Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

H3

Účelová linka H3 slouží necelých 20 let jako jeden z rozvozových autobusů po skončení hokejových utkání karlovarského extraligového týmu. Vzhledem k tomu, že je vždy…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

K

Linka K, sloužící pro rozvoz návštěvníků karlovarského letního kina, je v provozu od léta 2011. Za tuto dobu prošla hned několika změnami, nesoucími se spíše ve…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

10

Linku číslo 10 jsme za její více než čtyřicetiletou historii mohli potkat v různých čtvrtích a několika možných variantách trasy. Jejich vedení si upřesníme v dnešním článku.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

2

Karlovarská městská linka číslo 2 po celou dobu své existence spojuje městskou část Tuhnice s centrem Karlových Var. I přesto prošla několika významnými změnami a jedna z největších ji zasáhla až v novodobé historii.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

13

Linka číslo 13 po celou dobu své existence slouží pro obsluhu okrajové části sídliště ve Staré Roli. Tuto oblast neopustila více než 40 let, nepočítáme-li její dvouleté zrušení, které bylo později anulováno.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

0 (nula)

Počátkem roku 1992 byly nařízením české vlády sníženy dotace na provoz městské dopravy o 10%. V Karlových Varech to mělo za následek snížení počtu spojů na linkách 2, 3, 13 a 18 a ukončení provozu již ve 22 hodin. Jako kompenzace byla od 15. června 1992 zavedena nová linka číslo 0.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

17

Jednou z nejstabilnějších linek karlovarské městské dopravy je linka číslo 17. Po celou dobu své existenci, tedy již přes 30 let, spojuje město Karlovy Vary s obcí Dalovice. Prošla si jen velmi nepatrným vývojem.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

8

Linka číslo 8 po celou dobu své historie spojuje centrum Karlových Varů se satelitní obcí Olšová Vrata. Zajímavé je, že neprošla téměř žádným vývojem a většinu své trasy projíždí bez větších změn již více než 50 let.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

4

Karlovarská autobusová linka číslo 4 již 60 let spojuje oblast „West-Endu“ s centrem města. Její trasa neprošla žádnými výraznými změnami, většinou se jednalo pouze o drobné úpravy. Její historie je spjata spíše s nízkokapacitními vozidly.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

34

Výluková autobusová linka číslo 34 se v Karlových Varech objevila již více před deseti lety. V období 18. října až 3. prosince 2004 byla uzavřena Zahradní ulice u hlavní pošty.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

94

Nostalgická linka číslo 94 se objevila v provozu ve dnech 2. a 3. října 2004. Ku příležitosti oslav 50 let Dopravního podniku Karlovy Vary byly v provozu 4 zvláštní linky, zajišťované historickými autobusy, které spojovaly jednotlivá místa akce.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

93

Nostalgická linka číslo 93 se objevila v provozu ve dnech 2. a 3. října 2004. Ku příležitosti oslav 50 let Dopravního podniku Karlovy Vary byly v provozu 4 zvláštní linky, zajišťované historickými autobusy, které spojovaly jednotlivá místa akce.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

92

Linku číslo 92 jsme mohli znát především jako vyhlídkový turistický spoj z centra Karlových Varů na hrad Loket. Její provoz byl, pokud to technické podmínky umožnili, po celou dobu zajišťován historickým autobusem Karosa Š11.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

36

Pouze po dobu dvou dnů, od 4. do 5. listopadu 2006, jsme se mohli v karlovarské městské dopravě setkat s linkou, označenou číslem 36. Dopravní podnik Karlovy Vary na ni vypravil výhradně kloubové autobusy Karosa.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

35

Výluková linka karlovarské městské dopravy, označená číslem 35, byla v provozu od 16. června do 15. listopadu 2008. Důvodem jejího zavedení byla rekonstrukce železničního přejezdu v ulici U Trati v Bohaticích.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

9

Linka číslo 9 prošla poměrně složitým vývojem, na rozdíl od většiny karlovarských linek. Historii této linky, kterou známe většinou spíše jako pouhý napáječ okrajové části města jménem Čankov, si přiblížíme v tomto článku.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

11

Karlovarská městská autobusová linka číslo 11 spojovala po dobu 41 let Horní nádraží s centrem města. Jako jedna z mála po dobu své existence nikdy nevyjela za hranice města. Zajišťována byla vozy standardní délky, od 1. listopadu 2003 výhradně nízkopodlažními.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

M

Účelová autobusová linka označená písmenem M, jezdila bez výraznějšího využití po Karlových Varech necelé dva roky, a poté byla v tichosti zrušena. Nyní si stručně připomeňme její…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

AEROPORT

Od vzniku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v roce 1994 jej vždy provázely jedna až tři autobusové linky určené pro spojení jednotlivých pořadatelských míst. Až v roce 2013 k nim poprvé přibyla ještě čtvrtá.

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

D

„Divadelní“ linka D rozváží diváky z představení Městského divadla Karlovy Vary již od roku 1999, pojďme si tedy nyní přiblížit její postupný vývoj. V devadesátých letech…

Continue Reading...
Posted in Autobusy Linky MHD Karlovy Vary

Chráněno: 1 reedice

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Continue Reading...