|

VYŠEHRAD

Vyšehrad je historické hradiště, hrad a pevnost v Praze, na skále nad pravým břehem řeky Vltavy na jižním okraji historického města, ve čtvrti Vyšehrad. Na Vyšehradském hřbitově se Slavínem u kostela sv. Petra a Pavla jsou pochovány významné české osobnosti, nachází se zde i nejstarší pražská rotunda sv. Martina.

29. března 2021 – Známá silueta vyšehradského kopce s bazilikou svatého Petra a Pavla – Pavel Hypš

Skutečný vznik knížecího hradiště je kladen do druhé poloviny 10. století. Fakticky se Vyšehrad stal součástí Prahy za Karla IV., který jej přestavěl a napojil na opevnění nově založeného Nového Města. Od 15. do 19. století byl Vyšehrad s podhradím samosprávným městem, do roku 1848 podřízeným vyšehradské kapitule a připojeným k Praze roku 1883.

22. října 2018 – Bývalá radnice města Vyšehrad, dnes obdobné učiliště – Pavel Hypš

Pevnostní podoba většiny Vyšehradu byla vystavěna mezi lety 1653 až 1727. Původní městská zástavba, téměř vysídlená již během předchozích válečných událostí, byla zbořena. Většina domů celé městské části, bývalého města Vyšehrad, je tak postavena až po této události. V současnosti je zde evidováno ve 122 domech lehce přes 2000 obyvatel.

22. října 2018 – Rotunda svatého Martina, nestarší rotunda na území dnešní Prahy – Pavel Hypš

Roku 1872 byl zahájen provoz na pražské spojovací dráze, vedoucí pod Vyšehradem, sloužícímu ke spojení nádraží Praha-Smíchov a Praha-Hlavní nádraží. Už od zahájení provozu stála na Vyšehradě nádražní budova, cestujícím však začala sloužit až v roce 1888, kdy zde byla zahájena osobní doprava. Od roku 1960 přestalo nádraží sloužit jako železniční stanice a v roce 2014, po rekonstrukci zabezpečovacího zařízení, přestala být stanice obsazena výpravčím. S obnovením provozu se již v budoucnu nepočítá, jelikož je stanice v oblouku. Jedinou možností by byla výstavba nádraží nového, v Nuslích poblíž Ostrčilova náměstí, o které má Praha 2, nicméně ani projekt zatím realizován nebyl.

22. října 2018 – Chátrající budova železniční stanice Vyšehrad – Pavel Hypš

První tramvajová linka dorazila pod Vyšehrad v roce 1898. Vedla z Karlova náměstí Vyšehradskou třídou až před bývalou radnici na dolním konci Vratislavovy ulice.

1929 – Linkové vedení tramvají pod Vyšehradem – archiv DP Praha

Roku 1908, po zavedení číslování tramvajových linek, dostala označení „4“. V roce 1910 byla zprovozněna spojka Svobodovou ulicí mezi křižovatkou s Vyšehradskou a dnešním Albertovem.

Prostor před vyšehradskou radnicí s tramvajovým vozem, ukončeným na úvrati – web vysehradskej.cz

Od roku 1927 došlo ke zrušení části tratě k Vyšehradské radnici a doprava převedena přes křižovatku Výtoň. V roce 1931 byla trať zcela přeložena z Vyšehradské třídy do ulice Na Slupi a vedena dále do Nuslí.

18. ledna 2008 – Souprava vozů Tatra T3 v čele s vozem ev. č. 6938 na lince číslo 7 v zastávce Albertov, před nádražní budovou Vyšehrad – Pavel Hypš

Vyšehrad má i svou stanici metra, nenachází se však na území dnešní městské části ani původního města. Dne 9. května 1974 byl zahájen provoz prvního úseku metra C se stejnojmennou stanicí, nacházející se poblíž vyšehradské pevnosti, avšak v Nuslích na jižním předmostí Nuselského mostu. V nočním provozu nese tento název i přilehlá zastávka nočních autobusů.

22. října 2018 – Jednotka Siemens M1 na lince C přijíždí do stanice Vyšehrad – Pavel Hypš

cs.wikipeda.org (Praha-Vyšehrad (výhybna), Pražská spojovací dráha), Vyšehrad, Vyšehrad (část Prahy), Vyšehrad (stanice metra)), web vysehradskej.cz (Vyšehradské tramvaje)

Podobné příspěvky

Napsat komentář