|

366

Autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 366 je v provozu již podruhé. První variantu v trase z Prahy do Kostelce nad Labem zajišťoval dopravce ČSAD Střední Čechy, dnešní variantu z Prahy do několika obcí na Říčansku jezdí Dopravní podnik hlavního města Prahy.

5.května 2008 – Autobus Dopravního podniku na lince 366, také v zastávce Praha-Avia Letňany – Jiří Vařečka

Již za dob provozu ČSAD existovalo autobusové spojení Praha – Kostelec nad Labem. Knižní jízdní řád pro Pražský kraj z léta 1956 nabízí linku 01010 v trase „ Praha II, Na Florenci, autobusové nádraží – Letňany, Avia – Miškovice – Veleň – Brázdim – (Brandýs nad Labem) – Mratín – Kostelec nad Labem, nám.“ .Spoje měly různé varianty trasy, do Brandýsa zajíždělo pouze několik vybraných spojů denně. V období 1962 – 1966 k lince přibyla její druhá větev 01010A (později 10101) vedená v trase „Praha-Florenc, aut. nádr. – Letňany, Avia – Miškovice – Veleň – Brázdim – Brandýs nad Labem, nám. – Stará Boleslav, aut. nádr.“, přičemž je u kmenové linky (01010) zrušeno zajíždění do Brandýsa. Ke změně ukončení linky v Praze dochází v období 1971 – 1974, kdy dostává novou konečnou v karlínské Pobřežní ulici. Současně dochází, taktéž v první polovině 70. let, k přečíslování na 10100. Počátkem 80. let (1980 – 1982) dochází k další změně ukončení trasy, tentokrát má linka novou konečnou v Praze-Vysočanech na náměstí Lidových milicí, poté nastává, v období 1990 – 1991, další změna ukončení trasy, a to ke stanici metra Českomoravská a konečně od roku 1992 dostala pražskou konečnou Palmovka. Zbývající část trasy zůstává prakticky nezměněna. Asi v polovině 90. let dochází ke sloučení a úpravě s linkou 10170, čímž vzniká linka 281018.

Jízdní řády z roku 1956 linky 01010, ze které později vznikly linky PID 365 a 366

Důležitým datem autobusového spojení Praha – Kostelec nad Labem se stává 1. říjen 1999, kdy jsou v rámci PID zřízeny linky číslo 365 a 366 (Praha, Českomoravská – Kostelec nad Labem, náměstí). Trasy obou linek si jsou dost podobné, linka 366 má oproti lince 365 navíc zastávku Polerady, rozcestí. Námi popisovaná linka 366 má rozsah provozu pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, přičemž odpolední spoje jedou pouze ve směru z Prahy. K 9. květnu 2008 dochází ke zrušení linky 366 a převedení spojů na linku 365.

Jízdní řád téže linky z roku 1980

Nová linka číslo 366 vyjela do provozu poprvé 14. června 2009 v trase: DEPO HOSTIVAŘ – Ústřední – Dolní Měcholupy – Nové náměstí – Uhříněves – Netluky – Hájek – KŘENICE – BŘEZÍ, PODSKALÍ. Doplnila především souběžnou městskou linku číslo 266, v úseku Křenice – Březí, Podskalí byla v provozu pouze v pracovní dny.

20. ledna 2012 – Karosa B951E ev. č. 4138 na lince číslo 366 v obci Březí – foto Pavel Hypš

K 1. září 2012 došlo ke zřízení druhé zastávky Nové náměstí ve směru do Křenic (resp. v pořadí zastávek na spoji je první). Od 31. srpna 2014 došlo ke zřízení školních spojů vedených přes Sibřinu. Výrazná změna však přichází až s reorganizací Říčanská k 1. září 2022, kdy jsou vybrané spoje prodlouženy z Březí prodlouženy do Mukařova. Od tohoto data je linka číslo 366 vedena v trase: DEPO HOSTIVAŘ – Ústřední – Dolní Měcholupy – Nové náměstí (T) – Nové náměstí – Uhříněves – Netluky – Hájek – KŘENICE – BŘEZÍ, PODSKALÍ – Babice – DOUBEK – MUKAŘOV.

1. září 2014 – SOR NB12 ev. č. 3542 na školním spoji linky číslo 366 v Sibřině – foto Pavel Hypš

Zdroje: Knižní jízdní řády ČSAD pro Středočeský (Pražský) kraj z vybraných let, knižní jízdní řády pravidelné autobusové dopravy Střední Čechy (90. léta), web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář