|

SLOVINSKO

Slovinsko je středoevropský stát, který vznikl roku 1991 jako první z nástupnických států Jugoslávie. Jeho sousedy jsou Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a Itálie.

Slovinské železnice provozují 1 228 kilometrů trati, rozchod kolejí je 1 435 mm, 330 kilometrů je dvoukolejných. Železnice protíná všechny části země. Elektrifikace je poskytována prostřednictvím systému 3kV DC a pokrývá 503 km.

Slovinsko má tři mezinárodní letiště: Letiště Jože Pučnika nedaleko Lublaně, Letiště Edvarda Rusjana u Mariboru a malé mezinárodní letiště v Sečovlje nedaleko Portorože. V Cerklje ob Krki se nachází vojenské letiště.

Ve všech městech Slovinska, kde najdeme městskou dopravu je, zajišťována výhradně autobusy. V minulosti existoval na území dnešního Slovinska tramvajový provoz v Lublani a trolejbusy jsme mohli najít v Lublani a Piranu.

BledLublaň
MariborPostojna

Podobné příspěvky

Napsat komentář