 40 tisíc obyvatel. 

Osada na území dnešních Vršovic je poprvé zmiňována již v zakládací listině Vyšehradské kapituly z roku 1088. Jednalo se o tvrz v povodí Botiče, se svahy pokrytými vinicemi. Největší nárůst obyvatel však nastal až po jejím připojení ku Praze, v 60. letech 20. století dosahoval až 60 tisíc. 

Nejstarší památkou na území Vršovic je kostel svatého Mikuláše z roku 1974, v rohu Vršovického náměstí. Mnohem výraznějšími památkami jsou však například funkcionalistický kostel svatého Václava na Náměstí Svatopluka Čecha nebo Vršovický zámeček. 

Výrazným bodem v historii Vršovic byla výstavba železniční dráhy císaře Josefa. Místní stanice vznikla 11 let po jejím zprovoznění, tedy v roce 1882. Zpočátku nesla název sousedního města Nusle, název Vršovice získalo až za dob protektorátu. V současnosti probíhá výstavba druhé vršovické stanice, jež ponese název Praha – Eden. 

Tramvaje zahájily provoz do města Vršovice roku 1901, kdy byla linka Olšany – U Bulhara – Královské Vinohrady prodloužena do zastávky Vršovice, Na Kovárně, poblíž Vršovického náměstí. Dnes jezdí tramvaje ve Vršovicích ulicemi Vršovická (linky 6, 7, 22, 24, 95, 97 a 99) a Moskevská (linky 4, 13, 22, 97 a 99). Nachází se zde blokové obratiště Čechovo náměstí a točna Kubánské náměstí. 

Trolejbusy plnily ve Vršovicích pouze okrajovou funkci, tratě byly určeny spíše pro obsluhu okolních Vinohrad a Strašnic. Ve Vršovicích však byla umístěna trolejbusová smyčka Bělocerkevská pro linky číslo 51 a 54 a dále manipulační trať do vozovny Vršovice (umístěné však v Michli), jež dnes slouží autobusům. Provoz trolejbusů ve Vršovicích fungoval mezi lety 1954 až 1968. 

Kvůli kopcovitému terénu mají však ve Vršovicích poměrně významný podíl na obsluze autobusové linky, a to zejména v těchto úsecích: 

  • 101: … – Slovinská – Kavkazská – Koh-i-noor – Vršovický hřbitov – …
  • 124, 139: … – Bělocerkevská – Na Míčánkách – Kodaňská (T) – Čechovo náměstí (T) – Kavkazská (Z) – Koh-i-noor (Z) – Bohemians – Ukrajinská – … 
  • 135: … – Slavia – Bělocerkevská – Na Míčánkách – Kodaňská (T) – Slovinská – Krymská – … 
  • 136, 150, 213, 913: … – Slavia – Bělocerkevská – … 

Po severním okraji Vršovic jezdí ještě linka číslo 175, vzhledem k nerovné hranici katastrálních území má však na jejich území v reálu pouze jedinou zastávku, Pod Rapidem. 

Zdroje: web trolejbusyvpraze.net, web wikipedia.cz (Seznam tramvajových linek v Praze, Vršovice)

Podobné příspěvky