|

143

3. května 2013 – Karosa B741 ev. č. 6151 na lince číslo 143 v manipulační zastávce Dejvická – Pavel Hypš

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID), označená č. 143 primárně zajišťuje spojení oblasti Dejvic se strahovským stadionem, a to prakticky po celou dobu své existence. V nedávné době jezdila až do Nových Butovic. Námi popisovaná linka patří do skupiny linek s poměrně malým počtem změn a především s odlišnými vlastnostmi rozsahu provozu. Dopravcem byl vždy pražský dopravní podnik, který na „stočtyřicettrojku“ nasazoval standardně dlouhé i kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních), ale nyní je provoz kombinovaný, kdy na ní v pracovní dny jezdí výhradně kloubové vozy a v ostatních obdobích standardně dlouhé vozy.

4. července 2014 – Karosa B 961 ev. č. 6357 na lince č. 143 projíždí Vaníčkovou ulicí na Strahově – Zdeněk Liška

Autobusová linka č. 143 byla zavedena od 4. října 1965, kdy vedla trasou: Zikova – Náměstí Říjnové revoluce – Vozovna Střešovice – Malovanka – Stadion Jih. Rozsah provozu byl stanoven na přepravní špičky a na sedla všedních dnů. Zároveň na lince platil nepřestupný tarif. Už od 6. června 1966 na trase přibyly zastávky Hládkov (zastávka obsluhovaná pouze ve směru tam) a Pod Královkou (zastávka obsluhovaná pouze ve směru zpět). Mezi 15. červnem 1966 až 8. listopadem 1967 byla trasa zkrácena do zastávky Náměstí Říjnové revoluce (po té Leninova a od roku 1990 nese název Dejvická), což souviselo s rekonstrukcí tehdejší Leninovy (nyní Evropské) ulice.

12. května 1975 – Ve výřezu z mapy je vidět trasa autobusové linky č. 143 – Archiv DP Praha

Ještě v listopadu 1967 došlo k úpravě trasy, kdy „stočtyřicettrojka“ mezi zastávkami Vozovna Střešovice a Malovanka vedla Myslbekovou ulicí, ale od 17. června 1968 se vrátila do původní trasy. Počínaje dnem 10. ledna 1970 byl upraven rozsah provozu na přepravní špičky a na sedla pracovních dnů. K datu 24. listopadu 1976 trasa vedla opět Myslbekovou ulicí. Od 2. července 1979 autobusová linka č. 143 nebyla provozovaná v době školních letních prázdnin. Další změna trasy vstoupila v platnost od 5. května 1985, a znamenala zkrácení trasy do úseku: Leninova (původně Náměstí Říjnové revoluce) – Vozovna Střešovice – Malovanka – Stadion Jih.

26. května 1995 – Výpis zastávek autobusové linky č. 143 – sbírka Pavel Hypš

Od 23. listopadu 1990 na „stočtyřicettrojce“ začal platit odlišný rozsah provozu, a sice autobusy nově jezdily celodenně v pracovní dny a o nedělních večerech, ovšem v období školních letních prázdnin linka nejezdila. Počínaje dnem 1. září 2012 byl zaveden provoz i v období školních letních prázdnin. K prodloužení trasy došlo k datu 15. září 2014, kdy se dostala do podoby: Dejvická – Malovanka – Stadion Strahov – Diskařská – Podbělohorská – Klamovka – U Měchurky – U Waltrovky – Vidoule – Sídliště Jinonice – Nové Butovice, přičemž v úseku: Stadion Strahov – Nové Butovice jezdily jen některé spoje. Zároveň byly zavedeny celotýdenní rozsah provozu a nasazování standardně dlouhých autobusů (celotýdenně).

4. července 2014 – Karosa B 941E ev. č. 6305 na lince č. 143 v obratišti Stadion Strahov – Zdeněk Liška

Ode dne 31. října 2015 byla trasa autobusové linky č. 143 zkrácena do úseku: Dejvická – Malovanka – Stadion Strahov. Od téhož dne je v platnosti celotýdenní rozsah provozu, ovšem pouze v době od cca 7 h do cca 24 h. Současně došlo k opětovnému nasazování kloubových autobusů (v pracovní dny) a standardně dlouhých autobusů (o sobotách, nedělích a státních svátcích). Pro úplnost dodejme, že úsek: Stadion Strahov – Nové Butovice nově začala obsluhovat autobusová linka č. 149.

17. září 2014 – Iveco-Citelis ev. č. 3511 na lince č. 143 projíždí Svatovítskou ulicí – Zdeněk Liška

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, Praha 2016), www. pid.cz, www.staryropid.cz, poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář