|

ČELÁKOVICE

Čelákovice leží ve Středočeském kraji, v severovýchodní části okresu Praha – východ. Rozkládají se asi 27 kilometrů východně od centra Prahy a 7 kilometrů jihovýchodně od města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Součástí města jsou, od roku 1964, i místní části Sedlčánky, Císařská Kuchyně a Záluží.

Původní podoba čelákovické tvrze obepnuté řekou Labe – Sbírka Muzea Čelákovice

Nejvýznamnější památkou města je čelákovická tvrz. Nachází se v místech dřevěné tvrze postavené již na konci 10. století. Ta byla kolem roku 1300 nahrazena stavbou z kamene. Od roku 1579 a až dodnes je upravována do renesančního slohu. V roce 1949 se stala sídlem městského muzea. Zdejší trvalá expozice se zabývá historií osídlení Čelákovic a okolí od pozdní doby kamenné až po nedávnou minulost.

15. července 2012 – Čelákovické náměstí během revitalizaci a výstavby nové zastávky – Pavel Hypš

První doložená veřejná doprava byla, stejně jako v řadě dalších českých měst, železnice. Již 4. října 1873 byl zahájen provoz na trati v trase Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem – Nymburk – Velký Osek – Kolín. V současnosti nese tato trať označení 231. O necelých 10 let později, konkrétně 11. ledna 1883, byly první cestující přepravení na trati z Čelákovic do Brandýsa nad Labem. Na té byla již od počátku zřízena také zastávka „Čelákovice – zastávka“ v oblasti V Prokopě a díky tomu lze toto železniční spojení považovat za první místní čelákovickou dopravu. Na trati se také nacházela, již od počátku, nákladní vlečka z Čelákovic k mrazírnám v Mochově. Kvůli poptávce po přepravě zaměstnanců do tohoto závodu byla 14. května 1939 zahájena osobní přeprava i na této trati, dnes označené číslem 233. Jelikož se zpracování mražené zeleniny v 21. století začalo postupně přesouvat do Rakouska, byl pravidelný osobní provoz na této trati 10. prosince 2006 zrušen. Sporadicky zde  potkáme jen sezónní vlaky dopravce KŽC Doprava. Ke stejnému datu byla na trati číslo 231 zřízena zastávka Čelákovice – Jiřina a i tuto trať je tedy možné využívat k přepravě po městě.

Lázně Grado fungující do roku 1937 a v pozadí původní železniční most z Čelákovic do Lysé nad Labem – Sbírka Dušana Josefa (Encyklopedie mostů)

Místní železniční doprava je dnes tarifně zařazena do Pražské integrované dopravy. První linkou v systému PID se stala 9. prosince 2007 S2 jedoucí po trati 231 v úseku Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem – Stratov. Po elektrifikaci tratě číslo 232 (Lysá nad Labem – Milovice) byl zahájen provoz na lince S20 v trase Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem – Milovice. První a zároveň jedinou železniční linkou PID nejezdící z Čelákovic do Prahy se pak stala 11. prosince 2011 linka S23 v trase Čelákovice – Lázně Toušeň – Brandýs nad Labem – Neratovice.

21. února 2012 – Jednotka 810 vyčkává na svůj odjezd jako linka PID S23 – Pavel Hypš

První autobusová linka z Čelákovic zahájila svůj provoz 6. června 1940, a to do Prahy k ÚNZ ve Vysočanech. Linka do Českého Brodu pak zahájila provoz 1. září 1947. Ani jedna však neměla zásadní význam pro místní přepravní vztahy, jednotlivé místní části Císařská zahrada, Sedlčánky a Záluží začaly být obsluhovány až později. První doloženou autobusovou linkou, významnou pro místní přepravu, je v roce 1956 linka 01664 Lázně Toušeň – Čelákovice, Továrna obráběcích strojů – Čelákovice, náměstí – Čelákovice, V Hájku – Sedlčánky, rozcestí – Přerov nad Labem – Hradištko – Sadská – Nymburk. O tři roky později je pak doloženo zrušení zajíždění do Lázní Toušeň a jejich obsluha zajištěna regionální linkou do Brandýsa nad Labem a železnicí. Mezi léty 1960 – 1962 byla linka přečíslována na 01784 a současně došlo k zavedení zajíždění až na náves v Sedlčánkách.

26. srpna 2008 – Linka PID číslo 405 u čelákovického nádraží – Pavel Hypš

V roce 1966 je doložena linka 01046B jedoucí v trase Čelákovice, náměstí – Čelákovice, V Hájku – Sedlčánky. I přesto, že se jednalo pouze o 1 pár školních spojů, lze ji označit za první místní autobusovou linku, a současně vlastně i jedinou, protože i v budoucnu byly veškeré místní přepravní vztahy zajišťovány regionálními autobusy.

21. února 2012 – Linka PID číslo 405 na čelákovickém náměstí – Pavel Hypš

V roce 1972 došlo k přečíslování autobusových linek ČSAD, a proto se obě linky uvádí s novým označením: 17840 (původně 01784) a 10462 (01046B). Jejich trasy zůstaly stále stejné. Po privatizaci závodů ČSAD v 90. letech je pak doložena v tomto směru již jen jedna linka označená číslem 270840. Jedná se o stejnou trasu jako u její předchůdkyně 17840. Školní spoje původní linky 10462 byly bez náhrady zrušeny.

15. července 2012 – Poblíž zastávky Rumunská dopravce ČSAD Střední Čechy odstavuje na noc své vozy – Pavel Hypš

Pražská integrovaná doprava změnila autobusový provoz v Čelákovicích od 10. června 2001. K tomuto datu byla regionální linka z Čelákovic přes Záluží a Lázně Toušeň do Brandýsa nad Labem označena číslem 405. Od 12. prosince 2003 byla regionální linka 270840 nahrazena linkou PID 443. Nezačínala však u továrny, namísto toho u železniční stanice vyčkávala příjezdů vlaků od Prahy. Ke stejnému datu zde byla zřízena ještě linka 412 z Čelákovic do Českého Brodu, která však získala místní význam pro Čelákovice až později. Při zahájení provozu měla totiž jedinou zastávku na náměstí.

21. února 2012 – Autobus linky PID číslo 443 nabírá své cestující u železniční stanice – Pavel Hypš

Po necelých třech měsících, 29. února 2004, byla obsluha Sedlčánek těmito linkami prohozena. Linka 412 sem začala zajíždět při cestě mezi Čelákovicemi a Mochovem, naopak na lince 443 zůstala zachována pouze zastávka Čelákovice, rozcestí Sedlčánky.

21. února 2012 – Autobus linky PID číslo 412 čerpá přestávku u řeky Labe nedaleko náměstí – Pavel Hypš

Poslední významná změna místních autobusů zatím proběhla 26. února 2006. K tomuto datu byla linka 412 navrácena do původní trasy z roku 2003 a obsluhu Sedlčánek nově zajistila linka 427 prodloužená z Vykáně do Čelákovic. Dodnes je vedena v trase Čelákovice, Továrny obráběcích strojů – Čelákovice, náměstí – Čelákovice, V Hájku – Čelákovice, Sedlčánky – Mochov – Vyšehořovice – Vykáň – Kounice – Poříčany, železniční stanice. V celé trase není veden žádný spoj, jedná se o směs různých místních a školních spojů, včetně původních školních spojů jedoucích pouze z Čelákovic do Sedlčánek.

26. června 2008 – Místní spoj linky 427 ze Sedlčánek k závodu TOS – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš, spolupráce Zdeněk Liška a Roman Kolek (SOkA Praha-východ)
Zdroje: Fond Městského národního výboru Čelákovice (Státní okresní archiv Praha-východ), Kronika města Čelákovice (Státní okresní archiv Praha-východ), Jízdní řády autobusových linek Středočeského kraje – vybrané ročníky z let 1956 až 1995), Čelákovice a Lázně Grádo (web wikipedia.cz), O muzeu (web muzeum-celakovice.com), Tratě 074, 231 a 233 (web zelpage.cz), Linky S a Projekty organizace PID (web ropid.cz)
Posední aktuaizace: 6. listopadu 2013

Podobné příspěvky