|

KIELCE

8. října 2014 – Ikarus 280 jako linka číslo 13 projíždí Jagiellońskou ulicí – Pavel Hypš 

Kielce jsou město ve středním Polsku s 200 tisíci obyvateli. Od roku 1999 je hlavním městem Svatokřížského vojvodství, předtím bylo od roku 1919 (s vyjímkou období 2. světové války) Kieleckého vojvodství. Nachází se ve střední oblasti Svatokřížských hor, na březích říčky Silnica. První zmínky o osadě jsou z roku 1081. Roku 1171 zde vznikla kapitula, v následujícím století bylo místo zničeno nájezdy Tatarů. Město nejvíce prosperovalo v období renesance, jednak díky obchodu, jednak díky tomu, že šlo o významné centrum těžky vápence a kovových rud. 

8. října 2014 – Jeden z kostelů v Kielcích – Pavel Hypš

První vlak dorazil do Kielců v roce 1885, a to na trase z Deblína do Dabrowa Miningu. V současnosti městem procházejí dvě tratě, na kterých jsou umístěny hlavní nádraží a stanice Kielce Bialogon a Kielce Czarnów. Železniční doprava prošla na přelomu tisíciletí útlumem a po výstavbě Centrální magistrály tudy přestaly jezdit expresy Krakov – Varšava. Přesto mají Kielce dobré spojení s těmito dvěmi metropolemi, a dále s Katovicemi, Čenstochovou nebo Lublinem. 

8. října 2014 – Řadu regionálních spojení zajišťují soukromé minibusy – Pavel Hypš

V roce 1951 byl na podporu městské aglomerace zřízen městský dopravní podnik a 22. července 1951 vyjely do ulic první čtyři autobusové linky, směřující z Kielců do Dąbrowky, Bukowky, Dyminy a Bialogonu. Z roku 1968 je doložen provoz již 21 linek, přičemž linky číslo 8 a 17 měli ještě dvě varianty trasování.

8. října 2014 – Jelcz 120M na lince číslo 22 v obratišti Olowiana – Pavel Hypš

Současnou síť tvoří 52 běžných autobusových linek (v číselné řadě 1-54), 13 linek regionálního charakteru (102-114), 4 linky účelové, okružní noční linka číslo 101 a 11 linek zajišťující provoz při různých akcích.  

8. října 2014 – Solaris Urbino 12 ev. č. 388 přijíždí na lince číslo 36 k Výstavišti Kielce – Pavel Hypš

Již od meziválečné doby Kielce zamýšlejí zřídit tramvajovou síť. Okolo roku 2000 byly plány oživeny, začátek prací je však z důvodu nezajištěného financování neustále odkládán. Silniční infrastruktura ve městě není pro tramvaje nijak přizpůsobena a v současnosti je výhodnější budovat vyhrazené pruhy pro autobusy. 

8. října 2014 – Solaris Urbino jako linka číslo 31 jede po vyhrazeném pruhu pro autobusy v Krakowské ulici – Pavel Hypš

Zdroje: web wikipedia.cz (Kielce), web wikipedia.pl (Autobusy w Kielcach, Kielce, Tramwaje w Kielcach) 

Podobné příspěvky

Napsat komentář