|

MILEVSKO

Oficiální městská doprava v Milevsku dodnes neexistuje. Již více než 30 let se však prokazatelně můžeme setkávat s linkami městského charakteru, na které se podíváme v tomto článku.

3. února 2011 – Železniční nádraží Milevsko a autobus linky 360050 – Pavel Hypš

Nejstarší jihočeský krajský jízdní řád, který je zatím k bádání k dispozici, je ročník 1977. Již v tomto roce se můžeme setkat s linkou 25500 v trase Milevsko, nádraží, železniční stanice Československých drah – Milevsko, sídliště, rozcestí (0.3) – Milevsko, náměstí Julia Fučíka – Milevsko, Gottwaldova ulice – Milevsko, Bažantnice. Za náměstí Julia Fučíka pokračuje pouze pět párů spojů, jinak linka jezdí po celý den a většina spojů je dokonce v provozu i o víkendech. Přepravu zajišťoval dopravní závod Milevsko dopravce ČSAD České Budějovice.

Jízdní řád linky 25500 z roku 1977

Ve stejném roce se můžeme setkat ještě s jednou linkou po území města. Jedná se o linku 25700 v trase Milevsko, náměstí Julia Fučíka – Milevsko, stadion – Milevsko, ZVVZ národní podnik. Jak můžeme vidět i podle negačních poznámek v jízdním řádu, linka je určena především pro návoz a odvoz zaměstnanců závodu výroby vzduchotechnických zařízení v Milevsku. V provozu je 10 párů spojů v pracovní dny, odpoledne je provoz jednosměrně posilován svozy od jednotlivých vrátnic závodu.

Jízdní řád linky 25700 z roku 1977

V tomto stavu linky jezdily nejméně do roku 1989. Na začátku 90. let byly linky přečíslovány na 360050 resp. 360070. V rámci šetření v průběhu 90. let byly linky sloučeny s regionálními linkami, městský charakter zůstal pouze na první jmenované. Ta jezdí v trase Milevsko, autobusové stanoviště – Milevsko, Bažantnice – Milevsko, autobusové stanoviště – Milevsko, stadion – Milevsko, Nádražní sídliště rozcestí – Milevsko, ZVVZ – Sepekov. Víkendový provoz byl výrazně omezen, ubylo i několik spojů v pracovní dny. Ze Sepekova do Milevska jede pouze jeden ranní spoj, tam nejede žádný. Tato obec je obsluhována řadou dalších regionálních linek.

3. února 2011 – Autobus Iveco Citelis na lince 360050 vyjíždí z autobusového stanoviště na bývalém náměstí Julia Fučíka – Pavel Hypš

Druhá linka, 360070, byla postupně transformována ve zcela odlišnou. Dnes se s ní setkáme v trase Milevsko, autobusové stanoviště – Milevsko, škola I – Zbelítov – Milevsko, Velká – Jickovice – Kostelec nad Vltavou. V provozu jsou 4 spoje v jednom směru a 5 spojů v opačném. Pro dopravu po městě již nemá téměř žádný význam, doprava k závodu ZVVZ byla celá převedena pod linku 360050. U závodu zastavuje také 5 regionálních linek dopravců ČSAD autobusy České Budějovice a Comett Plus Tábor.

3. února 2011 – Autobus linky 360050 přijíždí k zastávce Sokolovna – Pavel Hypš

Po vytvoření jedné městské linky byl na ni nasazován minibus Mercedes-Benz O814 Vario převedený z písecké provozovny ČSAD. V letech 2010 – 2012 byl pro linku zakoupen větší nízkopodlažní autobus Iveco Citelis registrační značky 5C3 3106. Po zániku dopravce Ramvej bus v Českém Krumlově byl autobus převeden právě do tohoto města, kvůli nutnosti rozšířit českokrumlovskou místní dopravu. Dnes je na lince milevské „městské dopravy“ provozován opět minibus, jedná se ale model Iveco Daily Stratos LE. Milevská garáž jich má k dispozici několik, na městské lince se většinou objevuje vůz registrační značky 5C3 3107.

3. února 2011 – Autobus linky 360050 u zastávky Stadion – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Poděkování patří Danu Srbovi za poskytnutí krajských jízdních řádů

Zdroje: web wikipedia.cz (Městská autobusová doprava v Jihočeském kraji), web portal.idos.cz (databáze jízdních řádů), jízdní řády Jihočeského kraje
    Poslední aktualizace: 5. dubna 2013

Podobné příspěvky