|

BERLÍN

Město

Berlín je hlavní město a zároveň i spolková země Spolkové republiky Německo. Hlavním městem Německa se stal roku 1991 a od sjednocení Německa (a tím i obou částí města) Berlín patří k největším městům v Evropě a je druhým největším městem Evropské unie.

26 listopadu 2016 – Berlínská ikona, Braniborská brána – Pavel Hypš

První historicky doložené zmínění Berlína pochází z roku 1244. Roku 1451 se Berlín stává vládním městem braniborských markrabích a kurfiřtů, 1701 pak hlavním městem Pruského království, 1871 hlavním městem nově založené Německé říše. Kvůli velkému rozmachu průmyslu a nutnosti vytvořit odpovídající infrastrukturu byl vytvořen roku 1920 Velký Berlín, který kromě města samotného pojmul řadu okolních obcí a také do té doby samostatná města Charlettenburg, Schöneberg a Spandau. Roku 1948 došlo k Berlínské blokádě (kdy veškeré zásobování města se koná výlučně leteckým spojením) a posléze k politickému rozdělení města. K faktickému rozdělení dochází stavbou Berlínské zdi 13. srpna 1961. Ta padla až roku 1989.

26. listopadu 2016 – Pozůstatky berlínské zdi jsou dodnes hojně navštěvovaným místem – Pavel Hypš

Jak již bylo řečeno, Berlín tvoří samostatný městský stát. V minulosti byla snaha jej propojit s Braniborskem, z čehož však sešlo, zejména kvůli zadlužení města. V minulosti bylo město rozděleno na 23 odvodů, jejichž počet byl roku 2001 snížen na 12, zejména kvůli přehodnocení vývoje města po opětovném sloučení východní a západní části.

16. prosince 2017 – Berlínská radnice, zvaná červená (Roter Turm) – Pavel Hypš

Berlín se vyznačuje velkým počtem kulturních a vědeckých zařízení, z nichž některé dosáhly velké známosti a popularity i v zahraničí. Kulturní pestrost a tolerance se přitom traduje hlavně z doby Západního Berlína, který se stal v tomto smyslu „svobodným“ městem podle hesla „pro každého něco“. I přes opakované bombardování města v minulosti by byl výčet současných památek opravdu velmi dlouhý.

26. listopadu 2016 – Torzo kostela svatého Vilema, vpravo od něj „kostel“ nový – Pavel Hypš

Berlínská zoologická zahrada byla otevřena 1. srpna 1844. První zvířata byly darem od pruského krále Fridricha Viléma IV. s berlínského park Tiergarten. Během druhé světové války byla berlínská zoo zcela zničena a přežilo pouze 91 zvířat, Dnes je jich zde přibližně 14 tisíc od 1500 různých druhů.

16. prosince 2017 – Medvěd pyskatý v Zoo Berlín – Pavel Hypš
Železnice

První železniční trať v Berlíně byla postavena roku 1838, a to směrem na město Postupim, později prodloužená do Magdeburgu. Trať směrem na Štětín se přidala roku 1843, směrem na Hamburk v roce 1844 a směrem na Lipsko a Drážďany v roce 1848.

16. prosince 2017 – Stadler Kiss Východoněmeckých železnic (ODEG) vyjíždí z nádraží Berlín – Alexanderplatz směr Wittemberge – Pavel Hypš

Berlínská železniční doprava se potkává na místním hlavním nádraží (Hauptbahnhof), otevřeném roku 2006 na místě bývalého nádraží Lehter. Je považováno za největší nádraží Evropy. Další významná nádraží jsou Ostbahnhof, Spandau, Südkreuz a Gesundbrunnen. Spojení do Ústí nad Labem a Prahy je zajištěno vlaky EuroCity ve dvouhodinovém intervalu.

26. listopadu 2016 – Berlínské hlavní nádraží – Pavel Hypš

Berlínský S-Bahn, systém příměstské železniční dopravy, je nejstarší systém tohoto typu v Německu. V provozu je celkem 15 linek, dlouhých dohromady 331 km a obsluhujících 166 stanic. Vzájemně jsou propojeny okružní linkou značenou S41, resp. S42 v opačném směru.

16. prosince 2017 – Berlínský S-Bahn ve stanici Alexandrovo náměstí (Alexanderplatz) – Pavel Hypš
Metro

Podzemní dráha, metro, zahájila svůj provoz roku 1902 mezi stanicemi Stralauer Thor (poblíž dnešní stanice Warschauer Strasse) a Zoolgischer Garten s odbočkou i na Potsdamer Platz. Do zahájení druhé světové války byla hotova většina tras v centrální části města.

26. listopadu 2016- Souprava vozů O&K na lince U2 ve stanici Zoologická zahrada (Zoologischer Garten) – Pavel Hypš

Metro tvořilo zajímavou kapitolu v dobách rozdělení města, protože zazdění tunelů nebylo zdaleka tak bytelné, jako zeď na povrchu, a stala se nejčastějším místem útěků. Linky U6 a U8 projížděly východní částí města bez zastavování, vyjma stanice Friedrichstrasse, kde byl umožněn na velmi obtížně získané povolení výstup.

29. října 2014 – Souprava vozů LEW G na lince U2 ve stanici Eberswalder Strasse – Sirka

Dnes je v provozu celkem devět linek metra, označených U1 až U9. Všechny linky jsou v provozu během pracovního týdne od 4 do 1 hodiny, o víkendových nocích jezdí vybrané tratě nepřetržitě. Na významných stanicích v centru města se sjíždějí až čtyři různé linky.

26. listopadu 2016 – Souprava vozů typu H ve stanici Postupimské náměstí (Potsdamer Platz) – Pavel Hypš
Tramvaje

Ani tramvajová doprava v Berlíně svou rozsáhlostí za S-Bahnem a U-Bahnem nezaostává. V současnosti je v provozu celkem 22 linek, z čehož devět je označováno díky krátkým intervalům jako „metrotramvaje“. V minulosti tvořily většinu vozového parku československé tramvaje Tatra KT4D, které však dnes již vyjíždějí jen ve velmi omezené míře, jelikož byly postupně nahrazeny německými vozy GT6N a Bombardier Flexity.

26. listopadu 2016 – Vůz Bombardier Flexity na metropolitní lince M10 – Pavel Hypš

Zajímavostí je, že kromě městské sítě tramvajových linek jsou dodnes v provozu tři nezávislé tramvajové tratě příměstského charakteru. Všechny najdeme ve východní části města, přičemž linky číslo 87 a 88 navazují na berlínský S-Bahn ještě na území města, linka číslo 89 až v nedalekém městě Strausberg.

26. března 2009 – Vůz KT4D na lince číslo 88 v zastávce Alt-Rüdersdorf – Sirka
Trolejbusy

Trolejbusová doprava v Berlíně zanikla roku 1973 a nikdy nebyla oproti jiným trakcím zdaleka tak významná, avšak revoluční přeci jen byla. Ve čtvrti Halensee totiž roku 1882 provozoval Werner von Siemens na zkušební trati vůbec první trolejbus na světě. V pravidelném provozu byly berlínské trolejbusy hned v několika obdobích, a to 1904-1905, 1912-1914 a 1933-1973. Provoz zakončily německé vozy Lowa a také československé vozy Škoda 9 Tr, na lince A37.

První trolejbus na světě ve čtvrti Halensee – web wikipedia.cz
Autobusy

První koněspřežná linka s pravidelným jízdním řádem v Berlíně zahájila provozu roku 1825, na trase od Braniborské brány do Charlottenburgu. V roce 1846 bylo takových linek již pět. Roku 1904 začaly být linky poprvé číslovány a o rok později začal první linku zajišťovat klasický autobus se spalovacím motorem. Roku 1929 došlo k založení městského dopravního podniku, zajišťujícího autobusy i tramvaje.

25. červenc 2009 – Solaris Urbino 18 na lince TXL vyjíždí z letiště Berlín-Tegel – Sirka

V současnosti je v provozu 121 městských linek, 17 metrobusových linek a 13 linek expresních. Noční dopravu zajišťuje 45 nočních autobusových linek, o víkendových nocích jsou nepřetržitě v provozu také některé linky metra. Na provozu se kromě městského podniku BVG podílí také několik subdodavatelů.

26. listopadu 2017 – MAN Lion´s City v provedení Doubledecker na lince číslo 200 v zastávce Breitscheidplatz – Pavel Hypš

Od dubna 2000 je možnost svézt se v Berlíně také historickými autobusy, a to za běžný tarif na lince číslo 218, která jezdí v trase: Messe-Nord – Theodor-Heuss-Platz – Heerstraße – Wannsee – Pfaueninsel. Historické vozy zajišťují každý čtvrtý spoj, v intervalu 2 hodiny a střídá se zde nepravidelně několik vozidel výrobců Büssing a MAN ze 70. a 80. let.

19. srpna 2018 – MAN SD200 z roku 1985 na lince číslo 218 – Pavel Hypš

Kromě nepříliš cenově příznivého leteckého spojení z Prahy a již zmíněného železničního spojení s Českou republikou jezdí do Berlína celá řada autobusových dopravců, předhánějících se v cenových akcích. Nejvíce spojů na trasu mezi Prahou a Berlínem vypravují společnosti Flixbus, RegioJet, Eurolines, METRO Plus a Bohemian Lines.

19. srpna 2018 – Scania Irizar společnosti RegioJet na autobusovém nádraží ZOB Berlin – Pavel Hypš
Letecká doprava

V Berlíně se nacházejí tři letiště, postupně budovaná i kvůli rozdělování města. Letiště Tempelhof bylo uzavřeno roku 2008, uvažuje se i o uzavření letiště Tegel. Je snaha totiž centralizovat všechny lety na původní východoněmecké letiště Schönefeld, které je neustále rozšiřováno.

19. srpna 2018 – Boeing 737 společnosti Ryanair na letišti Berlín-Schönefeld – Pavel Hypš

Zdroje: web cs.wikipedia.org (Berlín, Medvěd pyskatý, Podzemní dráha v Berlíně, S-Bahn v Berlíně, Tiergarten, Trolejbusová doprava v Berlíně, Zoo Berlín), web de.wikipedia.org (Bahnstrecke Berlin–Dresden, Bahnstrecke_Berlin–Szczecin, Busverkeher in Berlin, Groß-Berlin, Straßenbahn Berlin, U-Bahn Berlin), web mapy.cz, web phototrans.eu (BVG), web traditionbus.de (Linie 218), web zoo-berlin.de

Podobné příspěvky

Napsat komentář