|

JOSEFOV 

Josefov (německy Josefsstadt) je městská čtvrť a katastrální území Prahy v ohybu Vltavy obklopené Starým Městem, součást městské části Praha 1. Od středověku zde bývalo Židovské město, které bylo na základě obecního zákoníku přičleněno ku Praze roku 1850. 

Původní Židovské město, poprvé zmiňované roku 1096, utrpělo v historii opakovaná napadení, vystěhování a v 19. století se proměňuje v chudinskou čtvrť. Ta byla v rámci Pražské asanace zbourána a nahrazena novou zástavbou. Zachovány zůstaly jen nejvýznamnější židovské památky, Staronová a některé další synagogy, starý hřbitov a radnice. 

Centrem dnešního Josefova je Pařížská třída, jejíž eklektická architektura kombinuje motivy různých historických slohů. Dnes je Josefov centrem Židovské obce, sdružujících osoby židovského vyznání, národnosti či původu. Ve správě má mj. vstupy do pěti místních synagog nebo na židovský hřbitov. 

Asanace Josefova a vytvoření široké Pařížské třídy dopomohlo mimo jiné k tomu, že 28. června 1908 mohl být zahájen tramvajový provoz od Čechova mostu Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí., kde se napojila na stávající trať na Starém Městě vedoucí z Křížovnického náměstí přes Staroměstské náměstí na Náměstí Republiky. 

30. léta – Tramvajová trať v Pařížské ulici – web prazsketramvaje.cz

Na západní straně Josefova, v ulici Sanytrová (dnes 17. listopadu) byl roku 1913 zahájen tramvajový provoz linky číslo 2, prodloužené tehdy od Prašné brány přes Národní divadlo a Křížovnické náměstí na kolejový přejezd u Rudolfina. V roce 1925 došlo k propojení obou tratí u dnešní Právnické fakulty. 

cca 1955 – Před ukončením provozu tramvají v Pařížské ulici se zde dali pořídit snímky se Stalinovým pomníkem v pozadí – web prazsketramvaje.cz

Tím se však vývoj tramvají v Josefově zastavil. Podobně jako v jiných místech v centru města, došlo v Pařížské ulici k zastavení tramvajového provozu z důvodu vysokých otřesů budov v blízkosti kolejí. Trať byla fyzicky zlikvidována v září 1960. Provoz v ulici 17. listopadu zůstal zachován a dnes tudy projíždí denní linka číslo 17 a noční linka číslo 93. 

1. března 2019 – Škoda 14T ev. č. 9124 na lince číslo 17 v zastávce Staroměstská – Pavel Hypš

Na jihozápadním okraji Josefova, na dnešním náměstí Jana Palacha, byl 13. ledna 1969 zaveden provoz také autobusové dopravy. Prodloužena sem tehdy byla z Malešic a Těšnova linka číslo 133. Později byla nahrazena linkou číslo 207, jedoucí v obdobné trase, kterou zde můžeme potkávat dodnes. Od roku 2014 je doplněna ještě midibusovou linkou číslo 294, proplétající se uličkami středu města, kterou o rok později nahradila ve velmi obdobné trase linka číslo 194. 

14. června 2014 – Karosa B951E ev. č. 4086 na lince číslo 207 v zastávce Právnická fakulta – Pavel Hypš

Stanice metra A Staroměstská sice nese název sousední městské části, avšak její výstupy vedou také na náměstí Jana Palacha, tedy na jihozápadní okraj Josefova. Je součástí prvního úseku metra A a provoz zde byl zahájen 12. srpna 1978. 

1. července 2007 – Souprava vozů 81-71M na lince A ve stanici Staroměstská – Pavel Hypš

Zdroje: web cs.wikipedia.rg (Josefov (Praha), Staroměstská (stanice metra)), web prazsketramvaje.cz (Trať Prašná brána – Křižovnická / Právnická fakulta) 

Podobné příspěvky

Napsat komentář