129
|

129

Linka číslo 129 je dnes jednou z hlavních autobusových linek PID, spojujících odlehlou městskou číst Zbraslav s terminálem metra Smíchovské nádraží. Dopravní podnik hlavního města Prahy sem vypravuje standardně dlouhé autobusy. V dnešním textu se však podíváme mnohem hlouběji do historie, jak to vlastně bylo se spojením Zbraslavi a centra Prahy v minulosti. Již z…

103
|

103

Městská autobusová linka číslo 103 patří mezi nejstarší v Praze. Její historie sahá do období I. Československé republiky. Po celou dobu své existence spojuje katastrální území Ďáblic s okolím. V minulosti byl jejím dopravcem Dopravní podnik hlavního města Prahy, vystřídaný v novodobé historii dopravcem ČSAD Střední Čechy.

130
|

130

Městská autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 130 je dlouhou dobu stálicí v západní části Prahy. Z historického pohledu měla mnoho společného se stávajícími autobusovými linkami číslo 137 a 230. Součástí článku je také povídání o možných předchůdkyních „stotřicítky“, u nichž jsou uvedeni provozovatelé a dopravci. V případě autobusové linky číslo 130 se stal provozovatelem pražský Dopravní podnik, který na linku vypravuje standardně dlouhé autobusy a od poloviny 90. let na ní garantovaně nasazuje nízkopodlažní vozy.

462
|

462

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 462 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1984 až 1989 plnila úlohu účelové linky. Od prosince 2007 je regionální linkou v oblasti Strančic a Kunic, přičemž její spoje jsou tvořeny přejezdy z kmenové linky číslo 461. Dopravcem nejprve byl pražský dopravní podnik a od prosince 2007 firma Connex Praha, s. r. o. (a její nástupnické organizace Veolia Transport Praha s. r. o., Arriva Praha a od roku 2017 pak Arriva City, provozovna Praha-Malešice). Na „čtyřistašedesátdvojku“ byly (a jsou) nasazovány autobusy různých délek a provedení.

123
|

123

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 123 po celou dobu své existence spojuje oblast vilové zástavby na Šmukýřce s Košířemi (resp. Plzeňskou ulicí), kde byl je možný přestup na tramvajové linky. Díky relativně nízkému počtu změn trasy „stodvacettrojky“, ji lze zařadit mezi stabilní linky.

276
|

276

Číslo 276 se v síti pražských autobusů objevilo třikrát. V 90. letech linka č. 276 během přepravních špiček pracovních dnů zajišťovala spojení sídlišť na Černém Mostě a v Bohnicích. V letech 2022 až 2023 se dvakrát stala školní linkou jezdící v oblasti Hrnčíř. Dopravcem a provozovatelem byl po celou dobu pražský dopravní podnik, který na linky nasazoval standardně dlouhé a kloubové autobusy, a v posledním období provozu dopravce Arriva City se standardně dlouhými autobusy a midibusy.

167
|

167

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 167 patří do skupiny linek s malým počtem změn a úprav. Od svého zavedení v roce 1971 zajišťuje dopravní obslužnost motolské nemocnice s Košířemi a od poloviny 80. let také se Smíchovem. Mezi lety 1971 až 2012 na ni byly vypravovány standardně dlouhé autobusy a od roku 2012 (až dosud) na ni jsou vypravovány kloubové autobusy. Od počátku až do dnešních dnů je jejím dopravcem a provozovatelem pražský dopravní podnik.

166
|

166

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 166 byla jednou zavedena, jednou zrušena a nakonec vznikla z jiné linky. Její doménou je dopravní obslužnost pražské části Třeboradice, kam jezdila přes čtyřicet let. Jejím dopravcem byl pražský dopravní podnik, který na linku nasazoval standardně dlouhé autobusy. V říjnu 2016 bylo č. 166 použito pro midibusovou linku č. 295, která rovněž končila v Třeboradicích. Linku provozovala firma ABOUT ME. Od roku 2019 je dopravcem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s. Jak již bylo uvedeno, od roku 2016 se jedná o midibusovou linku.

274
|

274

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 274 byla celkem třikrát zavedena, jednou přečíslovaná a jednou trvale zrušena. Počátkem 70. let patřila do tzv. „překryvné sítě“, v období let 1990 až 2008 spojovala terminál metra Palmovka s proseckou a letňanskou zástavbou a od roku 2023 je školní linkou. Provozovatelem a dopravcem linky č. 274 vždy…

377
|

377

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 377 spojuje Prahu s Kostelcem nad Labem. Mnoho let byla doplňkovou linkou k tehdejším linkám číslo 365 (zanikla ke dni 7. dubna 2015) a 366 (zanikla k datu 9. května 2008), které rovněž jezdily z Prahy do Kostelce nad Labem. Autobusová linka číslo 377 byla zavedena v roce 2000 a do roku 2015 měla charakter tzv. „rychlíkové“ linky a byla provozovaná jen v přepravních špičkách pracovních dnů. Až v roce 2015 došlo k výrazné úpravě trasy a také k zavedení celotýdenního provozu, kdy nahradila tehdy zrušenou linku číslo 365. Od roku 2019 jsou vybrané spoje linky číslo 377 zpřejezdované se stávající autobusovou linkou číslo 302. Dopravcem a provozovatelem „třistasedmdesátsedmičky“ po celou dobu své existence je společnost ČSAD Střední Čechy, která na ni vypravuje standardně dlouhé autobusy. 

310
|

310

Příměstská autobusová linka číslo 310 je v systému Pražské integrované dopravy (PID) od roku 1996. Její trasa spojuje okraj Prahy (Zličín) s obcemi Chrášťany, Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Nučice a vybrané spoje i Rudnou. Od svého vzniku až do současnosti neprošla žádnými změnami trasy, pouze došlo ke změnám dopravců. Na linku číslo 310 (byly) a jsou vypravovány standardně dlouhé autobusy. 

353
|

353

Příměstská autobusová linka číslo 353 patří mezi nejstarší linky v systému Pražské integrované dopravy (PID). Zavedena byla už v roce 1993. Její trasa spojuje Prahu, Horní Počernice a Zeleneč (v novodobé historii vybranými spoji také obce Svémyslice a Horoušany, Horoušánky). Mezi léty 1993 až 2002 měla několik druhů rozsahu provozu, k zavedení celotýdenního provozu došlo až koncem roku 2002. Za dobu své existence „třistapadesáttrojku“ provozovali společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (v letech 1993 – 2002), Hotliner (2002 – 2006) a Arriva včetně jejích předchůdkyň (od roku 2007). Dopravci na linku vypravovali (a vypravují) především standardně dlouhé autobusy, ovšem kloubovými autobusy jsou zajišťovány vybrané spoje.

246
|

246

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 246 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 spojovala Smíchov, Slivenec, Lochkov a Radotín, přičemž na linku byly nasazovány standardně dlouhé autobusy. Od roku 2017 se znovu objevila na scéně, kdy vedla ze Stodůlek do Radotína a na Zbraslav. Po změně v květnu 2023 byla ze Zbraslavi prodloužena k Poliklinice Modřany. Nyní jsou na linku nasazovány jednak midibusy, ale i standardně dlouhé autobusy. Dopravcem a provozovatelem autobusové linky číslo 246 byl (a je) pražský dopravní podnik.

313
|

313

Číslo 313 bylo u pražských autobusů použito už v první polovině 70. let, kdy s tímto oznčením jezdila noční linka. Příměstská autobusová linka číslo 313 byla zavedena v roce 1996, těsně před spuštěním systému Pražské integrované dopravy (PID). Její trasa nyní spojuje pražský Radotín, Kosoř, Třebotov, Roblín, Černošice a vybrané spoje také Vysoký Újezd a Vysoký Újezd, Kozolupy. Po celou dobu jsou na „třistatřináctku“ nasazovány standardně dlouhé autobusy, od června 2013 na vybraná pořadí také midibusy. Provoz postupně zajišťovalo několik dopravců.

248
|

248

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 248 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 zajišťovala dopravní spojení Holyně s pražským Smíchovem. Tehdy na ní byly nasazovány standardně dlouhé autobusy. Doposud dopravní obsluhu Holyně zajišťují autobusy a v budoucnosti se sem předpokládá prodloužení tramvajové tratě. Od roku 2018 je autobusová linka číslo 248 vedena po území pražského Radotína, ovšem jsou na ní nasazovány midibusy. V obou případech byl (a je) jejím dopravcem pražský dopravní podnik.

247
|

247

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 247 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1979 až 2012 spojovala Smíchov, Barrandov a Lochkov, a byly na ní vypravovány standardně dlouhé autobusy. Od roku 2018 jezdí z Radotína do Zbraslavi a jsou na ní nasazovány midibusy. V obou případech se dopravcem „dvěstěčtyřicetsedmičky“ stal pražský dopravní podnik.

374
|

374

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 374 zajišťuje dopravní spojení Prahy s obcí Zdiby, městem Klecany a dále s obcemi Větrušice, Vodochody a Máslovice. Vybrané spoje z Máslovic pokračují přes zastávku Postřižín, U kapličky do konečné zastávky Odolena Voda, závod. Od svého zavedení byla (a je) provozována celotýdenně. Současná podoba autobusové linky číslo 374 vznikla sloučením s další linkou. V novodobé historii je dopravcem a provozovatelem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s., která na „třistasedmdesátčtyřku“ vypravuje standardně dlouhé autobusy.

371
|

371

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 371 zajišťuje dopravní spojení Prahy s obcemi Zdiby, Klecany a Řež. Dlouhá léta se jednalo linku provozovanou jen v pracovní dny. Za dobu své existence došlo pouze k několika úpravám trasy (vyjma přejmenování některých zastávek). V současné době je dopravcem a provozovatelem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s., která na „třistasedmdesátjedničku“ vypravuje standardně dlouhé autobusy.

340
|

340

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 340 nyní spojuje město Roztoky s hlavním městem Prahou. Linka vzešla z několika svých předchůdkyň a v roce 1998 byla začleněna do systému PID. Následně docházelo k několika úpravám rozsahu provozu. Na linku číslo 340 (a její předchůdkyně) dopravci nasazovali standardně dlouhé autobusy. V rámci PID se dopravci a provozovateli staly společnosti ČSAD Kladno, a. s. (v letech 1998 až 2008) a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (od roku 2008 až dosud). Zajímavostí bylo, že výhradně pro linku číslo 340 pražský dopravní podnik v roce 2013 zakoupil dva nové autobusy SOR NB 12 (ev. č. 3687 a 3688) s klimatizační jednotkou a nátěrem PID zaváděném v té době.

909
|

909

Noční autobusová linka číslo 909 je v systému Pražské integrované dopravy (PID) od roku 2017, ale už od roku 2008 existovala její přímá předchůdkyně, a to noční autobusová linka číslo 509 (později označená číslem 909). Provozovatelem obou nočních linek se stal pražský dopravní podnik, který na ně nasazoval (a nasazuje) standardně dlouhé autobusy (v letech 2008 až 2017) a od roku 2017 pak výhradně kloubové autobusy. 

208
|

208

S nedávno obnovenou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 208 jsme se mohli v pražských ulicích setkávat v období 1975 až 2011 a opět od roku 2017. Po celou dobu své existence její trasy protínaly a protínají zejména severovýchodní kouty hlavního města. V současné době sem dopravce Arriva City standardně dlouhé autobusy, vybrané spoje jsou garantovaně nízkopodlažní.

261
|

261

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID), označená číslem 261, zajišťuje svým jediným spojem přepravu školáků ze Zbraslavi, Lahovic a Radotína do základní školy ve Velké Chuchli. Po většinu své historie se však pod tímto číslem skrývala linka zcela jiná, spojující širší centrum Prahy se satelitní částí Klánovice, které jsou součástí hlavního města od roku 1974. Historie jejích autobusových…

253
|

253

Autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 253 dnes zajišťuje jedním spojem spojení školáků ze Šmukýřky a Košířů do detašovaného pracoviště ZŠ Nepomucká na Poštovce. Jedná se již o páté použití tohoto číselného označení, jež vzájemně nespojuje takřka nic, proto si v jejích variantách uděláme pořádek tímto článkem.

136
|

136

Autobusová linka 136 dnes nabízí významné tangenciální spojení Kobylis, Proseka, Spořilova a Jižního Města s průjezdem centrem Prahy ve čtvrtích Žižkov, Vinohrady a Vršovice. Již od svého vzniku byla částečně spjata se svou dnešní trasou, a proto si nyní rozebereme její historii.