Konec trolejbusů Škoda 14 Tr v České republice

Od 80. let česká a slovenská města s trolejbusovým provozem (Teplice, Ústí nad Labem, Plzeň, Jihlava, Mariánské Lázně, Brno, Opava, Ostrava, Pardubice, Zlín – Otrokovice, České Budějovice, Bratislava, Žilina, Prešov a Bánská Bystrica) brázdily dvounápravové trolejbusy Škoda 14 Tr s hranatou karoserií. Ze standardní verze vzešla i třínápravová kloubová varianta, přičemž poslední vozy Škoda 15 Tr ještě jezdí v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. V současnosti na našem území existuje okolo dvaceti těchto (dnes již) historických trolejbusů Škoda 14 Tr a Škoda 15 Tr. V neděli 18. června 2023 v Brně dojezdily poslední dva vozy Škoda 14 Tr, čímž skončil provoz těchto trolejbusů v České republice.

6. května 2008 – Provozní záběr na trolejbus Škoda 14 Tr11 ev. č. 41 na lince C na Masarykově náměstí v Jihlavě – foto Zdeněk Liška

Trolejbusy Škoda se na našem území vyrábí od 30. let. Do roku 1960 byla výroba soustředěna do Plzně a právě v roce 1960 byla přestěhována do závodu v Ostrově, kde se trolejbusy vyráběly do roku 2004. Mezitím, v roce 2003, byla výroba trolejbusů opět přestěhována do Plzně. Postupem času se také měnily názvy a majetkové a právní uspořádání společnosti. Trolejbusy Škoda se dodávaly jednak do tehdejšího Československa (resp. České a Slovenské republiky), ale také do Evropy, do zemí bývalého Sovětského svazu nebo později i do USA.

27. října 2006 – Škoda 14 Tr10 ev. č. 50 s nátěrem určeným pro Teherán. Záběr pochází z vozovny Úšovice v Mariánských Lázních. Původně šlo o zkušební vůz výrobce – foto Zdeněk Liška

První prototypy dvounápravového trolejbusu Škoda 14 Tr vznikly už v 70. letech, ověřovací série pak na přelomu 70. a 80. let. Tyto vozy měly problémy s praskáním karoserií, díky čemuž došlo k zesílení a úpravám karoserie. Sériová výroba trolejbusů Škoda 14 Tr začala v roce 1981 a skončila v roce 1998. Za tu dobu bylo vyrobeno necelých 3300 těchto vozidel v základním modelu, čímž se staly druhým nejpočetnějším trolejbusem Škoda. Vozy vyráběné po roce 1995 již byly po modernizaci. Část trolejbusů Škoda 14 Tr byla určena na export do zemí bývalého Sovětského svazu, do několika zemí Evropy nebo do Číny. Zde je třeba ještě doplnit, že od konce 90. let do roku 2004 se vyráběly i exportní verze trolejbusů Škoda 14 Tr (např. Škoda 14 Tr SF určená do San Francisca), které ale jen vycházely ze základního modelu a byly odlišné.

15. září 2007 – Ostravský trolejbus Škoda 14 Tr M ev. č. 3259 na lince č. 108 v konečné Sokola Tůmy – foto Zdeněk Liška

Z verze Škoda 14 Tr také vznikl i první tuzemský kloubový trolejbus Škoda 15 Tr, jehož prototypy byly vyrobeny v první polovině 80. let. Sériová výroba probíhala v letech 1988 až 1995. Mezi lety 1995 až 2004 se vyráběly již zmodernizované trolejbusy Škoda 15 Tr M. Do roku 1995 bylo vyrobeno přes 460 kloubových trolejbusů Škoda 15 Tr. Přibližně od konce 90. let do roku 2004 se shodně se standardní variantou vyráběly ještě exportní verze trolejbusů určené zejména do USA. Za základním označením vozidla se nacházely i číslice (např. Škoda 14 Tr01), které vyjadřovaly výrobní sérii. Trolejbusy Škoda 14 Tr a Škoda 15 Tr vyrobené po roce 1995 nesly typové označení Škoda 14 Tr M a Škoda 15 Tr M, kdy písmeno M vyjadřovalo modernizaci. Pokud se v označení nacházely další písmena nebo číslice, značily pak např. druh elektrovýzbroje, rekonstrukci nebo další specifické odlišnosti oproti základnímu modelu.

13. října 2009 – Dokumentační záběr na kloubový trolejbus Škoda 15 Tr08 ev. č. 547 na lince č. 54, který klesá serpentinami do lokality Důlce v Ústí nad Labem – foto Zdeněk Liška

V podvozku byla situovaná elektrická výzbroj (ta byla umístěna částečně i na střeše vozu), přední tuhá náprava a zadní hnací náprava (nápravy) maďarské značky Rába. Pohonnou jednotku tvoří trakční čtyřpólový sériový motor s vlastní ventilací s trvalým výkonem 100 kW při napětí 600 V trakčního napětí (kloubové vozy mají dva tyto motory) s tyristorovou pulzní regulací. Samonosná karoserie hranatého tvaru s velkými prosklenými plochami. V pravé bočnici se nacházely troje (nebo jen dvoje) dvoudílné elektropneumaticky ovládané dveře. Kloubové vozy měly dvoudílnou karoserii spojenou točnou a měchem a v pravé bočnici pak čtvery dvoudílné elektropneumaticky ovládané dveře. Na střeše se nacházely dva ocelové sběrače proudu, v průběhu 90. let je dopravci nahrazovali plastovými.

27. října 2006 – Trolejbus Škoda 14 Tr11 ev. č. 48 ve vozovně Úšovice v Mariánských Lázních – foto Zdeněk Liška

Nátěr vozidel (ve stavu po vyrobení pro tuzemské dopravce) se skládal ze světlé (slonová kost) barvy a červených pruhů. Doplňkovými barvami byla šedá a černá. Po roce 1989 vozy často měly odlišné barevné kombinace nátěrů karoserií nebo reklamními nátěry (či reklamními polepy). Rozmístění a uspořádání sedadel cestujících záleželo na provedení vozidla. U verze Škoda 14 Tr činila maximální celková obsaditelnost až 80 osob, u kloubové varianty Škoda 15 Tr pak až 145 osob. Stanoviště řidiče se nacházelo v levé přední části interiéru a bylo odděleno od prostoru pro cestující. Orientace označení linky se nacházely v předním a zadním čele a v pravé bočnici, ovšem jejich rozmístění záleželo na požadavcích a zvyklostech dopravců. V tabulce je uvedeno několik základních technických dat k trolejbusům Škoda 14 Tr a Škoda 15 Tr v základních verzích.

Údaj/TypŠkoda 14 TrŠkoda 15 Tr
Celková délka11 300 mm17 360 mm
Šířka2500 mm2500 mm
Výška3410 mm3410 mm
Hmotnost obsazeného vozu16 000 kg26 100 kg
Max. rychlost65 km/h65 km/h
6. dubna 2002 – Pardubický trolejbus Škoda 14 Tr M ev. č. 384 s reklamním nátěrem na lince č. 3 před nádražím ČD – foto Zdeněk Liška

Během provozu bývaly trolejbusy podrobovány různým opravám. Po roce 1995, kdy se začaly vyrábět zmodernizované verze Škoda 14 Tr M a Škoda 15 Tr M, někteří dopravci nechávali (případně i svépomocí) modernizovat své trolejbusy podle (tehdy) nově vyráběných vozů. Modernizované vozy se lišily v provedení předního a zadního čela, v dosazení elektronických orientací označení linky, v nové podlaze a podlahové krytině, dále mohly mít odlišný typ sedadel a přídržných tyčí nebo odlišný nátěr karoserie. Vyřazování trolejbusů Škoda 14 Tr a Škoda 15 Tr z pravidelného provozu započalo v 80. letech a trvá do současnosti. Aktuálně několik kloubových trolejbusů Škoda 15 Tr (15 Tr M) jezdí ještě v pravidelném provozu v Ústí nad Labem. Během víkendu 10. a 11. června 2023 v Pardubicích dojezdil poslední provozní trolejbus Škoda 14 Tr ev. č. 345 (v doprovodu pracovního vozu ev. č. 376).

17. února 2008 – Vyřazený trolejbus Škoda 14 Tr07 (ex plzeňské městské dopravní podniky ev. č. 388) u obce Pamětník byl použit pro sklad. Před více než deseti lety byl zlikvidován – foto Zdeněk Liška

V neděli, dne 18. června 2023, v odpoledních hodinách se v Brně uskutečnila poslední rozlučková jízda s autobusy Karosa B 961E (ev. č. 2380 a 2381), s kloubovým trolejbusem Škoda 15 Tr M (ev. č. 3505, r. v. 1991) a s trolejbusy Škoda 14 Tr14 (ev. č. 3259, r. v. 1994) a Škoda 14 Tr R (ev. č. 3276, r. v. 1995), čímž provoz těchto vozidel v Brně skončil. Dle dostupných informací brněnský dopravní podnik vlastní ještě dva služební trolejbusy Škoda 14 Tr (ev. č. 3239 a 3249), které ale nezasahují do pravidelného provozu. Trasa rozlučkové jízdy začínala na Mendlově náměstí, odkud vedla přes centrum zpět na Mendlovo náměstí. Po této rozlučkové jízdě už tak v České republice není v pravidelném provozu žádný trolejbus Škoda 14 Tr.

30. září 2007 – Brněnský trolejbus Škoda 14 Tr M ev. č. 3244 na lince č. 25 opouští zastávku Lipová – foto Zdeněk Liška

Zdroje:

  • 50 let trolejbusové dopravy v Pardubicích 1952-2002 (L. Podivín, 2002)
  • Dopravní podnik města Brna, a. s., katalog vozidel (kol. autorů, 2000)
  • Podklady a poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář