|

SVITAVY

Město Svitavy je sídlem správy okresu Svitavy v Pardubickém kraji. Leží v jihovýchodním výběžku České tabule, známém jako Svitavská pahorkatina, který však už zasahuje do povodí Moravy. Žije zde asi 17 tisíc obyvatel. Městem protéká řeka Svitava, která pramení v nedalekém lese. Téměř celé území města se nachází na severozápadní Moravě, velice malá nezastavěná severovýchodní…

|

PŘELOUČ

Přelouč se nachází v pardubickém kraji, přibližně 12 km od krajského města Pardubice. Skládá se z osmi částí a skrz protéká řeka Labe. První písemná zmínka o místní osadě pochází z roku 1086, 8. září 1261 byla osada povýšena na město. 20. března 2006 – Náměstí v Přelouči – web wikipedia.cz Městem prochází železniční trať 010 Praha – Kolín…

|

LITOMYŠL

Město Litomyšl nalezneme na samém východě Čech v Pardubickém kraji, 18 km severozápadně od Svitav. Má přes 10 tisíc obyvatel. První zmínka o Litomyšli se vztahuje k roku 981 v Kosmově kronice české, která vyšla až ve 12. století. Tehdy na litomyšlském návrší stával strážní hrad střežící panství Slavníkovců a nedaleko procházející obchodní cestu evropského…

|

CHRUDIM

Chrudim je okresní město, druhé největší v Pardubickém kraji. Leží 11 km jižně od Pardubic. Žije zde přes 23 tisíc obyvatel. Spolu se sousedními Slatiňanami a přilehlými obcemi tvoří městskou aglomeraci, která má zhruba 30 tisíc obyvatel. 12. března 2014 – Kostel svaté Kateřiny pod náměstím – Pavel Hypš Centrum Chrudimi má zachovanou středověkou strukturu a…

PARDUBICKÝ KRAJ
|

PARDUBICKÝ KRAJ

Pardubický kraj leží na východě Čech, kde sousedí se Středočeským, Královehradským, Jihomoravským, Olomouckým krajem, krajem Vysočina a také polským Dolnoslezským vojvodstvím. Žije zde přes 500 tisíc obyvatel. Trolejbusovou dopravu najdeme v Pardubicích, odkud zasahuje až do sousedního města Lázně Bohdaneč. Městské autobusové linky jezdí také v Chrudimi, Litomyšli, Moravské Třebové, Poličce, Přelouči a Žamberku. Brandýs…