169
|

169

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 169 nejprve existovala v letech 1970 až 1997, kdy byla tangenciální linkou. Po jejím znovuzavedení, v roce 2006, se stala napaječovou linkou, která spojuje stanici metra Kobylisy s katastrem Dolních Chaber a končí v obratišti Sídliště Čimice.

131
|

131

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 131 se můžeme v síti pražské městské hromadné dopravy setkávat více než půl století. Má význam především pro dopravní obsluhu území Dejvic a Bubenče, přičemž jako jedna z mála částečně vede místy kudy kdysi jezdil trolejbus.

108
|

108

Autobusová linka číslo 108, resp. její předchůdkyně, byla v rámci pražské městské hromadné dopravy zavedena na sklonku 30. let hned dvakrát. Tehdy byla označena písmenem, od počátku 50. let nese číselné označení. V 60. a 70. letech prošla několika výraznými změnami a úpravami.

128
|

128

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 128 existovala v síti pražské městské hromadné dopravy už od počátku 60. let. Od té doby byla čtyřikrát zavedena a třikrát zrušena. Její trasování ovlivnily také sítě ostatních druhů dopravních prostředků v Praze (trolejbusy, metro, tramvaje).

137
|

137

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 137 byla zavedena v roce 1969, kdy společně s dalšími linkami nahrazovala zrušené trolejbusové linky. Tehdy nové autobusové linky spojovaly především oblasti Jinonic a Smíchova, přičemž „stotřicetsedmička“ pokračovala přes centrum Prahy až do Strašnic. Při otevírání některých úseků metra byla její trasa několikrát zkrácena. V novodobé historii však došlo k prodloužení trasy a k dalším úpravám.

215
|

215

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 215 byla zavedena v roce 1980, a to kvůli dopravní obslužnosti vznikajících sídlišť na Lhotce a v Libuši. Za celou dobu své existence prošla jedinou změnou trasy a některými dílčími úpravami zastávek. Díky provoznímu charakteru „dvěstepatnáctka“ patří mezi napáječové linky.

790 (AE)
|

790 (AE)

Autobusová linka Airport Express (interně označená číslem 790) nyní spojuje ruzyňské letiště s železniční stanicí Praha – Hlavní nádraží. Její zavedení iniciovaly České dráhy, které v prosinci 2005 začaly pravidelně provozovat vlakové soupravy Pendolino, jež nejprve končily ve stanici Praha – Holešovice. V roce 2008 na území Prahy došlo k rozšíření sítě železničních tratí, a proto Pendolina nově končí ve stanici Praha – Hlavní nádraží, kam byla odkloněna také linka Airport Express.

161
|

161

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 161 už 50 let spojuje satelitní městskou část Nebušice s Prahou, kde navazuje na tramvajovou síť a od roku 1978 jezdila ke stanici Dejvická na trase metra A. Po prodloužení metra A k Nemocnici Motol byla trasa „stošedesátjedničky“ zkrácena do stanice Bořislavka.

160
|

160

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 160 zajišťuje spojení odlehlé satelitní části Lysolaje s pražskými Dejvicemi. Tehdejší obec Lysolaje byla ku Praze připojena ke dni 1. ledna 1968, přičemž „stošedesátka“ sem začala jezdit od konce září 1968.

352
|

352

Příměstská autobusová linka č. 352 je v pražské městské dopravě od roku 1992, kdy systém Pražské integrované dopravy (PID) prakticky neexistoval. Společně s linkou č. 351 se tehdy staly prvními autobusovými linkami jezdícími za hranice Prahy. Po celou dobu existence „třistapadesátdvojka“ spojuje jihozápadní oblast Prahy s přilehlými obcemi, přičemž stále jezdí celotýdenně a trasa prošla několika změnami.

305
|

305

Jedna z nejdelších autobusových linek Pražské (PID) číslo 305 spojuje Prahu, Nové Strašecí, Lubenec, Bochov, Karlovy Vary a celou řadu nácestných obcí. Dopravce Transdev Střední Čechy sem vypravuje standardně dlouhé autobusy, na vybraných spojích i patnáctimetrové autobusy.

177
|

177

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 177 je momentálně nejdelší denní městskou autobusovou linkou. Poprvé existovala v letech 1973 až 1974, podruhé byla zavedena v roce 1975. Za celou dobu své existence prošla několika změnami a od roku 1995 jezdí prakticky ve shodné trase.

195
|

195

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 195 tangenciálně spojuje severovýchodní oblast Prahy (Letňany, Prosek, Vysočany) s rozsáhlým sídlištním komplexem Zahradní Město na jihovýchodě Prahy. „Stodevadesátpětka“ nyní projíždí přes několik významných dopravních terminálů (Prosek, Vysočanská, Spojovací, Skalka).

145
|

145

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 145 jsme se mohli v pražských ulicích setkávat nejprve mezi léty 1966 až 2008. Po celou tuto dobu spojovala především Vysočany se Zahradním Městem a v první polovině 70. let patřila do sítě tzv. překryvných autobusových linek. Znovu se na scéně objevuje autobusová linka číslo 145 od října 2016, kdy spojuje terminál metra Kobylisy s územím Čimic.

675
|

675

Regionální autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 675 tvoří především doplněk železniční lince S1, jelikož také spojuje Kolín, Velim a Pečky, její trasa je však nepatrně odlišná. Dopravce OAD Kolín sem vypravuje standardně dlouhé autobusy, jeden pár spojů je garantovaně nízkopodlažní.

162
|

162

V červnu roku 2019 uplyne 40 let od zavedení autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) číslo 162. Po celou dobu své existence zajišťuje dopravní obslužnost pražské městské části Dolní Chabry s katastrálním územím Kobylis. Svým trasováním lze „stošedesátdvojku“ zařadit do skupiny napáječových linek. Od svého zavedení v roce 1969 prošla pouze čtyřmi změnami trasy.

673
|

673

Regionální autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 673 zajišťuje spojení městysu Křinec a obcí Budiměřice, Chleby, Nový Dvůr, Oskořínek a Hrubý Jeseník s okresním městem Nymburk. Dopravce Okresní autobusová doprava Kolín sem vypravuje standardně dlouhé autobusy. Počátky spojení v této trase můžeme hledat již v první polovině 50. let, kdy byla prokazatelně v provozu regionální linka ČSAD číslo 01662…

144
|

144

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 144 byla třikrát zavedena a dvakrát zrušena. Od roku 1976 zajišťuje dopravní spojení jižní části sídliště Bohnice s okolím a od roku 1984 tvoří napaječovou linku navazující na linku metra C. Po celou dobu existence „stočtyřicetčtyřky“ byl (a je) jejím dopravcem pražský dopravní podnik, který na linku nasazuje…