|

13

23. března 2011 – Karosa B932 přijíždí na lince číslo 13 do terminálu Tržnice – Pavel Hypš

Linka číslo 13 po celou dobu své existence slouží pro obsluhu okrajové části sídliště ve Staré Roli. Tuto oblast neopustila více než 40 let, nepočítáme-li její dvouleté zrušení, které bylo později anulováno. Většina spojů je garantovaně zajišťována nízkopodlažními autobusy.

30. listopadu 2011 – Iveco Citelis CNG jako linka číslo 13 na konečné zastávce v sídlišti Staré Role – Pavel Hypš

Kvůli potřebě zajistit obsluhu nově vzniklého sídliště ve Staré Roli vyjíždí nová linka číslo 13 poprvé 1. ledna 1972 v trase: Stará Role sídliště – Truhlářská – U Rybníčku – Pozemní stavby – Rozcestí u Koníčka – Keramická škola – Pivovar – Elite – Tržnice – Hlavní pošta.

1974 – Schéma trasy linky číslo 13 – sbírka DPKV

Roku 1975 byla trasa upravena na polookružní kolem Tržnice, bez zajíždějí k Hlavní poště, přičemž při cestě do centra „třináctka“ zajížděla k Hornímu nádraží. Polookružní charakter byl zrušen od 2. dubna 1983, kdy byla trasa prodloužena od Tržnice k Městskému národnímu výboru (Lázně III). Zajíždění k Hornímu nádraží bylo zavedeno obousměrně.

1994 – Karosa B732 na výlukové konečné Truhlářská ve Staré Roli – Mgr. Jakub Mráz

Od 1. ledna 1996 došlo k prodloužení linky číslo 13 ze sídliště Stará Role do městské části Počerny, kam městská doprava dříve nezajížděla. Při optimalizaci městské dopravy k 2. dubnu 1999 však došlo k úplnému zrušení „třináctky“ a jejímu nahrazení upravenými linkami 9, 11 a 12.

1997 – Karosa B732 jako linka číslo 13 – sbírka k293.cz

Od 1. dubna 2001 došlo, kvůli zpřehlednění jízdního řádu linky číslo 11 vedené v několika variantách, ke znovuzavedení „třináctky“ v téměř shodné trase. První změnou bylo opětovné zrušení zajíždění do městské části Počerny, druhou pak odklon z Tržnice kolem nemocnice do zastávky Lanovka Imperial.

1. června 2008 – Karosa B932 jako linka číslo 13 v terminálu Tržnice – Pavel Hypš

Další novinkou v provozu je prodloužení vybraných spojů ze sídliště Stará Role do zastávky Dykova ve vilové čtvrti Letná, které vstoupilo v platnost od 1. ledna 2014. Není zde umístěno obratiště, obrat probíhá blokovým objezdem ulic Dykova, Sukova, Korunní a Závodu Míru.

26. února 2015 – Iveco Citelis na lince číslo 13 přijíždí do zastávky Dykova – Pavel Hypš

Od 4. ledna 2016 je v provozu nový odpolední školní spoj z Tržnice na Horní nádraží, který k Tržnici přijíždí jako linka číslo 15 z Gagarinovy. Jedná se o jediný kloubový spoj na lince číslo 13, jelikož jej zajišťuje kmenový autobus z linky číslo 15.

Školní spoj linky číslo 13 na Horním nádraží – Pavel Hypš

Zdroje: kronika města Karlovy Vary z vybraných let (sbírka SOA Karlovy Vary), publikace Půlstoletí ve službách města (Mgr. Jakub Mráz), web k293.cz, web dpkv.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář