351
|

351

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 351 se stala jednou z prvních v tehdy nově vznikajícím systému PID. V úplném začátku systému PID, počátkem 90. let, zkoušel pražský Dopravní podnik možnost integrace některých úseků na železničních tratích Československých drah. „Třistapadesátjednička“ vzešla z dříve provozovaných autobusových linek a postupnou integrací začala spojovat Prahu s nedalekými Neratovicemi. Jejím dopravcem se stal pražský Dopravní podnik, který na ni nasazuje standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních).

307
|

307

Číslo 307 v síti pražské městské dopravy bylo poprvé použito pro noční autobusovou linku už v 70. letech. Od roku 1996 je využito pro příměstskou linku Pražské integrované dopravy (PID). Trasa linky č. 307 nyní spojuje Prahu, Rudnou, Úhonice a Unhošť s Kladnem. Prodlužování trasy bylo vyvoláno rozvojem systému PID. Od zavedení linky v roce 1996 je provozovaná celodenně a celotýdenně. Dopravcem a provozovatelem „třistasedmičky“ a její předchůdkyně vždy byl podnik ČSAD Kladno (nyní člen skupiny Arriva), který na ně nasazoval standardně dlouhé a v novodobé historii kloubové autobusy.

302
|

302

Tímto článkem si přiblížíme především vývoj dopravní obslužnosti obce Přezletice. Již od 50. let 20. století sem zajížděly vybrané spoje autobusových linek spojujících zejména Prahu s Brandýsem nad Labem – Starou Boleslaví. Provozovatelem byl státní dopravce ČSAD (Československá státní automobilová doprava) a od první poloviny 90. let soukromí dopravci. K začlenění Přezletic do systému Pražské Integrované Dopravy (PID) dochází v roce 1996, kdy je zavedena autobusová linka číslo 302, kterou později několik let také doplňovala i linka číslo 386.

264
|

264

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 264 byla v historii pražské městské hromadné dopravy zavedena třikrát. V první variantě spojovala jihovýchodní části Prahy s  Královicemi, kdy ji bezmála 30 let provozoval pražský Dopravní podnik svými autobusy standardní délky a krátce též s kloubovými vozy. V prosinci 2011 se dostala znovu na scénu, tentokrát coby midibusová linka obsluhující bytovou zástavbu v západní části hlavního města, kdy ji zajišťovala firma Bosák bus. A nakonec dnešní školní linku číslo 264 v Újezdě nad Lesy zajišťuje standardně dlouhými autobusy dopravce Arriva City.

262
|

262

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) označenou číslem 262 se v historii pražské městské dopravy setkáváme již potřetí. Po prvním zavedení, z počátku 80. let, spojovala Klánovice, Letňany a krátce i Čakovice. Přibližně v tomto přepravním směru setrvala do svého zrušení. Druhou verzí byla midibusová linka jezdící po městské části Praha – Klánovice. A nakonec třetí, dnešní verze, je školní linka, zajišťující spojení Újezda nad Lesy, Běchovic a Čertous se školou v Horních Počernicích.

260
|

260

Již popáté brázdí ulice hlavního města autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 260. Třikrát ji provozoval Dopravní podnik svými autobusy standardní délky, poté ji zajistil dopravce Stenbus midibusy a v poslední variantě školního spoje je opět v režii Dopravního podniku hlavního města Prahy a zajišťují ji standardně dlouhé autobusy.

259
|

259

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 259 od svého zavedení více než 30 let zajišťovala přepravní spojení ve směru Praha – Vinoř. Po posunu číselných řad v roce 2017 je pod tímto označením skryta školní linka z Hostavic do škol v Kyjích a Hloubětíně.

258
|

258

S autobusovou linkou číslo 258 jsme se v pražské městské dopravě mohli setkávat téměř 20 let v oblasti Březiněvse. Dnes je však známa jako školní spoj, svážející děti z Hlubočep do školy na Barrandově. Dopravce Arriva Střední Čechy sem vypravuje standardně dlouhé autobusy. 1. září 1987 – Karosa ŠM 11 patřící ČSAD 101 Praha-Klíčov byla…

176
|

176

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 176 existuje od roku 1972. Byla zavedena v souvislosti se zrušením trolejbusové dopravy v Praze. Postupné úpravy její trasy přicházely především kvůli rozšiřování sítě podzemní dráhy (metra). Dopravcem „stosedmdesátšestky“ je po celou dobu pražský dopravní podnik, který na ni nasazuje standardně dlouhé autobusy (nově jen nízkopodlažní).

175
|

175

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) označená číslem 175 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Po prvním zavedení se zároveň stala tzv. „překryvnou“ linkou s odlišným tarifem. „Stosedmdesátpětka“ nejprve jezdila ulicemi Prahy dlouhých 36 let (1972 až 2008) a postupně se trasa „stosedmdesátpětky“ měnila zejména kvůli výstavbě sítě pražského metra. Ještě v roce 2008 došlo k jejímu znovuzavedení.

164
|

164

Historie autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) číslo 164 sahá do první poloviny 50. let, kdy byla zavedena její přímá předchůdkyně. K samotnému zavedení „stošedesátčtyřky“ došlo v roce 1969. Od té doby primárně obsluhovala území Zličína a Řep, i když byla v roce 2015 na několik měsíců zrušena. Dopravcem námi popisované linky se stal nejprve pražský dopravní podnik, který na ni nasazoval standardně dlouhé, ale i kloubové autobusy a také midibusy. V novodobé historii její provoz zajišťuje jiná společnost s midibusy.

134
|

134

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 134 byla třikrát zavedena a dvakrát zrušena. V prvním svém existenčním období setrvala v provozu téměř 33 let a podruhé něco málo přes tři roky. Její trasy v nejdelších variantách směřovaly většinou napříč městem. Provozovatelem se stal pražský Dopravní podnik, který na „stotřicetčtyřku“ nasazoval autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních). Současně je třeba uvést, že zde jezdily ve zkušebním provozu též prototypy autobusů Karosa ŠM 11 (ev. č. 5001 a 5002) nebo prototyp kloubové varianty Karosa ŠM 16,5. Současná podoba linky číslo 134 zajišťuje především místní přepravní vztahy na Praze 4 a zajiťována je standardními autobusy Dopravního podniku.

146
|

146

Autobusová linka pražské městské hromadné dopravy číslo 146 brázdí ulice hlavního města již ve čtvrté podobě. Zajímavá byla zejména díky specifickému rozsahu provozu. Dopravcem „stočtyřicetšestky“ vždy býval pražský Dopravní podnik, který na ni nasazoval autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních), až její poslední varianta je v režii soukromých dopravců.

153
|

153

Autobusová linka pražské městské hromadné dopravy označená číslem 153 byla několikrát zrušena a několikrát zavedena. Dopravcem byl nejdříve Dopravní podnik, v následujícím období soukromá firma Veolia Transport Praha (nyní Arriva Praha), poté opět Dopravní podnik a dnes ji zajišťuje dopravce About Me. Linku obsluhovaly standardně dlouhé i kloubové autobusy, zatímco dnes ji zajišťují výhradně nízkopodlažní midibusy.

154
|

154

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 154 byla třikrát zavedena a dvakrát zrušena. Nejprve existovala v letech 1967 až 1968, následně v letech 1968 až 2013 a nyní od roku 2016. „Stopadesátčtyřka“ prošla mnoha změnami trasy a na rozdíl od jiných autobusových linek na ní existovaly samostatné spoje určené především k přepravě žáků a studentů. Jejím dopravcem byl (a je) pražský dopravní podnik, který na ni nasazuje standardně dlouhé, nyní již pouze nízkopodlažní autobusy.

159
|

159

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 159 byla dvakrát zavedena a dvakrát zrušena. Dlouhá léta byla klíčová pro spojení Čakovic s okolím. Provozovatelem „stopadesátdevítky“ byl vždy pražský dopravní podnik, který na ni v letech 1968 až 2001 nasazoval standardně dlouhé (někdy i kloubové) autobusy (včetně nízkopodlažních). V období let 2015 až 2016 existovala v podobě midibusové linky.

132
|

132

Dnes již zrušená autobusová linka pražské městské hromadné dopravy číslo 132 zajišťovala přepravní spojení z Bořislavky přes Břevnov a Strahov do Košíř nebo také do Jinonic. V 70. letech patřila mezi tzv. překryvné linky. Posledních 20 let své existence jezdila pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Provozovatelem se stal Dopravní podnik, který na „stotřicetdvojku“ nasazoval standardně dlouhé autobusy.

114
|

114

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 114 (a její předchůdkyní) jsme se téměř 80 (!) let mohli setkávat v oblasti Kačerova a Kunratic. Na rozdíl od jiných, takto dlouho existujících autobusových linek, však neprošla bouřlivým vývojem a četnými změnami. Dopravcem se stal pražský Dopravní podnik (a jeho předchůdce Elektrické podniky), který na linku postupně nasazoval jednak standardně dlouhé, ale i kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních).