|

ČERNOŠICE

Černošice jsou město ve Středočeském kraji, okrese Praha – západ. Leží na jihozápadním kraji Prahy na levém břehu řeky Berounky. Díky dobrému spojení na Prahu a romantické přírodě na hranici chráněné krajinné oblasti Český kras jsou již od 20. let 20. století oblíbeným sídelním místem s množstvím výstavních vil.

3. července 2014 – Umělé vytvořené centrum města ve Vráži – Pavel Hypš

Dolní Mokropsy jsou zmiňovány již ve vyšehradské listině z roku 1088. Horní Černošice se poprvé objevují v listině kláštera Kladrubského z roku 1115. Roku 1864 byly části spojeny v jednu obec, od roku 1969 získaly statut města.

3. července 2014 – Pomník obětem okupace v Komenského ulici – Pavel Hypš

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejstarší dochovanou stavební památkou na území města. První zmínky se objevují roku 1352 a mluví o něm jako o kostele farním. Nachází se na uměle upravené terase nad údolím Berounky na východním okraji historického jádra Horních Černošic. 

3. července 2014 – Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Pavel Hypš

Dnešní město je tvořeno částmi Horní Černošice, Dolní Mokropsy a Vráž. Název obce Mokropsy vychází z výrazu ves u mokrých psů nebo ves s mokrými psy a má posměšný charakter. Výrazem mokří psi byli častováni rybáři žijící u starodávné mokřiny podél řeky Berounky. 

3. července 2014 – Ulice Doktora Jánského v Mokropsech – Pavel Hypš

Jednou z nejvýznamnějších událostí v historii Černošic bylo zavedení železnice. Ta zahájila svůj provoz roku 1862 jako součást jednokolejné tratě Praha – Černošice – Beroun – Hořovice – Rokycany – Plzeň.

3. července 2014 – Černošické nádraží – sbírka Pavel Hypš

Dnes je jediná železniční trať procházející Černošicemi označena číslem 171. Jsou na ní dvě zastávky – Černošice v Horních Černošicích a Černošice – Mokropsy v Dolních Mokropsech. Zastavují zde pouze osobní vlaky Pražské integrované dopravy (linka S7).

2. července 2013 – Jednotka CityElephant v zastávce Černošice – Pavel Hypš

Přívoz z Dolních do Horních Mokropsů vznikl ve 14. století, kdy nahradil dosavadní brod, a byl provozován mokropeským dvorem. Zbraslavský klášter roku 1730 prodal panskou chalupu Václavu Kocourkovi s podmínku, že bude zajišťovat převoznickou službu. V roce 1913 byl přívoz upraven na lanový, v roce 1914 se majitelé vzdali koncese a provoz již nikdy nebyl obnoven. Od roku 1862 už obce spojoval i železniční most.

1949 – Čilý lodní provoz na Berounce u Černošic – sbírka Pavel Hypš

Historický provoz přívozu z Kazína do Černošic je poprvé doložen roku 1899, koncese na provoz byla udělena ale již 16. září 1895. Je pravděpodobné, že jeho poloha byla několikrát měněna. Původně totiž stál v místě dnešní lávky, a v 30. letech, po výstavbě rekreačního areálu v Kazíně, se příbližil k těmto místům. Novodobý provoz byl zahájen roku 1992. Od roku 2008 není přívoz v provozu, kvůli majetkovým sporům o pozemek na pravém břehu. Roku 2013 měla společnost Pražské Benátky již připravenu loď Kazi pro alternativní přívoz blíže zástavbě, k zahájení však zatím nedošlo. Měl by se stát první příměstskou lodní linkou v systému Pražské integrované dopravy pod označením P7.

29. července 2013 – Místo původního černošického přívozu, dnes s lávkou – Pavel Hypš

Z dobových dokumentů pocházejících z roku 1932 se můžeme dočíst, že jak v Horních Černošicích, tak v Dolních Mokropsech tehdy provozovali živnost drožkáři. Jestli ale měli své pravidelné trasy, nebo sloužili spíše jako dnešní taxi, můžeme jen spekulovat.

Momentka s autobusem u černošického hotelu Libuše – sbírka Město Černošice

Roku 1954 je v Černošicích doložena autobusová linka ČSAD číslo 01116, vedená v trase: Praha-Smíchov – Praha-Velká Chuchle, restaurace Start – Radotín, autobusové nádraží – Černošice, železniční zastávka – (Černošice, II. škola) – Černošice, železniční zastávka – Třebotov, Solopysky – Vonoklasy, samoobsluha. Většina spojů byla ovšem vedena pouze v úseku Černošice – Vonoklasy, tedy navazovaly na vlaky ČSD. Během dalších let byla přečíslována na 01160, později 11600. V roce 1954 jezdil ještě autobus z Lipenců k černošickému přívozu, v dalším roce sem již žádné spoje nejedou.

1989 – Jízdní řád linky 11600 – sbírka Pavel Hypš

Druhá černošická autobusová linka, označená např. roku 1970 číslem 01173, byla vedena v trase: Praha-Smíchov, autobusové nádraží – Radotín, autobusové nádraží – Černošice, železniční zastávka – Černošice, Vráž – Černošice, Vráž, u transformátoru – Dobřichovice – Dobřichovice, Karlík – Mořinka, chaty I – Dolní Roblín. Na území Prahy měla popisovaná linka pouze nástupní zastávku. Málokterý spoj projížděl celou trasu, měla několik variant.

1970 – Jízdní řád linky 01173 – sbírka Pavel Hypš

Černošicemi byly, a jsou dodnes, vedeny i dálkové linky směr Beroun. Většinou se ale jedná o rekreační spoje do chatových oblastí, jedoucích pouze několikrát ročně, a pro obsluhu města mají minimální význam. Obě výše popisované linky neprocházely během své existence téměř žádnými změnami, a staly se i základy linek Pražské integrované dopravy, která byla v Černošicích zavedena 7. května 1996. Jejich dopravcem byl závod ČSAD Praha – západ. Dvě z nich se staly historicky prvními v tomto systému, které nezajížděly do Prahy, a navazovaly pouze na regionální železnici. Vedly v následujících trasách:

  • 313: Černošice, Železniční zastávka – Černošice – Roblín – Praha, Nádraží Radotín
  • 314: Černošice, II. škola – Černošice, Železniční zastávka – Černošice – Vonoklasy
  • 315: Černošice, Železniční zastávka – Černošice, Vráž – Dobřichovice – Karlík

28. května 2002 – Linka 314 u železniční zastávky v Černošicích – Roman Vanka, web citybus.cz

Počínaje 1. březnem 2002 provoz všech tří linek přebírá soukromá dopravní firma Spojbus. Ke stejnému datu jsou také linky nezasahující do Prahy přečíslovány o 100 výše – v našem případě tedy 314 na 414, resp. 315 na 415.

20. listopadu 2009 – Linka PID číslo 414 projíždí Karlštejnskou ulicí v Černošicích – Pavel Hypš

Číslo 315 je znovu obsazeno zanedlouho, konkrétně 31. srpna 2002. Pod tímto označením vyjíždí nová přímá linka v trase: Černošice, Vráž – Černošice, Železniční zastávka – Praha, Sídliště Radotín. Narozdíl od ostatních černošických linek je od zahájení dodnes vedena pouze několika spoji ve špičkách pracovních dnů.

2. července 2013 – Linka PID číslo 315 u železniční zastávky – Pavel Hypš

Počínaje 29. listopadem 2003 získávají Černošice také noční obsluhu. Stává se její první příměstská noční linka číslo 601 v trase: Praha, Chaplinovo náměstí – Praha, Slivenec – Praha, Lochkov – Praha, Nádraží Radotín – Černošice, Železniční zastávka – Černošice, Vráž, U transformátoru. Linka byla za Prahou opakovaně prodlužována a zkracována, dnes končí v následující obci Dobřichovice.

13. října 2012 – Linka PID číslo 601 na jedné z konečných zastávek, v Letech – Pavel Hypš

Černošice nejsou nikterak velkým městem, i přesto zde najdeme neoficiální městskou dopravu. Existence těchto spojů je dána hlavně vyšší polohou čtvrtě Vráž nad údolím. Již roku 1970 jsou na lince ČSAD číslo 01173 spoje vedené pouze v trase Železniční zastávka – Vráž – Vráž, u transformátoru. Bylo jich pouze několik ve špičkách pracovních dnů, pro zkrácení souhrnného intervalu v tomto čase. S transformací linky do PID tyto spoje zůstávají pod linkou číslo 315 nadále.

20. listopadu 2009 – Městský spoj linky PID číslo 415 u železniční zastávky – Pavel Hypš

Významná změna přichází k 6. dubnu 2008, kdy jsou vytvořeny na lince číslo 415 (dříve 315) spoje, objíždějící celé město, v následující trase: Železniční zastávka – Vráž – Vráž, u transformátoru – Slunečná – U Kamenného mostu – Mokropsy, železniční zastávka – Doktora Jánského – Železniční zastávka. Nahradily posilové spoje jedoucí pouze do Vráže, v jednoduché trase k transformátoru a zpět zůstaly pouze 2 páry spojů o víkendech.

22. května 2013 – Linka PID číslo 415 u samoobsluhy ve Vráži – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: text DW o lince PID číslo 314, web idos.cz, web wikipedia.cz (Přívoz Kazín – Dolní Mokropsy)
Poslední aktualizace: 6. srpna 2014

Podobné příspěvky

2 Komentáře

  1. Pingback: Native Smokes

Napsat komentář