|

JIRKOV

Město Jirkov leží na severozápadě Čech, v Ústeckém kraji a okrese Chomutov. Ve městě samotném žije asi 20 tisíc obyvatel, ale se sousedním Chomutovem tvoří aglomeraci s téměř 70ti tisíci obyvateli. Město leží na úpatí Krušných hor na severozápadním okraji Mostecké hnědouhelné pánve.

 14. března 2014 – Náměstí doktora Eduarda Beneše v Jirkově – Pavel Hypš

Jirkov vznikl jako kolonizační ves v českosaském pohraničí. Počátky města se odhadují ve 13. století, první písemná zmínka ale pochází až z roku 1352. Přesné založení je problematické potvrdit, protože v dokumentech se objevují také název Borek, a není jisté, zda šlo o totéž území.

24. července 2014 – Okolí nábřeží podél říčky Bílina – Pavel Hypš

Pokud přijíždíme do města po silnicích od Chomutova, působí na nás město spíše jako komplex socialistických účelových staveb. Opak je pravdou, většina památek se ovšem nachází až na samém konci. Nejvýznamnější z nich je kostel svatého Jiljí pocházející již z období kolem roku 1300, ovšem několikrát přestavovaný do modernějších podob.

24. července 2014 – Kostel svatého Jiljí – Pavel Hypš

Z celkem šesti sídlištních celků jsou nejstarší Nové Ervěnice, postavené v 50. letech 20. století. Byly vystavěny především pro občany zaniklých obcí, které musely být vystěhovány během výstavby dolu Československé armády. Dnes původní obyvatele z velké části nahradily romové a působí spíše jako ghetto.

14. března 2014 – Jirkovské sídliště Horník – Pavel Hypš

Železniční stanice Jirkov – zastávka se nachází na trati Ústí nad Labem – Chomutov, dnes označené číslem 130, která sem byla prodloužena roku 1870. Mezi lety 1964 až 1965 byl kvůli těžební činnosti úsek nedaleko Jirkova přemístěn právě do míst bývalé obce Ervěnice, kam bylo navezeno 520 milionů mskrývových hmot.

14. března 2014 – Nádražní budova v Jirkově – Pavel Hypš

Železniční trať pod označením 133 zahájila svůj provoz roku 1872. Tehdy vedla z Chomutova přes Jirkov do Litvínova. V důsledku rozsáhlé důlní činnosti ale téměř zcela zrušena v dnešní krátké verzi pouze z Chomutova do Jirkova byla zprovozněna v roce 1984. Osobní vlaky jsou zde provozovány od roku 1997.

14. března 2014 – Nástupiště jirkovské železniční zastávky – Pavel Hypš

Z roku 1906 je doložen provoz poštovního dostavníku z jirkovského nádraží přes Boleboř a Kalek do Vnačí, dnešního Načetína. Nejpozději do roku 1928 začal tuto linku zajišťovat autobus, pod označením 1171.

Autobus s vlečným vozem  odstavený v Jirkově – sbírka Pavel Hypš

Po převzetí veškeré autobusové dopravy podnikem ČSAD, roku 1949, vedly přes Jirkov tři autobusové linky. Nejvýznamnější z nich, označená 05501, byla vedena v trase: TEPLICE, STALINOVO NÁMĚSTÍ – DUCHCOV, STALINOVO NÁMĚSTÍ – (MOST, OSADA ZDAŘ BŮH – ) – MOST, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ – (Třebušice, závory-tábor) – (Komořany, ústřední dílny) – (ERVĚNICE, ELEKTRÁRNA-ZÁVOD -) – ERVĚNICE, STALINOVO NÁMĚSTÍ – (Ervěnice, třída generála Svobody – Jirkov, Tovární ulice) – JIRKOV, HOTEL PRAHA – Jirkov, nádraží – CHOMUTOV, NÁMĚSTÍ.

Autobus Ikarus 280 projíždí Jirkovem – sbírka Pavel Hypš

Počet autobusových linek se neustále zvyšoval, a žádané bylo především spojení se soudním Chomutovem. V roce 1987 byl navržen projekt propojení měst tramvajovou tratí. Ve Dvořákově ulici se již začalo s přípravnými pracemi, roku 1989 byl však projekt z finačních důvodů zrušen.

14. března 2014 – Těleso pro položení tramvajových kolejí – Pavel Hypš

Ke spojení měst se nakonec zvolila trolejbusová doprava. V roce 1992 došlo k zahájení výstavby a 1. července 1995 byl zahájen provoz. V současnosti provoz na meziměstské trati zajišťují linky číslo 40 a 41.

15. července 2014 – Trolejbus Škoda 15Tr přijíždí na lince číslo 41 do zastávky Dvořákova – Pavel Hypš

Doplněny jsou šesti městskými autobusovými linkami. Nejvýznamnější pro Jirkov je linka číslo 13, spojující centrum města s nádražím. Linka číslo 1, 2 a 16 jedou do Chomutova, po odlišných trasách než trolejbusy. Linka číslo 10 je školní spoj do Chomutova, „jedenáctka“ noční spoj, provozovaný pouze o vybraných svátcích.

14. března 2014 – Iveco Citelis na lince číslo 13 u zastávky Červenohrádecká – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: text Dopravní webovky o městě Chomutov, jízdní řády poštovních linek 1906 (sbírka Národní knihovna Praha), 1928 (sbírka Poštovní muzeum Praha), 1949 (sbírka Národní knihovna Praha), web mapy.cz, web wikipedia.cz (Ervěnický koridor, Jirkov, Železniční trať Chomutov – Jirkov, Železniční trať Ústí nad Labem – Chomutov)
Poslední aktualizace: 28. března 2015

Podobné příspěvky