|

PŘEROV

Přerov je město v Olomouckém kraji. Leží 21 km jihovýchodně od Olomouce. V roce 2011 v Přerově žilo přibližně 45 tisíc obyvatel. První písemná sbírka o něm pochází z roku 1131. Přerov byl povýšen na město už 28. ledna 1256.

3. prosince 2013 – Farní kostel svatého Vavřince – Pavel Hypš

Přímo v centru města najdeme renesanční zámek. Původně šlo o gotický hrad vybudovaný na konci 15. století. Do dnešní podoby byl přestavěn v polovině 19. století a od 30. let 20. století slouží jako sídlo místního muzea Komenského.

Přerovský zámek – web cyklostezkabecva.com

Prudký rozvoj města úzce souvisel s železnicí. Již 1. září 1841 sem začaly jezdit vlaky po dnešní trati číslo 300 v trase: Přerov – Hulín – Staré Město – Hodonín – Břeclav ( – Vídeň). Ještě v témže roce, konkrétně 17. října, byla trať prodloužena z Přerova do Olomouce. Počínaje 20. srpna 1845 následovalo další prodloužení, a to přes Zábřeh do České Třebové. Od 1. května 1847 přibyla k trati druhá větev, dnes označená číslem 270, jež vede z Přerova přes Hranice, Studénku a Ostravu do Bohumína. K 30. srpnu 1869 byl zahájen provoz ještě na dnešní trati číslo 330 v trase: Přerov – Vyškov – Rousínov – Brno.

 3. prosince 2013 – Budova železniční stanice Přerov – Pavel Hypš

K 1. lednu 2005 jsou všechny tři tratě, společně se všemi ostatními v kraji, součástí systému IDSOK1). Jelikož byl celý systém autobusové dopravy na přerovsku integrován již dříve, vznikla tak možnost jednoduše cestovat celým krajem s použitím jedné jízdenky.

3. prosince 2013 – Soupravena tažená lokomotivou řady 163 ve stanici Přerov – Pavel Hypš

V roce 1953 je doloženo zahájení provozu autobusové linky Přerov – Lověšice – Újezdec, fyzicky jedoucí od 1. ledna 1976 pouze po území města. Tato linka se stala základem pro dnešní městskou linku číslo 3. Pro obsluhu dalšího území města byly později vytvořeny další čtyři linky zařazené do  číselné řady 1 – 5.

 3. prosince 2013 – Karosa B932 na lince číslo 3 přijíždí k zastávce Jižní čtvrť – Pavel Hypš

Pouze linka číslo 1, spojující centrum s Předmostím, je v provozu celotýdenně. Kromě ní o víkendu zajišťují obsluhu města také dále zavedené linky číslo 6 a 7. Jejich trasu tvoří kombinace vybraných úseků linek čísel 2 až 5, jezdících pouze v pracovní dny. V roce 2000 byla do městské dopravy zařazena ještě linka číslo 8 spojující, rovněž v pracovních dnech, centrum města a sídliště Kopaniny. Přehled aktuálního linkového vedení:

1Předmostí – Ulice Palackého – Náměstí T. G. Masaryka – Autobusové stanoviště – Prior – Nemocnice – Kozlovice
2Vinary – Předmostí – Kaufland – Ulice Palackého – Náměstí T. G. Masaryka – Autobusové stanoviště – Přerovské strojírny hlavní brána
3Lověšice – Újezdec – ČSAD-STS – Prior – Autobusové stanoviště – Přerovské strojírny henčlovská brána – Henčlov
4ČSAD-STS – Třída Generála Janouška – Náměstí T. G. Masaryka – Kopaniny – Ulice Palackého a zpět
5Autobusové stanoviště – Nábřeží Doktora Edvarda Beneše – Ulice Palackého – Hřbitov – Nemocnice Meopta a zpět
6Vinary – Předmostí – Kaufland – Náměstí T. G. Masaryka – Autobusové stanoviště – Prior – Hřbitov – U tenisu – Nemocnice
7Autobusové stanoviště – Náměstí T. G. Masaryka – Kopaniny – Autobusové stanoviště – Třída generála Janouška – Újezdec – Lověšice – Ulice Želatovská
8Autobusové stanoviště – Kopaniny

3. prosince 2013 – Autobusové stanoviště s autobusem na lince číslo 8 – Pavel Hypš

Provozovatelem městské dopravy byl, do konce roku 2009, dopravce Veolia Transport Morava, nástupce místní ČSAD. Město se však rozhodlo, že se po více než 50ti letech bezproblémového provozu pokusí pomocí výběrového řízení nalézt levnějšího dopravce, který navíc bude schopen nejpozději do pěti let nahradit všechny autobusy vozidly na stlačený zemní plyn nebo elektřinu. Soutěž vyhrála slovenská společnost SAD Trnava2). Zpočátku vše vypadalo nadějně a hned v prvních dnech nový dopravce nasadil několik CNG vozů. Už v květnu 2010 byla ve městě otevřena plnící plynová stanice. V květnu 2011 náhle SAD Trnava své závazky vůči městu ukončila. Důvodem bylo zjištění, že po celou dobu společnost provozovala MHD, aniž by měla povolení k podnikání v České republice. Náhradou byl vytvořen prozatimní dopravce DLS Přerov3), fyzicky jezdící s původními vozy SAD Trnava. Nový dopravce bude vyhlášen během roku 2014.

3. prosince 2013 – Kloubový autobus Iveco Citelis na lince číslo 1 přijíždí k zastávce Velká Dlážka – Pavel Hypš

Poznámky:

1)       IDSOK – Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje, založený na rozdělení kraje do tarifních zón s přirozenými centry ve větších městech

2)       SAD Trnava – Firma vznikla privatizací původního  závodu ČSAD 814 Trnava

3)       DLS Přerov – Dopravní a logistická společnost

Autor: Pavel Hypš
Poděkování patří Zdeňku Liškovi za editaci textu
Zdroje: web wikipedia.cz (Přerov, IDSOK), web prerovmuzeum.cz, web zelpage.cz (Popisy tratí 270, 300 a 330), web idos.cz
Poslední aktualizace: 27. ledna 2014

Podobné příspěvky

3 Komentáře

  1. Pingback: like this

Napsat komentář