|

ROUDNICE NAD LABEM

Roudnice nad Labem je město ležící na levém břehu řeky Labe v okrese Litoměřice. Žije zde přes 13 tisíc obyvatel. Město se rozkládá na ploše 16,67 km² a patří k němu ještě vesnice Podlusky. První písemné zprávy o Roudnici nad Labem pocházejí z poměrně pozdní doby, z let 1167 a 1176, městská práva získalo již ve 12. století.

5. září 2013 – Roudnický zámek pohledem z Karlova náměstí – Pavel Hypš

Přes město vede železniční koridor Praha-Drážďany. Roku 1850 byla zprovozněna tato státní železniční dráha podél levého břehu Labe a Vltavy, dnešní koridorová trať 090, jejímuž vybudování padla za oběť cenná část městského centra. Trať s nádražím na severní straně ohraničuje městské centrum. Roku 1900 byla zprovozněna odbočná trať do Zlonic (dnes jednokolejná regionální dráha 096), která stoupá serpentinou přes město z údolí Labe směrem na Slánsko.

Duben 1982 – Autobusové stanoviště na Mírovém náměstí – Roudnické noviny (SOkA Litoměřice)

Na hlavní trati je v Roudnici jediné nádraží, na vedlejší trati jsou na jejím území ještě zastávky Roudnice nad Labem-Bezděkov (ve východní části města u místa rozdělení obou tratí), Roudnice nad Labem město (asi 300 metrů jižně od Karlova náměstí) a Roudnice nad Labem-Hracholusky (u průmyslového areálu v jižní části města). V turistické sezóně (od června do září) je možné k přepravě využít i historické vláčky – Podřipský a Středohorský motoráček.

Září 1981 – Ukázka souhrnného jízdního řádu dopravy po městě – Roudnické noviny (SOkA Litoměřice)

Autobusová doprava měla v Roudnici vždy své místo. V roce 1938 jsou tu doloženy 3 regionální autobusové linky, v roce 1953 jich bylo již 16. Po výstavbě rozsáhlého sídliště ve čtvrti Hracholusky počátkem 50. let začala být hojně využívána autobusová doprava jako městský dopravní prostředek. Téměř o 30 let později se však poprvé setkáváme s myšlenkou městské dopravy, resp. jejího předchůdce. Od 8. ledna 1979 jsou totiž na několika regionálních linkách zavedeny vložené spoje jedoucí pouze z centra města na okraj, a to převážně v dopoledních hodinách, kdy je provoz regionální dopravy slabší. Pro přehlednost byly také na zastávkách vyvěšovány souhrnné jízdní řády těchto spojů.

29. října 2004 – Autobus SOR dopravce ČSAD BUS Ústí nad Labem na zastávce roudnické MHD u podniku ČSAD – Lukáš Vrobel (web spvd.cz)

Po zprovoznění velké roudnické nemocnice je spolu se zřízením zastávky Vrchlického zavedena od 14. září 1981 samostatná městská doprava. Licence je však vydána jako klasická linková doprava a i nadále jsou používány souhrnné jízdní řády s regionálními autobusy. I přes opakované stížnosti na tento fakt byla licence městské dopravě udělena až od 1. ledna 2003. Téměř 22 let zde tedy neexistovaly žádné možnosti předplatních jízdenek ani výraznějších slev pro důchodce.

27. prosince 2010 – SOR S10,5 DPÚK u Karlova náměstí – Bedřich Zenáhlík (web fotodoprava.com)

Od počátku provoz městské dopravy zajišťovala provozovna Roudnice nad Labem závodu 407 Lovosice podniku ČSAD Ústí nad Labem. Po převratu byl podnik změněn v akciovou společnost a od roku 1992 po oddělení nákladní dopravy přejmenován na ČSAD BUS Ústí nad Labem. V listopadu 2004 byla firma rozdělena na další tři samostatné subjekty a provoz městské dopravy byl zajišťován autobusy Dopravního podniku Ústeckého kraje.

3. ledna 2011 – Autobus Pražské integrované dopravy č. 1419 na městské dopravě v Roudnici nad Labem – Bedřich Zenáhlík (web fotodoprava.com)

Na základě výběrového řízení je od 1. ledna 2011 městská doprava provozována neratovickou pobočkou dopravce Veolia Transport Praha (od 1. září 2013 Arriva Praha). V počátku sem byl pro tyto účely zapůjčen SOR CN8.5 registrační značky 2AA 5575 běžně zajišťující provoz linek Pražské integrované dopravy pod evidenčním číslem 1419. Během necelého měsíce sem byl pak dodán vůz SOR BN8.5 registrační značky 2AB 6374, který zde jezdí dodnes. Dnes je v provozu 12 párů spojů v pracovní dny. Do Podlusk zajíždí 4 páry spojů, Vědomice jsou v jízdním řádu vypsány, aniž by tam jediný spoj jel.

5. září 2013 – Městské doprava poblíž autobusového nádraží – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web wikipedia.cz (Roudnice nad Labem, Podniky ČSAD, Městská doprava v Ústeckém kraji), web spvd.cz (Roudnice nad Labem), idos.cz, Roudnické noviny 70. a 80. let (Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích), web fotodoprava.com (Roudnice nad Labem)
Poslední aktualizace: 19. září 2013

Podobné příspěvky

Napsat komentář