|

JESENÍK

Město Jeseník leží v Olomouckém kraji na území stejnojmenného okresu u česko-polských hranic. Žije zde necelých 14 tisíc obyvatel a je vyhledávaným turistickým cílem, zejména díky Priessnitzovým lázním.

8.srpna 2009 – Masarykovo náměstí v Jeseníku během revitalizace v roce 2009 – Pavel Hypš

Město Jeseník je z pravé strany obklopeno silnicí 1. třídy č. I/44 Mohelnice – Šumperk – Jeseník – státní hranice Česko/Polsko, z levé strany je to pak silnicí I/60 Jeseník – Javorník – Paczków (PL). V jižní části města se na silnici I/44 napojuje silnice 2. třídy č. II/453 vedoucí přes horské končiny do Města Albrechtice. Většinu regionální autobusové dopravy zde zajišťuje dopravce Veolia Transport Morava, dálkové linky pak také několik dalších dopravců (ČSAD Ústí nad Orlicí, ČSAD Vsetín, Orlobus, Tourbus). Všechny dálkové linky jsou v Jeseníku ukončeny na autobusovém nádraží.

8. srpna 2009 – Mercedes-Benz Intouro ČSAD Ústí nad Orlicí 1E9 4213 odpočívající na dočasném AN Jeseník před jízdou do Prahy – Pavel Hypš 

Jeseníkem prochází železniční trať číslo 292 Šumperk – Krnov. Ve městě je jediná železniční stanice, která je s centrem spojena pouze „lázeňskou“ autobusovou linkou 950112, odjezdy ani příjezdy však nejsou s vlaky koordinovány. Díky výhodné poloze jsou odtud vedeny přímé vlaky do Olomouce, Ostravy, Prahy, Brna nebo polských Glucholaz. Osobní vlaky zajišťují místní spojení do turistických oblastí Ramzové nebo Zlatých Hor.

8.srpna 2009 – Železniční stanice v Jeseníku. Výrazný nápis s názvem bychom tu hledali marně – Pavel Hypš 

Oficiální MHD v Jeseníku neexistuje, charakter městské linky má však „lázeňská“ linka 950112 a také dvě regionální autobusové linky, které jsou vybranými spoji vedeny pouze po území města. Všechny tři jmenované linky jsou zařazeny v systému IDSOK (Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje). Dopravcem těchto linek je Veolia Transport Morava – provozovna Jeseník se sídlem v Bezručově ulici nedaleko centra města. Na obsluze města se v malé míře podílí také další regionální linky zařazené v systému IDSOK, které ve městě zastavují většinou na třech zastávkách (ve všech směrech z města).

7. srpna 2009 – SOR B10.5 z Jesenické provozovny Veolia Transport Morava nabírá cestující linky 950124 na dočasném AN v Jeseníku – Pavel Hypš

Přehled linek s charakterem MHD

950112AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ – Lékárna (Z) – Dukelská – U rybníčku – Rozcestí k železniční stanici – Lázně, Kalvodova – Lázně, bytovky – Lázně, Petr Bezruč – LÁZNĚ, PRIESSNITZ
950113PRŮMYSLOVÁ ZÓNA – (JEŽKOVA, ZÁVOD) – (U rybníčku) – (Dukelská – Lékárna (T)) – AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ – Lipovská – Stavební podnik a dále směr Lipová-lázně a Ostružná
950124AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ – Restaurace Slunce – Dětřichov, kolonka – Dětřichov, školka – DĚTŘICHOV, KONEČNÁ – Dětřichov, lesní školka a dále směr Zlaté Hory

8.srpna 2009 – SOR C10.5 z Jesenické provozovny Veolia Transport Morava odjíždí na lince 950112 od rozcestí k železniční stanici – Pavel Hypš

Linka 950112 je v provozu celotýdenně, pracovní dny cca 5-22, o víkendech 6-22 s nepravidelným intervalem většinou 45-60 minut, v odpolední špičce pracovních dnů je ale občasně interval dokonce jen 10 minut. Linka 950113 je vedena svojí městskou variantou v pěti párech spojů ve špičkách pracovních dnů, z nichž některé jsou vedeny jako rychlíkové. V ostatních obdobích provozu jsou vedeny pouze spoje v trase Jeseník – Lipová-lázně, vybrané dále do Ostružné. Nikdy nejsou vedeny přímo spoje z průmyslové zóny ven z města, všechny spoje jsou vždy ukončeny na autobusovém nádraží. Linka 950124 je vedena pracovní dny v intervalu 60-120 minut, o víkendu několika spoji. Spoje končící již v Dětřichově jsou vedeny pouze v pracovní dny, o víkendu pokračují do Zlatých Hor všechny. Provoz „lázeňské“ linky je zajišťován autobusy SOR C10.5 CNG reg. značky 3T3 1473 (vůz je vybaven zvedací plošinou u prostředních dveří) a SOR B10.5 reg. značky 2T7 0775, které jsou dále doplněny vozy Iveco, Karosa a SOR, přejíždějícími sem z regionálních linek. Provoz ostatních linek je zajišťován také vozy těchto tří značek, většinou dvoudveřového provedení.

4. srpna 2009 – SOR C10.5 s CNG pohonem z Jesenické provozovny Veolia Transport Morava na nabírá cestující linky 950112 u lázní Priessnitz – Pavel Hypš 

Jak již bylo řečeno, na všech třech linkách a na vybraných regionálních linkách v Jeseníku platí tarif IDSOK, kde základní jízdenka pro jedno pásmo stojí 8,- Kč, na dvě potom 14,- Kč. Ve městě je tarifní pásmo č. 31, v lázeňské zóně pak zvláštní pásmo č. 120. Dražší jízdenku využijete pouze při cestě ven z města, na vybraných zastávkách v okolí Jeseníku platí dokonce ještě pásmo č. 31. Jako ve zbytku sítě se i pro tyto pásma dají pořídit předplatní kupony nabíjené na čipovou kartu nebo ve formě měsíční jízdenky.

8. srpna 2009 – Rekonstruovaná Karosa C934 reg. značky 3T7 5582 na lince 950112 v zastávce Lázně, Petr Bezruč. V pozadí stojí budova, po které nese zastávka jméno – Pavel Hypš 

Na všech zastávkách „lázeňské“ linky najdeme označníky městského typu s výrazným nápisem „Jeseník“, pod kterým je dále název dané zastávky. Jízdní řády jsou v provedení regionální dopravy a vždy na oba směry (i když jsou označníky na obou stranách). Výjimku tvoří zastávka „Rozcestí k železniční stanici“, kde je přístřešek s označníkem pouze ve směru do lázní, a dále „Autobusové nádraží“, kde má nástupní zastávka stejný vzhled jako ostatní nástupiště regionální dopravy. Tam kde nezastavuje „lázeňská“ linka najdeme klasické označníky typu ČSAD, většinou z výrazným označením názvu zastávky. Údržba těchto zastávek je však v horším stavu a názvy jsou často již neplatné nebo je sloupek zarostlý.

8. srpna 2009 – SOR C10.5 v nástupní zastávce linky 950112 na dočasném autobusovém nádraží – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Poslední aktualizace: 8.srpna 2009

Článek byl původně určen webu spvd.cz, ale v nové verzi jejich stránek se již neobjevil, takže jsem si ho přetáhnul sem. Není aktualizován již řadu let, tudíž neručím za aktuálnost použitých údajů.

Podobné příspěvky