|

16

15. května 2015 – Iveco Citelis projíždí na lince číslo 16 u kapličky v Tašovicích – Pavel Hypš

Karlovarskou autobusovou linku číslo 16 dnes tvoří směsice několika variant spojů, zajišťujících především spojení města s obcí Tašovice přes Dvory. S obcí Tašovice byla spojena i v minulosti, ne však ve všech obdobích její existence.

10. dubna 2015 – Iveco Citelis na lince číslo 16 v zastávce Krajský úřad – Pavel Hypš

Poprvé se setkáváme s linkou číslo 16 od 11. prosince 1977. Tehdy je takto označena nová linka, sloužící zejména návštěvníků města, spojující centrum města u Lázní III, centrální přestupní zastávku u městské tržnice a hlavní vlakové nádraží. Zrušena byla během změn, platných od 2. dubna 1983, jelikož trasu dostatečně pokryla linka číslo 13.

13. prosince 1977 – Text o lince číslo 16 v karlovarských novinách Stráž míru – sbírka SOA Karlovy Vary

Ke stejnému datu bylo ovšem číslo 16 obsazeno znovu. Jednalo se o variantu tehdejší linky číslo 6, která až do tohoto data jezdila z centra do Doubí se závlekem do Tašovic. Ten byl zrušen a současné spoje převedeny právě na linku číslo 16.

2. dubna 1983 – Přehled změn MHD Karlovy Vary – Kronika města Karlovy Vary 1983, sbírka SOA Karlovy Vary

Ještě v témže roce byla přetrasována mezi centrem a Tašovicemi přes Sokolovskou ulici a Dvory. S platností od 1. dubna 1992 se vrátila do Západní ulice, jako náhrada zrušené linky číslo 10. Ke dni 1. dubna 1999 byla zrušena a nahrazena znovuzavedenou „desítkou“.

1992 – Karosa B731 ev. č. 293 na lince číslo 16 v terminálu Tržnice – Lubomír Polák

Zatím k poslednímu zavedení linky číslo 16 došlo 1. září 2014. Pod touto číslicí se skrývají všechny spoje linky číslo 2, které pokračují z Obchodního centra Varyáda do Dvorů, ke Krajskému úřadu a do Tašovic. Mimo otevírací dobu obchodního centra probíhá změna orientace v zastávce Kapitána Jaroše.

10. dubna 2015 – Iveco Citelis CNG na lince číslo 16 přijíždí ke Krajskému úřadu – Pavel Hypš

Od 1. ledna 2017 začala zajíždět linka číslo 16 v Jenišově do lokality Pod Rohem, kde vznikly nové zastávky K Rohu a Pod Vrchem. Vedeny sem jsou ovšem pouze tři školní spoje.

Základní varianta trasy je Obchodní centrum Varyáda – Tašovice. Na lince je však vedeno hned několik variant školních spojů. Jeden z nich obsluhuje školu Dvory, další jsou vedeny přes městskou část Doubí. Právě tyto spoje také pokračují z Tašovic přes zastávku na jenišovském rozcestí do obce Hory.

15. května 2015 – Setkání školního a běžného spoje linky číslo 16 u školy Dvory – Pavel Hypš

Zdroje: kronika města Karlovy Vary z vybraných let (sbírka SOA Karlovy Vary), web dpkv.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář