|

12

20. srpna 2008 – Ikarus 412 projíždí na lince číslo 12 Dolním nádražím – Pavel Hypš

Linka městské autobusové dopravy Karlovy Vary číslo 12 spojuje více než 40 let centrum města se sídlištní oblastí ulic Čankovská a Třeboňská. Na rozdíl od jiných linek si neprošla žádnými radikálními změnami, a její historii si shrneme v tomto článku.

23. března 2001 – Karosa Citybus na lince číslo 12 přijíždí do terminálu Tržnice – Pavel Hypš

Dnes 1. ledna 1973 došlo k zavedení dvou nových linek, pro obsluhu rostoucích sídlišť. Na sídliště Stará Role vyjela linka číslo 13, zatímco autobus na sídliště Třeboňská dostává označení „T“. Během roku 1974 došlo k číselnému přeznačení, na linku číslo 12.

1974 – Schéma trasy linky T – sbírka DPKV

Po dostavě sídliště Čankovská roku 1984 se „dvanáctka“ dostává do nové, polookružní trasy: Tržnice – Elite – Čankovská – Třeboňská – Konečná – Elite – Tržnice. Další změnou prošla až po zrušení linky číslo 13, kdy je od 2. dubna 1999 prodloužena z Tržnice k Lázním III.

1993 – Ikarus 280 na lince číslo 12 v terminálu Tržnice – Lubomír Polák

Dne 1. dubna 2001 došlo k odklonu z Tržnice na autobusový a vlakový terminál Dolní nádraží. Do zastávky Lázně I byla nahrazena linkou číslo 1. Zároveň namísto zastávky Elite bylo zavedeno zajíždění k Hornímu nádraží. Tato změna byla později navrácena zpět.

1. června 2008 – Ikarus 412 ev. č. 337 na konečné zastávce linky číslo 12 na Dolním nádraží – Pavel Hypš

Kvůli odklonu linky číslo 5, namísto do Otovic pouze k Dolnímu nádraží, je linka číslo 12 od 1. ledna 2009 zkrácena do terminálu Tržnice. Počínaje 1. zářím 2015 je ranní školní spoj linky číslo 12 veden z Čankovské přes Horní nádraží k Tržnici, odkud pokračuje jako linka číslo 3 do Drahovic a Dalovic.

11. března 2011 – Iveco Citelis na lince číslo 12 v zastávce Konečná – Pavel Hypš

V klasickém provozu je „dvanáctka“ zajišťována autobusy standardní délky, do konce roku 2012 se na vybraných spojích objevovaly kloubové autobusy. Kloubové autobusy se zde objevily ještě během Mezinárodního filmového festivalu v roce 2016, kdy bylo třeba posílit dopravu ke stanovému městečku Rolava. Denně od cca 21 hodin je linka zajištěna kmenovými vozy noční linky číslo 52, kam může být vypraven i minibus.

17. prosince 2012 – Kloubový autobus Iveco Citelis opouští na lince číslo 12 zastávku Elite – Pavel Hypš

Zdroje: texty Dopravní webovky o linkách číslo 1 a 13, kronika města Karlovy Vary z roku 1973, publikace Půlstoletí ve službách města (Mgr. Jakub Mráz), web dpkv.cz, web k293.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář