|

LINEC

Linec (německy Linz) je město, nacházejí se v Rakousku, ve spolkové zemi Horní Rakousy. V posledních letech se s počtem obyvatel těsně nad 200 tisíci přetahuje o druhou příčku ve velikosti městské populace (po Vídni) se Štýrským Hradcem.

4. srpna 2018 – Budova bývalé radnice na hlavním náměstí – Pavel Hypš

Město se nachází na místě bývalého keltského oppida Grunberg, jež se zde nacházelo přibližně 400 před naším letopočtem. V období antiky, během 1. století, zde již stála římská obec zvaná Lentia. Dynastie Bramberků poyšuje námi sledovanou obec na město, již pod názvem Linz.

5. srpna 2018 – Interiér kostela Mariendom – Pavel Hypš

Linec je dnes pro spolkovou zemi Horní Rakousy hlavním městem, kterým se stal již roku 1490. I přesto, že hlavním město Rakouska, Vídeň, je téměř desetkrát větší než Linec, zachovává si Linec své významné místo v Evropě. Roku 2009 byl, spolu s litevským Vilniusem, evropským městem kultury. Českým partnerským městem Lince jsou České Budějovice.

4. srpna 2018 – Kostel Martin Luthera – Pavel Hypš

Základy lineckého hlavního náměstí pocházejí z roku 1230. Dnes se na ně nachází mj. sloup Nejsvětější Trojice z roku 1717 nebo budova staré radnice. Symbolem města je však neodmyslitelně poutní kostel na vrchu Pöstlingberg, viditelný téměř z celého města.

5. srpna 2018 – Kopec Pöstlinberg pohledem z centra města – Pavel Hypš

Roku 1832 byla otevřena koněspřežná železniční dráha z Grumdenu přes Wels a Linec do Českých Budějovic, což byla úplně první železnice na evropském kontinentu. Linec se od té doby stal významnou železniční křižovatkou, jak osobní, tak nákladní dopravy. Dnešní hlavní nádraží je novostavba a využívá se teprve od roku 2005. Železniční tratě na levém a pravém břehu Dunaje nejsou propojeny a o výstavbě lineckého S-Bahnu, jež by je spojil, se teprve jedná.

4. srpna 2018 – Setkání obou místních železničních dopravců na nádraží v Linci – Pavel Hypš

V nákladní dopravě je však v Linci ještě významnější než železnice doprava lodní. Linecký přístav je totiž největší v Rakousku a dokonce největší na Dunaji. Rozloha přístavu je 150 hektarů a za rok je schopný pojmout kolem 7 milionů tun zboží.

4. srpna 2018 – Turistická část lineckého přístavu – Pavel Hypš

Páteří linecké městské dopravy jsou tramvaje. Koněspřežná tramvaj je zde v provozu od roku 1880, ek elektrifikaci provozu došlo v roce 1897. Dnes jsou v provozu čtyři tramvajové linky, jež se všechny setkávají v centru města. Svazky tvoří linky 1 a 2, jež jedou ze severní konečné JKU společně až na jih do zastávky Simonystrasse a dále se rozdělují, zatímco linky 3 a 4 jedou shodnou trasu v celé své délce, pouze spoje označené jako linka 4 na jihu pokračují do samostatné obce Schlosstraun.

21. srpna 2010 – Dnes již vyřazený vůz Bombardier třetí generace na lince číslo 3 v zastávce Hauptplatz – Pavel Hypš

Zvláštností tramvajového provozu je ještě linka číslo 50, označovaná jako Pöstlingbergbahn. Tato trasa slouží převážně k turistickým účelům, neplatí na ní standardní tarif jako na zbytku městské dopravy a tramvaje sem vypravované jsou pouze standardně dlouhé, v krémové barvě. Mimo jiné se jedná také o nejstrmější tramvajovou trať v Evropě.

5. srpna 2018 – Vůz Bombardier číslo 502 přijíždí na lince číslo 50 do zastávky Tiergarten – Pavel Hypš

Zatímco tramvajové linky zajišťují výhradně přepravu ze severu města na jih a zpět, přepravu v horizontálním směru obstarávají čtyři trolejbusové linky, označené číslo 41, 43, 45 a 46. Historie trolejbusů v Linci se píše od roku 1944. Dnešní provoz zajišťují kloubové vozy Volvo vyrobené v letech 2000 a 2001, které jsou v současnosti postupně nahrazovány atypickými dvoukloubovými trolejbusy VanHool Exqui.City 24T.

4. srpna 2018 – VanHool Exqui.City 24T na lince číslo 46 v zastávce Mozartkreuzung – Pavel Hypš

Autobusové linky mají vzhledem k malému počtu tramvajových a trolejbusových linek velký význam. Linky označené čísly 11 až 38 by se dali označit za metrobusy (byť se toto označení nevyužívá), dále autobusové linky posilové označené v číselné řadě 7x a autobusové linky s třímístným označením začínajícím číslem 1, jež většinou zajišťují minibusy a zajíždějí do odlehlejších nebo hůře přístupných míst. Autobusové linky označené od čísla 200 výše jsou regionální a tarif MHD na nich neplatí.

4. srpna 2018 – Mercedes-Benz Citaro G na lince číslo 25 v manipulační zastávce Fernheinz Kraftwerk – Pavel Hypš

Zdroje: web wikipedia.cz (Linec, Tramvajová doprava v Linci, Trolejbusová doprava v Linci)

Podobné příspěvky

Jeden komentář

Napsat komentář