|

91

2. července 2016 – Karosa ŠL11 na lince číslo 91 poblíž Richmondu – Pavel Hypš

Pod číslem 91 se v karlovarské městské dopravě skrývá vyhlídková autobusová linka, zajišťovaná zpravidla historickým autobusem Karosa ŠL 11 ev. č. 114. Dnes je v provozu od dubna do října, a to dva okružní spoje každou sobotu.

11. července 2015 – Karosa ŠL 11 na lince číslo 91 se otáčí na Divadelním náměstí – Pavel Hypš

Poprvé vyjíždí linka číslo 91 dne 1. dubna 2001 v trase: Divadelní náměstí – Lázně I – Libušina – Lázně III – Tržnice – Hůrky – Libušina – Lázně I – Divadelní náměstí. Od sezony 2004 zajížděla namísto na Hůrky až ke karlovarskému letišti.

1. dubna 2001 – Jízdní řád linky číslo 91 – web dpkv.cz

Při příležitosti blížícího se konce provozu autobusů Ikarus 280 v Karlových Varech byl dne 24. května 2003 vypraven na „devadesátjedničku“ vůz Ikarus 280. Objevil se ale pouze na jediném spoji, vyjíždějícím až v 17 hodin.

Během oslav 50 let od vzniku Dopravního podniku Karlovy Vary od 2. do 3. října 2004 byly v provozu mimořádně čtyři nostalgické linky, označené 91 až 94. Linka číslo 91 tehdy převzala trasu: Divadelní náměstí – Dolní nádraží – Letiště – Divadelní náměstí. Vypraven na ni byl mimořádně také autobus Škoda 706 RTO.

3. října 2004 – Škoda 706 RTO na lince číslo 91 v zastávce Divadelní náměstí – web prahamhd.vhd.cz

Od 2. dubna 2011 došlo k přetrasování a prodloužení linky číslo 91 až k zámku v Bečově nad Teplou. Byl vedena v trase: Tržnice – Libušina – Sanssouci – Švýcarský dvůr – Divadelní náměstí – Lázně I – Richmond – Bečov nad Teplou.

2011 – Karosa ŠM11 na lince číslo 91 u železniční stanice v Bečově nad Teplou – sbírka k293

Od sezony 2014 došlo ke zrušení vyhlídkové linky číslo 92 do Lokte a jejímu nahrazení přidáním spojů sezónní linky číslo 23 a také úpravou trasy linky číslo 91 do podoby: Tržnice – Libušina – Sanssouci – Švýcarský dvůr – Divadelní náměstí – Lázně I – Richmond – Svatošská – Loket – Krásno – Bečov nad Teplou, náměstí – Bečov nad Teplou, železniční stanice – Richmond – Lázně I – Divadelní náměstí – Sanssouci – Libušina – Tržnice. Od 6. září 2014 je zastávka Lázně I směr Loket přemístěna do nové zastávky linky číslo 2 v Mariánskolázeňské ulici a odpadá tím nutnost objíždět budovu Lázní I.

2. červemce 2016 – Karosa ŠL11 na lince číslo 91 v terminálu Loket – Pavel Hypš

Zdroje: web dpkv.blog.cz, web k293.cz, web mhdzive.cz, web spvd.cz
V textu použity údaje z článku Dopravní webovky „Bečov nad Teplou“

Podobné příspěvky

Napsat komentář