|

LYSÁ NAD LABEM

Lysá nad Labem (německy Lissa an der Elbe) je město s téměř devíti tisíci obyvateli, v okrese Nymburk ve Středočeském kraji. Leží v úrodné nížině při řece Labi, 14 km západně od Nymburka. V současnosti je Lysá známa především díky svému výstavišti.

23. října 2013 – Výstaviště Lysá nad Labem – Pavel Hypš

Lysá nad Labem je poprvé zmiňována již v Kosmově kronice. Zdejší hradiště patřilo k významným slovanským střediskům. Ve 13.století zde byl postaven hrad a Lysá pak byla až do vlády Lucemburků ve vlastnictví českých královen. Od roku 1291 je doložena existence Lysé jako města.

23. října 2013 – Socha Panny Marie Immakulaty na náměstí Bedřicha Hrozného – Pavel Hypš

Historické jádro města bylo v roce 2003 prohlášeno městskou památkovou zónou. Nejvýznamnější památkovou je Zámek. Veřejnosti přístupný je zámecký park, jenž se dělí na francouzský libosad a anglický park.

Zámek v Lysé nad Labem – Pavel Hypš

Roku 1950 byla k obci Lysá nad Labem připojena obec Litol. Součástí města jsou ještě satelitní čtvrtě Byšičky a Dvorce. Litol je o Lysé nad Labem oddělena železniční tratí, která se dá podejít na. Podél jedné strany obce teče řeka Labe, přes kterou vede Litolský most.

22. října 2012 – Silniční most v Litoli – Pavel Hypš

Město protíná železniční trať číslo 231 v trase: Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem – Nymburk – Poděbrady – Kolín. Je to dvoukolejná elektrizovaná celostátní trať zařazená do evropského železničního systému, doprava mezi Nymburkem a Prahou byla zahájena roku 1873.

23. října 2013 – Nádraží Lysá nad Labem – Pavel Hypš

Od roku 1874 ve městě začíná také železniční trať číslo v trase: 072 Lysá n.L. – Mělník – Litoměřice – Ústí nad Labem západ. V roce 1923 se k nim přidala ještě trať číslo 232 v trase: Lysá nad Labem – Milovice. Všechny tratě se stýkají ve stanici Lysá nad Labem, na trati číslo 072 leží ještě železniční zastávka Lysá nad Labem-Dvorce.

23. října 2013 – Jednotka CityElephant míří z Lysé nad Labem do Milovic – Pavel Hypš

Dne 13. prosince 1910 zahájila provoz jedna z prvních autobusových linek na území naší republiky, jež byla vedena v trase: Lysá nad Labem – Nové Benátky (dnes Benátky nad Jizerou) – Chotětov. Kvůli válečným konfliktům byl její provoz ukončen 28. července 1914. Po válce je provozu obnoven v úseku Lysá nad Labem – Benátky nad Jizerou, pod číslem 719. Ve blíže nespecifikovaném předválečném období měla být v provozu ještě linka z Lysé nad Labem do Předměřic nad Jizerou.

1914 – Německy psaný jízdní řád linky 1015 – sbírka Poštovní muzeum Praha

V jízdních řádech platných od srpna 1914 můžeme najít ještě pravidelnou linku koňských dostavníků číslo 2009 vedenou v trase: Milowitz (Milovice) – Lissa am der Elbe  (Lysá nad Labem) – Lissa, Bahnhof (Lysá nad Labem, nádraží) – Předměřitz am der Iser (Předměřice nad Jizerou). Nejpozději do roku 1928 je linka pod číslem 2006 obsluhována autobusy, zrušeno je zajíždění do Milovic.

1914 – Německy psaný jízdní řád dostavníku číslo 2009 – sbírka Poštovní muzeum Praha

V počátcích autobusového provozu státního podniku ČSAD, podle jízdních řádů z roku 1949, zajíždělo do Lysé nad Labem pět linek:

  • 01213: Lysá nad Labem, nádraží – Semice, rozcestí – (Mochov -) Bříství – Kounice – Český Brod, nádraží
  • 01763: Praha II, Na Florenci – Lysá nad Labem, nádraží – Všeljany – Loučeň
  • 01764: Lysá nad Labem, nádraží – Milovice, u kostela
  • 01771: Lysá nad Labem, nádraží – Benátecká Vrutice – Benátky nad Jizerou, náměstí
  • 01773: Lysá nad Labem, nádraží – Předměřice nad Jizerou – Benátky nad Jizerou, náměstí

2. října 1914 – Jízdní řád linek 01763 a 01764 – sbírka Národní knihovna Praha

Do roku 1951 byly přečíslovány na 01641 (souhrnně obě linky do Benátek nad Jizerou), 01663 (linka do Milovic, nově prodloužená až do Nymburka), 01684 (Praha – Loučeň) a 01742 (do Českého Brodu). Další přečíslování přišlo hned roku 1954, kdy linka do Benátek nad Jizerou dostala označení 01861 a do Českého Brodu 01806. Zbylé dvě zůstaly stejné. K lince 1663 přibývá nově varianta 1663A, vedená v trase Lysá nad Labem – Milovice – Boží Dar. V jízdním řádu je označena jako místní doprava, ovšem tento její charakter lze přisuzovat spíše Milovicím.

20. května 1951 – Jízdní řád linky 01663 – sbírka Národní knihovna Praha

V současnosti do Lysé nad Labem zajíždí linky Pražské integrované dopravy číslo 411 (Lysá nad Labem – Český Brod), 431 (Lysá nad Labem – Stará Lysá – Benátky nad Jizerou), 432 (Lysá nad Labem – Milovice – Straky) a 434 (Lysá nad Labem – Jiřice – Benátky nad Jizerou).

23. října 2013 – Autobusy OAD Kolín u železniční stanice v Lysá nad Labem – Pavel Hypš

Pouze po území města byla do roku 2016 vedena linka Středočeské integrované dopravy, s označením H55, jedoucí v trase: ŠKOLA – Předměstí – Ke Karlovu (T) – BYŠIČKY. V provozu byly dva páry spojů ve dnech školního vyučování. Dnes jsou tyto spoje součástí linky PID číslo 431.

23. října 2013 – Vůz SOR C10.5 vypravený na místní linku H55 v zastávce Škola – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: jízdní řády autobusů z let 1925, 1928 a 1930 (sbírka Poštovní muzeum Praha), jízdní řády autobusů ČSAD z let 1949, 1950, 1951, 1952, 1954, 1955 (sbírka Národní knihovna Praha), publikace Poštovní autobusy, web idos.cz, web wikipedia.cz (Lysá nad Labem, Lysá nad Labem (zámek))
Text zveřejněn: 4. ledna 2017

Podobné příspěvky