|

KLAIPĖDA

Klaipėda je se svými 160 tisíci obyvateli třetím největším městem Litvy. Nachází se v něm jediný litevský přístav Baltského moře, spojující Litvu s Dánskem, Švédskem a Německem. Je centrem Klaipédského kraje a tvoří v něm samostatný okres.

14. srpna 2018 – Hlavní alej M. Mažvydo – Pavel Hypš

Kleipédu osídlily baltské kmeny během 12. století. Hrad a posléze město byly založeny v polovině 13. století. Městská práva získala Klaipėda roku 1254, její název se však v písemných dokladech objevuje až v roce 1413.

14. srpna 2018 – Rekonstrukce původní tvrze na nábřeží – Pavel Hypš

Staré město Klaipėdy se nachází na levém břehu řeky Danė. Jeho centrum tvoří Divadelní náměstí (Teatro) s hrázděnými domy, postavených již v 17. století. Roku 1722 byla k městu připojena také historická Fridrichova čtvrť na opačném břehu řeky.

14. srpna 2018 – Většina pobřeží je určena nákladním lodím, ale i zde se dají najít hezká místa – Pavel Hypš

Jižně od vlakového nádraží se nachází turisticky velmi navštěvovaný městský park, nazývané také jako Parkem Martyna Mažvyda. Sověti část z něho postavily na území místního hřbitova a po osamostatnění Litvy došlo v jeho reálu k obnově řady pomníků.

14. srpna 2018 – Park soch – Pavel Hypš

Železniční doprava přes Klaipėdu byla zahájena roku 1875. Podobně jako ve většině Litvy prodělala osobní doprava velký rozkvět a následně pozvolný pád. Dnes odtud vyjíždí pět spojů denně směrem do Vilniusu, jinak je trať využívána nákladní dopravou.

14. srpna 2018 – Elektrická jednotka směřující do Vilniusu – Pavel Hypš

Mezi lety 1904 až 1934 fungovala v Klaipėdě tramvajová doprava. Jako důvod jejich zrušení jsou uváděny tehdejší stížnosti místních podnikatelů na velký hluk. Délka tratě byla od severu k jihu 12 km. V současnosti se jedná o výstavbě tramvajové tratě do sousedního města Palanga, kde je umístěno mezinárodní letiště. Stavba však zahájena zatím nebyla.

Pohlednice s tramvají v Klaipėdě – sbírka Muzeum Litvy

Městskou dopravu v Klaipėdě zajišťují od roku 1934 pouze autobusy. Dnes je v provozu celkem 36 linek. Nejvytíženějšími jsou linky 3, 5, 6 a 8, spojující největší městské čtvrti s nádražím. Linka 1, 1A, 12 a 19 slouží především k návozu a odvozu pracovníků velkých přístavních podniků.

14. srpna 2018 – Autobus MAN A10 na lince číslo 3 vyjíždí ze zastávky Staroměstská (Senamiesčio) – Pavel Hypš

Klaipėda byla prvním městským provozem v Litvě, kde byl ukončen provoz autobusů Ikarus, a to již roku 2005. Dnes ve vozovém parku převažují autobusy MAN, Mercedes-Benz a Iveco. Většina vozidel je nízkopodlažní, ta nejnovější s pohonem na stlačený zemní plyn.

14. srpna 2018 – Autobusy Iveco Citelis CNG na lince číslo 8 u zastávky Znovuzrození (Atgimimo) – Pavel Hypš

Součástí městské dopravy jsou také minibusové taxíky (maršrutky). Obdobně jako v jiných městech je jejich provozovatelem společnost Kautra. Označeny jsou M5, M6 a M8 a všechny jejich zastávky mají charakter na znamení. Částečně integrovány jsou ještě linky číslo 31 a 32, vedené až do města Palanga.

14. srpna 2018 – Midibus Mercedes-Benz Sprinter na lince M6 u zastávky Znovuzrození (Atgimimo) – Pavel Hypš

Meziměstské a dálkové autobusové linky vyjíždějí v Klaipėdě z centrálního autobusového nádraží, nacházejícího se v bezprostřední blízkosti železniční stanice. Nejčastějšími cíli jsou města Palanga, Šiluté nebo Marijampole.

14. srpna 2018 – Autobusové stanoviště Klaipėda – Pavel Hypš

Zdroje: web wikipedia.cz (Klaipėda), web wikipedia.lt (Klaipėda, Klaipėdos tramvajus), web stops.lt (Klaipeda)

Podobné příspěvky