|

ÚSTÍ NAD LABEM

Město

Ústí nad Labem (německy Aussig) je statutární město na severozápadě Čech, centrum Ústeckého kraje. Leží na soutoku řek Labe a Bíliny mezi Českým středohořím a Krušnými horami. Žije zde přibližně 93 tisíc obyvatel, spolu s okolními městy tvoří aglomeraci s téměř půl milionem obyvatel.

26. října 2013 – Panorama města – Pavel Hypš

Přesné datum vzniku obce není doloženo. Jisté je však to, že již v polovině 13. století ji Přemysl Otakar II. povýšil na město. Po husitských válkách však město výrazně upadlo a po dlouhé léta se počet obyvatel pohyboval kolem 2 tisíc. Výrazný nárůst nastal až v důsledku průmyslového rozvoje po roce 1830.

1. prosince 2018 – Mírové náměstí s vánoční výzdobou – Pavel Hypš

Město Ústí nad Labem bylo těžce postiženo americkými nálety na konci II. světové války a demolicemi v období socialismu. V důsledku toho má zachovány jen zbytky historického jádra. Mezi nejznámější ústecké dominanty patří kostel Nanebevzetí Panny Marie s šikmou věží.

1. prosince 2018 – Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Pavel Hypš

Rozloha města Ústí nad Labem se výrazně měnila především ve 20. století. První vlna rozšiřování nastala roku 1939, kdy nacistická samospráva připojila k městu do té doby samostatná města Střekov, Trmice a několik obcí. V roce 1986 byly připojeny města Chabařovice, Neštěmice a tehdy ještě obec Chlumec. V roce 1990 se Chabařovice i Chlumec znovu odtrhly, roku 1994 se odtrhly Trmice, bývalá města Střekov a Neštěmice zůstávají součástí Ústí nad Labem i nadále.

Železnice
9. prosince 2018 – Jednotka RegioNova na lince U7 ve stanici Ústí nad Labem-Střekov – Pavel Hypš

Práce na železnici z Prahy přes Ústí nad Labem a Podmokly (později Děčín) do Drážďan byly započaty na jaře 1845 a v roce 1851 byla trať dokončena. V roce 1858 byl zahájen provoz na trati do Teplic, prodloužené v roce 1870 až do Chomutova. Až v roce 1872 však vyrostl v Ústí první most, určený jak pro železniční, tak silniční dopravu.

26. října 2013 – Pohled na hlavní železniční nádraží z Větruše – Pavel Hypš

Dnes je, stejně jako v celém Ústeckém kraji, železniční doprava přes Ústí nad Labem zařazena do systému Doprava Ústeckého kraje. Osobní vlaky jsou pro lepší orientaci označeny jako linky:

  • U1+U51: Děčín – Ústí nad Labem – Teplice – Most – Chomutov – Kadaň-Prunéřov
  • U3: Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova – Litvínov
  • U4: Ústí nad Labem – Roudnice nad Labem – Hněvice
  • U7: Ústí nad Labem-Střekov – Děčín
  • U32: Ústí nad Labem-západ – Štětí
1. prosince 2018 – Jednotka CityElephant na rychlíkové lince R20 – Pavel Hypš
Tramvaje

Mezi lety 1899 až 1970 tvořily páteř ústecké městské dopravy tramvaje. Jako první byly zprovozněny tratě z Předlic přes střed města do Krásného Března a od divadla ke Klíšskému potoku. Už roku 1903 došlo k prodloužení linky 2 od Klíšského potoka na Bukov.

Vůz Graz na lince do Předlic – repro z publikace 95 let MHD v Ústí nad Labem

V roce 1909 převzal provoz tramvají Elektrický podnik města Ústí a nastal jejich bouřlivý rozvoj. Od roku 1912 začaly vyjíždět tramvaje i za hranice města, z Bukova na trati do Telnice. Na druhou stranu Labe tramvaje vyrazily poprvé v roce 1936, po trati na Střekov. V roce 1937 síť dosahovalo celkové délky 47 km, šlo tehdy po Praze a Brně o třetí největší síť u nás.

Vůz Ringhoffer na lince číslo 11 do Klíší – repro z publikace 95 let MHD v Ústí nad Labem

Nechvalně známou událostí z provozu tramvají v Ústí nad Labem je nehoda na Bukově z roku 1947. Motorový vůz číslo 25 a vlečný vůz číslo 105 jeli plně obsazeni turisty z Telnice směrem do centra. Do sjezdové výhybky na Bukově však vjeli v téměř sedmdesátikilometrové rychlosti, naklonili se a vůz číslo 25 se zachytil o sloup trolejového vedení, který jej celý rozpáral. Vlečný vůz číslo 105 byl vymrštěn a zdemoloval vůz číslo 63 stojící na vedlejší koleji. Při nehodě zahynulo 30 lidí včetně řidiče tramvaje, další 45 bylo zraněno těžce a 31 lehce.

1947 – Snímek z místa nehody – Archiv města Ústí nad Labem

Postupný útlum provozu začal v roce 1955, kdy byla kvůli plánovanému hnědouhelnému dolu zrušena trať do Telnice. Už roku 1966 jezdily tramvaje jen na jediné lince z Trmic do Neštěmic. Pravidelný provoz ústeckých tramvají skončil 1. června 1970.

1. prosince 2018 – Památník ústeckých tramvají v Bílinské ulici – Pavel Hypš
Autobusy

Po zrušení tramvajového provozu se v Ústí nad Labem staly nosníkem místní dopravy autobusy. Autobusové linky však existovaly ve městě, paralelně s tramvajovými, už od 19. října 1929, kdy vyjela první linka číslo 10 z centra na Novosedlické náměstí. Po dlouhá léta byl provoz autobusů v Ústí nad Labem velmi slabý, větší rozvoj nastal až počátkem 60. let, kdy počet vypravovaných vozů denně poprvé překročil číslo dvacet.

3. března 2011 – Karosa B941 ev. č. 374 na lince číslo 17 v zastávce Děčínská – Pavel Hypš

Dodnes autobusy tvoří jedinou obsluhu některých částí města. Městské autobusy také zajíždějí do sousedních měst Chlumec a Trmice a do několika okolních obcí. Aktuálně je v provozu 15 linek denní (číselná řada 2 až 27) a čtyři noční (41 až 43 a 46).

26. října 2013 – Renault Citybus na lince číslo 5 v zastávce Ve Stromkách – Pavel Hypš
Trolejbusy

Autobusy však v Ústí nad Labem nezůstaly dlouho sami. K realizaci stavby první trolejbusové trati došlo v roce 1984, na trase ze Všebořic přes centrum města na Severní Terasu. Provoz byl zahajován postupně, v celé trase jezdí trolejbusy od roku 1989.

26. října 2013 – Škoda 15Tr na lince číslo 54 u zastávky Divadlo – Pavel Hypš

Postupně došlo k vybudování dalších tratí. V roce 1990 do Dobětic, v roce 1992 do Krásného Března, v roce 1993 na Klíši, roku 1994 do Starých Předlic a roku 1995 na Mojžíř. V roce 2004 trolejbusy opustily hranice města, na trati k hypermarketu Globus v sousedním městě Trmice. V roce 2005 začaly trolejbusy jezdit přes Bukov na Severní Terasu a roku 2007 na Střekov. V roce 2009 byla zprovozněna zatím poslední trať, kolem hlavního vlakového nádraží.

28. srpna 2014 – Trolejbusy Škoda 15Tr vyjíždějící ze zastávky Divadlo – Pavel Hypš

Dnes je v Ústí v provozu 11 denních a dvě noční trolejbusové linky. Jezdí zde výhradně trolejbusy Škoda a nejrozšířenějšími vozy dodnes zůstávají vysokopodlažní 15Tr, doplněné nízkopodlažním vozy 21Tr, 25tr, 27Tr a 28Tr. Vyjma posledních dvou vozů Škoda 21Tr je celý vozový park velkokapacitní (vozy dlouhé 15 nebo 18 metrů).

26. října 2013 – Škoda 25Tr vypravená na lince číslo 54 v zastávce Městský stadion – Pavel Hypš
Lanová dráha

Nejmladším dopravním prostředkem v Ústí nad Labem je lanová dráha. Ta byla postavena mezi obchodním centem Forum a kopcem Větruše v roce 2010. Jedná se o nejdelší visutou lanovou dráhu bez samostatně stojících podpěr. Při své cestě překonává široký železniční koridor a také řeku Bílinu.

26. října 2013 – Lanová dráha na Větruši – Pavel Hypš
Galerie
Zdroje

publikace 95 let městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem, web cs.wikipedia.org (Lanová dráha Větruše, Městská autobusová doprava v Ústeckém kraji, Tramvajová doprava v Ústí nad Labem, Trolejbusová doprava v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem), web magzine.cz (V Ústí nad Labem v roce 1947 zahynulo třicet lidí v tramvaji), web kr-ustecky.cz (Schémata DÚK)

Podobné příspěvky

Napsat komentář